Korupcijos prevencija

Susidūrus su korupcijos apraiškomis, informuoti galima:

  • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu:
    Vaikų lopšelis-darželis ,,Rūta” Draugystės 5a,

Draugystės 5A, 68255 Marijampolė

  • el. paštu audput@gmail.com
  • kreiptis į direktoriaus pavaduotoją Audronę Putauskienę, atsakingą už korupcijos prevenciją .
  • Tel. Nr.  8 343 75615

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

ANKETA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYTOJUS/ATSAKINGUS ASMENIS

Įstaiga[1]:               MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RŪTA“

Temos

Atsakingas/vykdantis asmuo (vardas, pavardė, pareigos)

Įstaiga

Kontaktai

(el. p./tel. nr.)

Darbo stažas einamosiose pareigose (metais ir mėnesiais)

1.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

JolitaTubelevičienė,

Socialinė pedagogė

Vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

Tel. 865367307

El.p.:

Jtubeleviciene

@gmail.com

1 metai

2.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Jurgita Radžiūnienė,

Psichologė

Vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

Tel. 862060441

El.p.:

Jurgitaradziuniene

@gmail.com

5 metai

3.

Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas

Jolita Tubelevičienė,

Socialinė pedagogė

Vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

Tel. 865367307

El.p.:

Jtubeleviciene

@gmail.com

1 metai

Jurgita Radžiūnienė,

Psichologė

Tel. 862060441

El.p.:

Jurgitaradziuniene

@gmail.com

5 metai

4.

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

Jurgita Radžiūnienė,

Psichologė

Vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

Tel. 862060441

El.p.:

Jurgitaradziuniene

@gmail.com

5 metai

Jolita Tubelevičienė,

Socialinė pedagogė

Tel. 865367307

El.p.:

Jtubeleviciene

@gmail.com

1 metai

5.

Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, taip pat asmenis, kuriuos į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika surinkimas

Jolita Tubelevičienė,

Socialinė pedagogė

Vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

Tel. 865367307

El.p.:

Jtubeleviciene

@gmail.com

10 metų

Jurgita Radžiūnienė,

Psichologė

Vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

Tel. 862060441

El.p.:

Jurgitaradziuniene

@gmail.com

5 metai

6. Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje

Jurgita Radžiūnienė,

Psichologė

Vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

Tel. 862060441

El.p.:

Jurgitaradziuniene

@gmail.com

5 metai

Jolita Tubelevičienė,

Socialinė pedagogė

Vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

Tel. 865367307

El.p.:

Jtubeleviciene

@gmail.com

1 metai


[1] Nurodomas pagrindinės atsakingos įstaigos, institucijos pavadinimas.

Dėl korupcijos prevencijos 2022-2024 metų programos tvirtinimo

Korupcijos prevencijos programa 2022-2024 metams

atnaujinta: Trečiadienis, 2022 m. gruodžio 7 d.