ATSISVEIKINIMAS

Gerbiami, Rūtiečiai!

Mano paskutinė darbo diena baigėsi vakar. Pradžia – 1985-ieji, pabaiga – 2022-ieji, 37 metai dirbta „Rūtoje“. Mintimis peržvelgiu visą nueitą kelią: darželį perėmiau iš M. Aleliūnienės, kuri jam vadovavo 15m. Laiminga įstaiga, kurioje tiek vadovai, tiek darbuotojai, keičiasi lėtai. Per tiek metų patirta džiugių, sunkių ir sudėtingų akimirkų. Mūsų visų darbštumo, kūrybiškumo, sumanumo, užsispyrimo dėka pasiekėme, kad įstaiga įsitvirtino Marijampolės mieste ir tapo inovatyvia ir patrauklia, į kurią tėveliai noriai vedė vaikus.

Atsisveikinimas su darbu jaudinantis. Džiaugiuosi, kad vaikai įstaigoje turėjo ne tik puikias sąlygas grupėse, bet ir buvo ugdomi specialistų 12-oje papildomų veiklų. Dėkoju likimui, kad dirbdama sutikau daug gerų žmonių, kad mintyse – geri prisiminimai, o širdyje – bendravimo, buvimo su mielais žmonėmis šiluma. Manyje susikaupę tiek daug gerų žodžių. Dėkoju Jums už šiltą bendrystę, vykusį iškilusių problemų sprendimą, palaikymą, padrąsinimą už malonias akimirkas, kurių visą kraitę išsinešu savo atmintyje. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad buvau kartu su Jumis.

Visai lopšelio-darželio “Rūta“ bendruomenei kartu su Naująja direktore Rasa linkiu nestovėti vietoje ir tobulėti, neužmirštant savo pagrindinio tikslo: iš darželio išleisti kuo daugiau kūrybingų, gebančių save realizuoti, laimingų ir gebančių kitus daryti laimingais vaikų.

Naujųjų 2023-iųjų Metų proga linkiu Jūsų visų troškimams tapti tikslais, kuriuos savo atkaklumu pasieksite!

2022.12.29

Su pagarba Jums visiems, direktorė Virginija Gusčiuvienė