Priešmokyklinis ugdymas

PELĖDŽIUKAI“

Pasakose mes gudriausi,                                                    Mūsų grupėj sužinosi,

Patarimuos mes šauniausi.                                                Daug patirsi ir išmoksi,

Kas atsakymo nežino,                                                        Svajones savas pagausi…

Atskubėkite pas mus.                                                         Daug vaidinsi ir bendrausi.

Autorius nežinomas

„Pelėdžiukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymosi programą“. Sudaromos sąlygos įvairių kompetencijų gebėjimams tobulėti. Priešmokykliniu ugdymu siekiama padėti vaikui įgyti tokių žinių ir gebėjimų, kurie padėtų vaikui sėkmingai adaptuotis naujoje aplinkoje (mokykloje). Tačiau prioritetą teikiame komunikacinei ir socialinei kompetencijoms. Kadangi mūsų l/d yra meninės pakraipos, vaikų komunikavimo kompetencijos gebėjimus ugdome per vaidybą. Nuolatos  dalyvauja ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose projektuose, konkursuose, parodose, edukacinėse programose ir kt. Vaikai ir pedagogės dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių programoje „Zipio draugai“. Grupėje vykdomas tėvų ir pedagogų bendras projektas “ Mano šeimos savaitėlė“.

1641906986171IMG_20211119_094508

IMG_20211020_101543IMG_20211116_095830

Grupėje dirba:

Daiva Brazaitienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja metodininkė, aukštasis išsilavinimas (ŠPI). Geba organizuoti įvairius renginius ir pramogas, siekia nuoširdaus bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais, noriai dalinasi gerąja  darbo patirtimi.

Giedrė Paškevičiūtė – pradinio ugdymo pedagogė, aukštasis universitetinis išsilavinimas. Studijuoja vaikystės pedagogikos studijų programą. Mokytoja atsakinga, rūpestinga, pasitikinti savimi, domisi technologinėmis inovacijomis. Aktyvi, žingeidi ir smalsi. Savo pedagogine patirtimi dalinasi su kolegėmis. Domisi ugdymo naujovėmis.

Raimonda Geležienė – mokytojo padėjėjas (darbui su SUP vaikais)

Eugenija Grabauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja. Geba nuoširdžiai ir šiltai bendrauti su ugdytiniais, padeda grupės renginiuose.


„SMALSIAI“

Priešmokyklinės  „Smalsių“  grupės pedagogės dirba pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymosi programą“. Užtikrinant kokybišką ugdymo procesą, daug dėmesio skiriama vaiko raidai, kad vaikui būtų daug lengviau adaptuotis prie tolesnio mokymosi mokykloje. Grupės prioritetai socialinė, sveikatos saugojimo bei pažinimo kompetencijos. Vaikai ir pedagogės dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių programoje „Zipio draugai“. Pedagogės nuolat bendrauja su P. Kriaučiūno bibliotekos vaikų literatūros skyriaus filialu. Nuolatos  dalyvauja ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose projektuose, konkursuose, parodose, edukacinėse programose ir kt.

IMG_20211025_150043IMG_20211122_100717

IMG_20211122_1031171641911025868

Grupėje dirba:

Alina Slančiauskienė -  priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja metodininkė. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis (ŠU), edukologijos magistro laipsnis. Pedagogė domisi ugdymo naujovėmis ir jas taiko ugdomojoje veikloje. Siekia įgyti naujos patirties ir žinių.

Giedrė Paškevičiūtė – pradinio ugdymo pedagogė, aukštasis universitetinis išsilavinimas. Studijuojanti vaikystės pedagogikos studijų programą. Mokytoja atsakinga, rūpestinga, pasitikinti savimi, domisi technologinėmis inovacijomis. Aktyvi, žingeidi ir smalsi. Savo pedagogine patirtimi dalinasi su kolegėmis. Domisi ugdymo naujovėmis.

Deimantė Eidukevičiūtė – mokytojo padėjėjas (darbui su SUP vaikais).

Laimutė Vosylienė – priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja. Geba nuoširdžiai ir šiltai bendrauti su ugdytiniais, entuziastinga, padeda ugdomojoje veikloje ir renginiuose.


„KODĖLČIUKAI“ (nutolusiame pastate Jaunimo 3)

Grupėje ugdomi 6 – 7 m. vaikai pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą“ ir trunka vienerius metus. Čia jie randa estetišką, funkcionalią,  žaidimams ir ugdymui(si) pritaikytą aplinką. Siekiame ugdyti visas kompetencijas, tačiau prioritetą teikiame socialinei bei komunikavimo kompetencijoms. Stengiamės, kad grupėje vaiką lydėtų gera nuotaika, pasitikėjimas savimi, optimizmas, iniciatyvumas, pažinimo džiaugsmas, stiprėtų vaiko kūrybinės galios.

Grupės moto:  Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. (Seneka)

Grupėje dirba:

Laura Masterkovienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, turinti aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą ir vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją.

Kristina Žėglienė – priešmokyklinio ugdymo  mokytoja, turinti aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą ir vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją.

Rita Matulienė – mokytojo padėjėjas (darbui su SUP vaikais).

Jolanta Navikienė – priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja.


,,SPALVIUKAI“

 

„Spalviukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“  ir atnaujintą ,,Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“. Siekiame ugdyti visas kompetencijas, prioritetą teikiame socialinei, emocinei ir sveikos gyvensenos bei komunikavimo kompetencijoms. Mums svarbus kiekvienas vaikas. Organizuojant ugdymo procesą, atsižvelgiame į vaiko individualias pažintines ir kūrybines galias. Mūsų siekis – užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą.

Grupėje kuriama jauki ir saugi ugdymo ir ugdymosi aplinka. Siekiame, kad kiekvienas vaikas būtų aktyvus, kūrybiškas ir smalsus, todėl antri metai dalyvaujame didžiausiame darželinukams skirtame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“, kurį organizuoja Lietuvos tautinis komitetas (LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Projektą nuo 2020 m. globoja pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė.

Smalsumas mus nuolat veda naujais atradimų takais, todėl mes esam laisvi ir žingeidūs. Čia mes dalinamės, apsikabiname, padrąsiname, juokiamės, džiaugiamės, išdykaujame, svajojame…