Įgyvendinamos programos

Priešmokyklinio amžiaus vaikams taikoma Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui integruota tarptautinė programa „Zipio draugai“.

Ikimokyklinio amžiaus vaikams taikoma įstaigos Bendroji ikimokyklinio ugdymo programa.

„Kodėlčiukų” grupė dirba laikantis Valdorfo pedagogikos nuostatų.

Siekiant saugoti ir stiprinti vaiko sveikatą, vykdyta sveikos gyvensenos ugdymo programa. Integruotos Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, Gyvenimo įgūdžių ugdymo, tarptautinė socialinio–emocinio ugdymo „Kimochis“ programos, Robotų bitučių edukacinė programa „Pykčio valdymas“. Vykdyta regioninė prevencinė programa „Laimingos vaikystės paslaptys“, Respublikinė sveikatos stiprinimo programa „Augu sveikas- jaučiuosi laimingas“.

Marijampolės lopšelio-darželio „ Rūta“ prevencinė programa LAIMINGOS VAIKYSTĖS PASLAPTYS 2019-2024 m.m

KOLIAŽAI 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa „Kūrybiškos asmenybės ugdymo kokybės užtikrinimas“

Koliazai 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEIKATĄ STIPRINANTI PROGRAMA

koliažai 3

atnaujinta: Šeštadienis, 2022 m. balandžio 2 d.