Darbuotojai

 

20201106_195109Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Audronė Putauskienė, tel.: 8-343-75615 (Draugystės g.5a)

Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis;

Šiaulių universitetas 1983-1986 m. Šiaulių universitetas ( Klaipėdos fakultetas). Įgyta kvalifikacija – Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko. Kvalifikacinis laipsnis prilygintas magistrui (2002 m.). 2002 m. įgytas Vilniaus universiteto bakalauro laipsnis- Socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija. 2003 m. įgytas Vilniaus universiteto – Socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis (Socialinės pedagogikos specializacija).

Darbo patirtis: 1978-1980 Marijampolės vaikų lopšelis-darželis  “Rasa” (Nr. 3)- auklėtoja; 1996- 1999 Marijampolės vaikų darželis-mokykla „Želmenėliai“ – dramos būrelio vadovė, mokytoja. 2000-2005 Marijampolės Šaltinio vidurinė mokykla-psichologė, etikos mokytoja. Nuo 1980 iki dabar Marijampolės kolegijos – dirbusi katedros vedėja, kolegijinių studijų dėstytoja- lektorė.

Kita veikla: nuo 2012 m. savanorystė – Marijampolės trečiojo amžiaus universiteto – buities ir kultūros fakulteto dekanė;  nuo 2005 m. „Gelbėkit vaikus“- asociacijos narė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Nijolė Masikonienė, tel.: 8-343-72424 (Jaunimo g.3) Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis;

Darbo laikas: P.-Tr.-Pn.. 8.00-12.00, A.K.13.00-17.00

Vyr. buhalterė – Romutė Bujanauskienė, tel.: 8-343-75728,

Darbo laikas: P.-K. 8.00-17.00, Pn. 8.00-15.45 P.p. 12.00-12.45

Buhalterė - Sandra Juozūnienė, tel.: 8-343-72424 (Jaunimo g.3),

Darbo laikas: P.-K. 10.00-12.00, Pn.13.45-15.45

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui – Vaida Vitkauskienė,  tel.: 8-343-75728

Darbo laikas: P.-K. 8.00-17.00, Pn. 8.00-15.45 P.p. 12.00-12.45

Maitinimo organizatorė – Rita Zubrienė tel.: 8-343-75728

Maitinimo organizatorė – Sandra Juozūnienė tel. : 8-343-72424 (Jaunimo g.3)

Darbo laikas: P.-K. 8.00-10.00, 13.00-15.00, Pn. 8.00-12.00

Meninio ugdymo pedagogė – Virginija Grigaitienė, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Logopedė – Aistė Daugėlienė, tel.: 8-343-75728 (Jaunimo g.3)

Darbo laikas: P.-Pn. 7.00-17.06, P.p. 12.00-12.30

Logopedė – Asta Maziliauskienė, tel.: 8-343-72424 (Jaunimo g.3)

Darbo laikas: P.-K. 8.00-16.30, Pn. – ,P.p. 12.00-13.00

Psichologė – Jurgita Radžiūnienė, tel.: 8-343-75615

Darbo laikas: P.-, A.-K. 8.00-16.30, Pn. 8.00-11.00 P.p. 12.00-12.30 K. dirba -Jaunimo g.3

Socialinė pedagogė – Jolita Tubelevičienė, tel.: 8-343-75615

Darbo laikas: P.-K. 8.00-17.00, Pn. 8.00-15.45 P.p. 12.00-12.45 (Jaunimo g.3)

Su Lopšelyje-darželyje grupėse dirbančiomis mokytojomis ir jų padėjėjomis išsamiau galima susipažinti skyriuje „Grupės“ .

VISŲ DARBUOTOJŲ IR JŲ PAREIGYBIŲ SARAŠAS:

Eil.nr.

Vardas,pavardė

Krūvis

Pareigos

 1. Rasa Alaburdienė 1 pareigybė Direktorė
 2. Audronė Putauskienė 1 pareigybė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 3. Nijolė Masikonienė 0,5 pareigybės Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 4. Vaida Vitkauskienė 1 pareigybė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
 5. Romutė Bujanauskienė 1 pareigybė Vyriausioji buhalterė
 6. Irma Akelaitienė 1 pareigybė Administratorė
 7. Rita Zubrienė 1 pareigybė Maitinimo organizatorė
 8. Virginija Grigaitienė 1,5 pareigybės Meninio ugdymo mokytoja
 9. Aistė Daugėlienė 1,5pareigybės Logopedė
 10. Jolita Tubelevičienė 0,75 pareigybės Socialinė pedagogė
0,25pareigybės. Mokytojo padėjėja
 11. Jurgita Radžiūnienė 0,75 pareigybės Psichologė
 12. Daiva Brazaitienė 1 pareigybė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 13. Alina Slančiauskienė 1 pareigybė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 14. Giedrė Paškevičiūtė 1 pareigybė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 15. Violeta Botyrienė 1 pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 16. Jūratė Kanapickienė 0.75 pareigybės Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 17. Jurgita Kumpienė 1pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 18. Laura Naujokienė 1 pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 19. Greta Stanekvičienė 1 pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 20. Sigita Asijavičiūtė 1 pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 21. Nijolė Pucilauskienė 0,7 pareigybės

0.3 pareigybės

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja

 22. Rasa Alaburdienė 1 pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 23. Eglė Šilingienė 1pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 24. Asta Dembinskienė 1pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 25. Lina Seliokienė 0.5pareigybės Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 26. Regina Ramanauskienė 1pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 27. Živilė Belickienė 1,1pareigybės Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 28. Rasa Kalėdienė 1pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 29. Aušra Slančiauskaitė 0,2 pareigybės Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 30. Aušra Šuliokienė 0,25 preigybės Meninio ugdymo mokytoja
 31. Asta Strašauskienė 0,25pareigybės Meninio ugdymo mokytoja
 32. Deimantė Eidukevičiūtė 1pareigybė Mokytojo padėjėja
 33. Aldona Draugelienė 1 pareigybė Mokytojo padėjėja
 34. Irma Alesienė 0,75pareigybės Mokytojo padėjėja
 35. Raimonda Geležienė 0,75pareigybės Mokytojo padėjėja
 36. Aušra Buržinskienė 0,25 pareigybės

0,75 pareigybės

Mokytojo padėjėja

Skalbėja

 37. Neringa Giedraitienė 1 pareigybė Virėja
 38. Teresė Grigaliauskienė 1 pareigybė Virėja
 39. Ina Petruškevičienė 1 pareigybė Virėja
 40. Vilija Degutienė 1pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 41. Nijolė Matuleviečienė 1pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 42. Eugenija Grabauskienė 1pareigybė Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 43. Zita Gričiuvienė 1pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 44. Rima Kontrimavičienė 1pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 45. Birutė Barkauskienė 1pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 46. Vilma Vieraitienė 1pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 47. Vilma Bubnienė 1pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 48. Silva Kutkevičienė 1pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 49. Laimutė  Vosylienė 1pareigybė Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 50. Reda Šapalienė 1pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 51. Eglė Makutėnienė 1 pareigybė Valytoja
 52. Vilius Marcelionis 0,5 pareigybės Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas
 53. Kęstutis Urbonas 1 pareigybė Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas
 54. Eduardas Kavaliauskas 0,5 pareigybės Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas
 55. Tomas Žideckis 0,25 pareigybės Specialistas kompiuterių priežiūrai

Nutolusiame pastate Jaunimo 3:

 56. Nijolė Masikonienė 0,5 pareigybės Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 57. Sandra Juozūnienė 0,5 pareigybės Maitinimo organizatorė
0,25 pareigybės Buhalterė
 58. Rita Matulienė 0.75 pareigybės Mokytojo padėjėja
0,25 pareigybės Administratorė
 59. Asta Maziliauskienė 1 pareigybė Logopedė
 60. Irena Brankevičienė 1 pareigybė Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja
 61. Asta Juodėnienė 1 pareigybė Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja
 62. Dženeta Jurkšienė 1 pareigybė Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja
 63. Evelina Keršienė 1 pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 64. Laura Masterkovienė 1 pareigybė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 65. Loreta Menkevičienė 1 pareigybė Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja
 66. Rima Petraškienė 1 pareigybė Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja
 67. Rima Plikienė 1 pareigybė Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja
 68. Edita Venciuvienė 1 pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 69. Kristina Žėglienė 1 pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 70. Jolanta Navikienė 1 pareigybė Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 71. Renata Birštonienė 1 pareigybė Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėja
 72. Laima Kulikauskienė 1 pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 73. Danutė Gerlinskienė 1 pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 74. Lina Vabalevičienė 1pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 75. Rasa Vaičiulionienė 1pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 76. Rasita Mickevičienė 1pareigybė Virėja
 77. Janina Belevičienė 1pareigybė Virėja
 78. Vidas Gražulevičius 1pareigybė Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas
atnaujinta: Trečiadienis, 2023 m. gegužės 24 d.