projektas

Kuriame Lietuvos ateitį

Pradedamas įgyvendinti projektas „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose“ (Projektas finansuojamas iš socialinio fondo lėšų)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ kartu su Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkciu centru, Marijampolės sav. Patašinės universaliu daugiafunkciu centru, Marijampolės vaikų lopšeliu-darželiu „Nykštukas“, Marijampolės Mokolų mokykla-darželiu ir VšĮ „Lauko darželis“ pradeda įgyvendinti projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0029 „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose“.

Šio projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir kokybę. Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama šių uždavinių:

  1. Kurti vaikų ugdymą (-si) saugią, stimuliuojančią aplinką, orientuotą į vaikų poreikius, siekiant  ugdymo modernizavimo, gerinant vaikų pasiekimus.
  2. Sukurti ir palaikyti vaikų teigiamą emocinę atmosferą, lavinant psichinius procesus – dėmesį, vaizduotę, atmintį, regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką per patirtinį ugdymą.
  3. Užtikrinti glaudesnį bendravimą ir bendradarbiavimą su Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir užsienio ugdymo partneriais, siekiant pasidalinanti gerąja patirtimi, įgyvendinant inovacijas, siekiant geresnės ugdymo kokybės darželiuose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus atnaujinta ir įdiegta ikimokyklinė-priešmokyklinės ugdymo programa kuri apims ugdymo programos atnaujinimą, atnaujintos ugdymo programos testavimą ir diegimą, smulkiųjų gyvūnų laboratorijos, lauko laboratorijos, atradėjų studijos ir akva laboratorijos sukūrimą, 3D, sensorikos ir motorikos laboratorijos įrengimą, darbuotojų kvalifikacijos pakėlimą, darbuotojų kvalifikacijos darbui su spec. poreikių vaikais pakėlimą bei ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio kokybės pokyčio monitoringą.

Įgyvendinus projektą planuojama, kad projekto rezultatai paskatins vaikus būti aktyviais, iniciatyviais, įvairios veiklos metu. Įvairios veiklos, pristatymai, tyrinėjimai, bandymai, užduotys, ugdys vaikų kompetencijas, smalsumą, paskatins domėjimąsi, aktyviai tyrinėti aplinką, rinkti informaciją, praplės vaikų pažinimo akiratį, suteiks naujų žinių, įgūdžių, patirčių, ugdys kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją, kritinį mąstymą,  įžvelgs per patirtį naujus dalykus, įgis naujų patirčių, pažins gyvenimą naujais aspektais, mokymasis atrandant, suteiks vaikams džiaugsmą ir pasitenkinimą, skatins ugdytinį asmeniškai dalyvauti ir patirti išgyvenimus.

Projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas siekia 109 483,36 EUR. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ ir yra finansuojamas ir Europos socialinio fondo lėšų.

  • projektas
  • EU