Archive for gruodžio, 2022

ATSISVEIKINIMAS

Gerbiami, Rūtiečiai!

Mano paskutinė darbo diena baigėsi vakar. Pradžia – 1985-ieji, pabaiga – 2022-ieji, 37 metai dirbta „Rūtoje“. Mintimis peržvelgiu visą nueitą kelią: darželį perėmiau iš M. Aleliūnienės, kuri jam vadovavo 15m. Laiminga įstaiga, kurioje tiek vadovai, tiek darbuotojai, keičiasi lėtai. Per tiek metų patirta džiugių, sunkių ir sudėtingų akimirkų. Mūsų visų darbštumo, kūrybiškumo, sumanumo, užsispyrimo dėka pasiekėme, kad įstaiga įsitvirtino Marijampolės mieste ir tapo inovatyvia ir patrauklia, į kurią tėveliai noriai vedė vaikus.

Atsisveikinimas su darbu jaudinantis. Džiaugiuosi, kad vaikai įstaigoje turėjo ne tik puikias sąlygas grupėse, bet ir buvo ugdomi specialistų 12-oje papildomų veiklų. Dėkoju likimui, kad dirbdama sutikau daug gerų žmonių, kad mintyse – geri prisiminimai, o širdyje – bendravimo, buvimo su mielais žmonėmis šiluma. Manyje susikaupę tiek daug gerų žodžių. Dėkoju Jums už šiltą bendrystę, vykusį iškilusių problemų sprendimą, palaikymą, padrąsinimą už malonias akimirkas, kurių visą kraitę išsinešu savo atmintyje. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad buvau kartu su Jumis.

Visai lopšelio-darželio “Rūta“ bendruomenei kartu su Naująja direktore Rasa linkiu nestovėti vietoje ir tobulėti, neužmirštant savo pagrindinio tikslo: iš darželio išleisti kuo daugiau kūrybingų, gebančių save realizuoti, laimingų ir gebančių kitus daryti laimingais vaikų.

Naujųjų 2023-iųjų Metų proga linkiu Jūsų visų troškimams tapti tikslais, kuriuos savo atkaklumu pasieksite!

2022.12.29

Su pagarba Jums visiems, direktorė Virginija Gusčiuvienė

Atranka į maitinimo organizatoriaus pareigybę

Skelbiama atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta” maitinimo organizatoriaus pareigybę.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 0,5 etato darbo krūviu.
Grupė – kvalifikuotas darbuotojas.
Pareigybės paskirtis: užtikrinti maitinimo lopšelyje darželyje organizavimą, koordinavimą ir priežiūrą

Pareigybės lygis: C

Darbo užmokesčio koeficientas  – 7,0

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
1. Maitinimo organizatoriumi gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, turintis ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą

2. Maitinimo organizatorius privalo mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis (gebėjimas naudotis Microsoft Word ir Excel programomis), internetu, elektroniniu paštu, el. dienynu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis.

3. Gebėti savarankiškai planuoti ir vykdyti darbus.

4. Būti susipažinęs su LR higienos norma „Maisto higiena“, LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964 Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu ir kitais norminiais aktais, susijusiais su maitinimo organizavimu ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Maitinimo organizatoriaus funkcijos:

1. Maisto produktų iš tiekėjų užsakymas pagal tos dienos parengtą valgiaraštį; Maisto produktų kokybės ir matinimo organizavimo kontroliavimas.

2. Patiekalų technologines kortelių parengimas ir patvirtintimas pagal galiojančius reikalavimus.

3. Kiekvienos dienos valgiaraščių sudarymas, atsižvelgiant į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas vaikams ir teikimas lopšelio-darželio direktoriui tvirtinti.

5. Maisto davinio maistinės bei energetinės vertės skaičiavimas.

6. Tiekiamų maisto produktų kokybės kontrolė, draudimas realizuoti nekokybiškus maisto produktus bei patiekalus. Patiekalų ir dietinių patiekalų ruošimo, jų kokybės tikrinimas pagal valgiaraštį, degustuojant.

7. Maisto sandėliavimo ir maisto sandėlio higieninės būklės užtikrinimas ir priežiūra.

8. Maisto produktų ir geriamo vandens mėginių laboratoriniams tyrimams pristatymas.

9. Nuolatinis virtuvės ir virtuvei priklausančių maisto paruošimo patalpų higieninės būklės ir savikontrolės vykdymo tikrinimas, priemonių epideminiam židiniui sustabdyti taikymas.

10. Maisto apskaitos dokumentų tvarkymas.

11. Kasmetinis savikontrolės sistemos vidinio audito pagal Geros higienos praktikos taisykles atlikimas.

12.Dalyvavimas virtuvės darbą kontroliuojančių instancijų organizuojamose patikrose, savalaikis kontroliuojančių tarnybų užfiksuotų trūkumų šalinimas.

13. Kokybiško vaikų maitinimo grupėse kontroliavimas.

14. Dalyvavimas lopšelio-darželio administracijos, teisėtų vaiko atstovų susirinkimuose, informacijos, susijusios su maitinimo organizavimu lopšelyje-darželyje, teikimas.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje: Dėl dalyvavimo atrankoje maitinimo organizatoriaus pareigoms užimti

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu.
4. Asmens tapatybę patvirtinančių ir išsilavinimo dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

5. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 m. gruodžio 27 d. 14.00. val.tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Rūta“  raštinėje (Draugystės 5a)  Dokumentai turi būti sudėti į voką. Vokas užklijuotas, ant jo užrašyta „Maitinimo organizatoriaus atrankai“ arba el. paštu ldruta@gmail.com su nuoroda – „Dėl maitinimo organizatoriaus atrankos“.
Atrankos skelbimo data – 2022 m. gruodžio 28 d.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį bus kviečiami pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus. Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.

Kontaktinis asmuo: direktorė Virginija Gusčiuvienė, tel. 8 68220570

STEAM AKIMIRKOS „SVAJOKLIŲ GRUPĖJE“

STEAM AKIMIRKOS „SVAJOKLIŲ GRUPĖJE“

Norint pasimėgauti snaigių grožiu tenka pabūti ir šaltyje…

                                                                                Aristotelis

Kiek daug džiaugsmo, juoko, atradimų patyrė “Svajoklių”gr.vaikai, šią nuostabią žiemos dieną.

 Parengė „ mokytoja Gintarė Petkevičienė

 • photocollage_20221213124929811
 • photocollage_20221213125157329

ŠVENTINĖ POPIETĖ “KALĖDŲ BELAUKIANT”

Beldžias Kalėdų Senelis,

Žengia orus pro duris.

Spindi mažylių akelės,

Spurda iš laimės širdis

(Nora Jazbutytė)

Mieste įžiebta nuostabi eglutė Kalėdinėms šventėms, taip pat  pasipuošė ir mūsų darželis. Antradienio popietę, vaikučiai su tėveliais šoko, dainavo, džiaugėsi puriu sniegu ir laukė  eglutės įžiebimo, kurios spindesys sukvietė vaikučius pajausti šventinę nuotaiką, laukiant Kalėdų švenčių ir Kalėdų senelio. Netikėtai kieme pasirodė Grinčas, kuris norėjo užgrobti kalėdų džiaugsmą, bet vaikučių geri darbai neleido jam daryti blogus darbelius.  Džiaugiamės nuostabiomis žiemos akimirkomis, nes gruodžio mėnuo, tai Advento laikotarpis- susikaupimo ir laukimo metas, kai visi krikščionys ruošiasi didžiausiai metų šventei – kūdikėlio Jėzaus gimimui – Kalėdoms. Kupole įkurta Kalėdų Senelio rezidencija pakvietė visą bendruomenę išgerti šiltos arbatėlės, pasivaišinti kalėdiniais imbieriniais sausainiais, kuriuos iškepė Nykštukai.

Direktorė Virginija Gusčiuvienė pakvietė visą bendruomenę  savo gerumu pasidalinti vienus su kitais, ir palinkėjo kuo šilčiausių švenčių ir gražių akimirkų belaukiant švenčių.

Parengė: Audronė Putauskienė

 • IMG_6216
 • IMG_6195
 • IMG_6198
 • IMG_6202
 • IMG_6203
 • IMG_6206
 • IMG_6212
 • IMG_6218
 • IMG_6219
 • IMG_6222
 • IMG_6243
 • IMG_6245