Teisinė informacija

VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJA

GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJA

UGDYMO PROGRAMOS

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

PEDAGOGŲ ATESTACIJA

Bendrieji sveikatos reikalavimai įstaigai, vykdančiai ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

Reikalavimai vaikų žaidimo aikštelėms

Reikalavimai baseinams

Reikalavimai maistui

Įstaigos veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

Teisės aktai skelbiami:

Teisės aktai:

 

Informacija atnaujinta: 2020-08-28

 

atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 m. spalio 6 d.