Šaškės

2021-2022 m. m. dėl Covid-19 sugriežtintų reikalavimų ši veikla nevykdoma.

Šaškių žaidimo subtilybių moko Sporto mokyklos treneris Jonas Vosylius. Mažieji šaškininkai ne tik mokosi žaisti šaškėmis, bet ir dalyvauja įvairiuose renginiuose: už dalyvavimą Marijampolės lopšelyje-darželyje „Pasaka‘ vykusiose asmeninėse-komandinėse šaškių varžybose trys ugdytiniai apdovanoti padėkos raštais, o ugdytinis Eimantas Vilčinskas Marijampolės Šachmatų – Šaškių klubo „Sūduva“ diplomu už trečią vietą. Šios veiklos vaikai respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų šaškių turnyre ‚Baltieji pradeda – 2013“, kuris vyko Jonavoje.  Įstaiga apdovanota padėkos raštu. 2018 darželio komanda tapo respublikos nugalėtojais.

ŠAŠKIŲ VEIKLOS PROGRAMA

Tikslas:

Patrauklia vaikų veiklos forma siekti  vaikų pažinimo gebėjimų. Ugdyti    asmenybės savybes greitai ir išmintingai veikti,  nuostatą draugiškai varžytis, ne tik laimėti, bet ir pralaimėti.

Populiarinti ir propoguoti šaškių žaidimą

Uždaviniai: 

 • Ugdyti  ikimokyklinukų gebėjimus, pojūčius, suvokimą, formuoja vaizdinius, teikti žinių.
 • Lavinti vaikų dėmesį, loginį mąstymą, gebėjimą žaisti pagal supaprastintas žaidimo taisykles.
 • Išsiaiškinti geriausius šaškių žaidėjus.
 • Ugdyti gebėjimus, greitai ir savarankiškai priimti sprendimus  ekstremaliomis       situacijomis, akimirksniu rasti teisingą sprendimą.
 • Suteikti vaikams žinių apie žaidynes, įžymius Lietuvos sportininkus, jų pasiekimus.
 • Organizuoti ugdymo įstaigoje įvairius renginius, šventes, popietes, įgyvendinant ugdymo  idėjas, suteikiant vaikams džiaugsmą.

Priemonės: šaškių lentos, figūros.

Pedagogo vaidmuo ir vaikų skatinimo būdai:

 • Pasirūpinti, kad būtų keli šaškių žaidimo komplektai;
 • Sudominti vaikus galimybe išbandyti naują žaidimą;
 • Padėti suprasti žaidimo taisykles, jas gerbti, jų laikytis;
 • Atskleisti elementarias žaidimo kombinacijas;
 • Tapti žaidimo partneriu;
 • Teikti įdomią informaciją apie žaidimą;
 • Būti pavyzdžiu, patarėju, vadovu;
 • Būti tarpininku kylant konfliktams.
Eil.nr. Tema Laikas Užduotys Tikslai
1 Susipažinimas.

Gebėjimų patikrinimas.

Žinių bei mokėjimo prisiminimas.

Rugsėjis 1.Susipažinti su šaškėmis, šaškių lenta.

2.Žaidimas šaškėmis pagal pedagogo nuorodas.

3.Išsiaiškinti geriausius šaškių žaidėjus.

4.Prisiminti žaidimo taisykles, jas gerbti jų laikytis

Mokyti pažinti šaškių lentą, langelius ant kurių išdėstomos šaškės.

Lavinti bei įtvirtinti tai, kas buvo išmokta anksčiau.

Ugdyti  ikimokyklinukų gebėjimus, pojūčius.Ugdyti suvokimą, formuoti vaizdinius, suteikti žinių.

2. Gebėjimų patikrinimas.

Žaidimo taisyklės.

Ėjimas, kombinacijos

Spalis-gruodis 1.Žaidimas šaškėmis pagal pedagogo nuorodas.

2.Žaisti pagal taisykles.

3.Mokytis valdyti situaciją.

Lavinti vaikų loginį mąstymą, gebėjimą žaisti pagal supapastintas žaidimo taisykles.

Pratinti netrukdyti kitam žaidėjui tolimesniems ėjimams, kirtimams.

3 Šaškės patrauklus žaidimas.

Žaidimo šaškėmis ramieji ir kertamieji ėjimai.

„Proto gimnastika“

Žaidimo šaškėmis nauda.

Sausis-kovas 1.Planuoti veiklą, numatyti pakankamai laiko žaisti žaidimą.

2.Iš varžovo elgesio, judesių ir kitų, nereikšmingų detalių padaryti daug reikšmingų išvadų: kaip varžovas nusiteikęs, kokio rezultato partijoje siekia, kokių pozicijų vengia, pasitiki ar nepasitiki savo jėgomis.

3.Padėti suprasti, kad žaidimas padeda įsigyti naudingų gyvenimo įgūdžių.

Lavinti vaikų dėmesį, kelti žaidėjų meistriškumą.

Lavinti operatyvų mąstymą, gebėjimą savarankiškai priimti sprendimus.

Lavinti loginį mąstymą.

4 Šaškės yra mokslas.

Įžymius Lietuvos sportininkai, jų pasiekimai.

Žaidimas. Laisva kūryba.

Balandis 1.Aiškintis žaidimo paslaptis ieškoti geriausių ėjimų. 2.Vertinti pozicijas.

3.Susipažinti su žymiausiais Lietuvos sportininkais.

4.Laisvai žaisti žaidimą. „sprigtukais“.

Mokyti tapti kūrėju, atradėju, ieškoti žaidimo paslapčių.

Suteikti vaikams žinių apie žaidynes, žymius sportininkus.

Suteikti džiugių emocijų.

5. Konkursas „Šaškių diena”. Gegužė Skatinti ugdytinius, ugdytinių tėvus, kitus šeimų narius bendrai dalyvauti veikloje.

Suprastintos žaidimo šaškėmis taisyklės

 • 20160212_095436
 • 20160212_095533
atnaujinta: Penktadienis, 2022 m. kovo 4 d.