Darbuotojų pareigybės

1 Direktorius A1

2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui A2  Nr. 2 Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

3 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui A2  Nr. 3 Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas

4 Vyriausias buhalteris B  Nr. 4 Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

5 Buhalteris B  Nr. 5 Buhalterio pareigybės aprašymas

6 Administratorius C Nr. 6 Administratoriaus pareigbės aprašymas

7 Logopedas A2  Nr. 7 Logopedo pareigybės aprašymas

8 Psichogogas A1  Nr. 8 Psichologo pareigybės aprašymas

9 Socialinis pedagogas B  Nr. 9 Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

10 Maitinimo organizatorius B  Nr. 10 Matinimo organizatoriaus pareigybės aprašymas

11 Meninio ugdymo mokytojas A2  Nr. 11 Meninio ugdymo mokytojo (muzikos) pareigybės aprašymas

12 Meninio ugdymo mokytojas A2  Nr.12 Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

13  Priešmokyklinio ugdymo mokytojas A2  Nr. 13 Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

14 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas A2  Nr. 14 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

15 Mokytojo padėjėjas C  Nr. 15 Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

16Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas C  Nr. 16 Priešmoyklinio ugdymo mokytojų padėjėjo pareigybės aprašymas

17 Ikimikyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas C  Nr. 17 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

18 Virėjas C  Nr. 18 Virėjo pareigybės aprašymas

19 Specialistas kompiuterių priežiūrai C  Nr. 19 Specialisto kompiuterių priežiūrai pareigybės aprašymas

20 Pagalbinis darbininkas (skalbimui) C  Nr. 20 Pagalbinio darbininko (skalbimui) pareigybės aprašymas

21 Pastatų ir aplinkos priežiūrėtojas C  Nr. 21 Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigybės aprašymas

22 Valytojas D  Nr. 22 Valytojo pareigybės aprašymas

atnaujinta: Penktadienis, 2022 m. liepos 15 d.