Vizija, Misija

 

VIZIJA

Vaikų lopšelis-darželis „Rūta” -  ikimokyklinio amžiaus vaikų individualių gebėjimų ugdymo centras.

MISIJA

Bendradarbiaujant su šeima ugdome visas vaiko galias, laiduojančias asmenybės raišką ir socializacijos sėkmę.

Sudarome sąlygos įvairiapusei vaikų saviraiškai, ugdymą organizuojame pagal vaikų poreikius ir individualybę, siekiame, kad aukštas darbuotojų intelektualinis ir profesinis lygis, kūrybiškos idėjos stimuliuotų įstaigos kaitą.

UGDYMO FILOSOFIJA

Į kiekvieną vaiką reikia žiūrėti kaip į unikalią pasaulio būtybę, ne tik kuriančią, kenčiančią,   išgyvenančią ir besidžiaugiančią.

Mūsų nuostata: reikia ugdyti kiekvieną vaiką, pastebėti ypatingą, tik jam būdingą, intelekto savybių derinį, o pastebėjus ugdyti papildomai, ugdyti taip, kad jis labiausiai išreikštų jam gamtos duotas galimybes.  

vizija

 

atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 m. kovo 31 d.