Pranešėjų apsauga

Įstaigoje įdiegtas vidinis pranešimų kanalas, kuriame informaciją apie pažeidimus galima teikti vienu ar daugiau būdų (asmeniškai kompetentingam subjektui, paštu arba el. paštu, naudojantis interneto platformomis. Įstaigoje įgyvendintos priemonės, užtikrinančios, kad prieigą prie įstaigos vidiniu kanalu gautos ir įstaigoje saugomos informacijos bei dokumentų, kuriuose yra duomenų, leidžiančių nustatyti informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens tapatybę, turėtų tik kompetentingas subjektas, o informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenys, leidžiantys nustatyti jo tapatybę, būtų teikiami tik asmenims, nagrinėjantiems informaciją apie pažeidimą ir atliekantiems gautos informacijos apie pažeidimą tyrimą.

Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo turi teisę teikti informaciją vidiniu kanalu raštu ar žodžiu.

Informaciją apie pažeidimą įstaigos vidiniu kanalu galima teikti užpildant nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą:

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIMAS

atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 m. kovo 31 d.