Kitos paslaugos

1. Ankstyvasis ugdymas (2-3 m. vaikams)-3 grupės (1 nutolusiame l/d pastate Jaunimo 3);

2. Ikimokyklinis ugdymas (3-6 m. vaikams)-11 grupių;(viena Valdorfo grupė ir 4-nutolusiame l/d pastate Jaunimo 3)

3. Priešmokyklinis ugdymas (6-7 m. vaikams)-3 grupės(1 nutolusiame l/d pastate Jaunimo 3) ;

4. Papildomos veiklos vaikų gebėjimų ugdymui 2 kartus savaitėje: keramika, dailė, lego dacta, choreografija, futbolas, folklorinis ansamblis „Patrimpas”. Šias veiklas veda kvalifikuoti tos srities specialistai. Veiklos vyksta centriniame darželio pastate Draugystės 5a;

5.Pailgintos dienos grupės (nuo 6.30 iki 18.30 val.);

6.Spec. poreikių vaikams pagalbą teikia logopedas, psichologas, socialinis pedagogas ir mokytojų padėjėjai, dirbantys su vaiku individualiai;

7.Vaikų  maitinimą organizuoja kvalifikuotas maitinimo organizatorius;

8. Vaikų sveikata ir fiziniu aktyvumu darželyje rūpinasi dirbantis darželyje Marijampolės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistas;

9. Muzikinius vaikų gebėjimus lavina meninio ugdymo pedagogė.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

atnaujinta: Penktadienis, 2022 m. sausio 21 d.