Istorija

ISTORIJA

Vaikų lopšelis-darželis veiklą pradėjo 1970-03-08 pirmajame miesto mikrarajone. 1998m. sausio 20d. švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr.08 įstaigai suteiktas vardas „Rūta”. 2001-01-01 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 121 darželiui suteiktas ūkinis-finansinis savarankiškumas.

ĮSTAIGOS SAVITUMAS

Mūsų vaikai – vartai į ateitį. Todėl šiandien vaikus reikia ugdyti taip, kad juose skleistųsi tradicijas pranokstantys jų gebėjimai ir jie taptų kultūrinės pažangos pradininkais.

Psichologas L.S.Holingvortas teigė, kad ypatingi gebėjimai gali pasireikšti įvairiose srityse ir atsiskleisti kur kas anksčiau, negu vaikai pradeda lankyti mokyklą, todėl jis akcentavo poreikį kuo anksčiau atpažinti vaikų gebėjimus ir juos ugdyti.

Pasitelkę šias mintis esame suformavę darželio bendruomenės nuostatą: reikia ugdyti kiekvieną vaiką, pastebėti ypatingą, tik jam būdingą, intelekto savybių derinį, o pastebėjus ugdyti papildomai, ugdyti taip, kad jis labiausiai išreikštų jam gamtos duotas galimybes.

Pasak psichoanalitikės W.C. Word kūrybingi vaikai nuo kitų skiriasi ne tik sugebėjimais bet ir motyvacijos ypatumais, anksti išryškėjusiais pastoviais ir giliais interesais. Jie labiau pasitiki savimi yra savarankiškesni, jų interesai platesni.

Ugdytiniai saviraiškos poreikius tenkina ne tik grupėse bet ir papildomose dailės, keramikos, konstrukcinio mąstymo, muzikinio ir meninio lavinimo veiklose. Darželyje įkurtos papildomos patalpos: Dailės, Keramikos, LEGO ir Pojūčių studijos. Lankantys įstaigą vaikai nuolat dalyvauja projektuose, įvairiuose miesto, šalies ir tarptautiniuose meniniuose renginiuose, konkursuose, kur užima nemažai prizinių vietų.

Gerų ugdymo rezultatų įstaigoje galima pasiekti tik tada, kai pasirenkama tinkama ugdymo metodika, o ugdytojo meistriškumas remiasi giliomis žiniomis apie ugdymo turinį, ugdymo proceso organizavimą ir orientuojasi į vaiko poreikius, kai kuriami nauji darbo santykiai, keičiamas požiūris į kokybę, nuolat tobulinama įstaigos veikla.

Tam kad patenkintume tėvų lūkesčius ir vaikas norėtų eiti į darželį mokytojos ieško įdomesnių veiklos formų, atsižvelgdamos į savo gebėjimus, vaikų poreikius jos ruošia ilgalaikius ir trumpalaikius grupių projektus. Elgesio taisyklės sudaromos kiekvienoje grupėje ugdytinių susitarimu.

IMG_3279

atnaujinta: Pirmadienis, 2022 m. balandžio 4 d.