VASARIO 16-OJI – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

„Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę“.

    Vasario 15 dieną lopšelyje-darželyje vyko šventinis rytmetis skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.  Norėdami paminėti šią svarbią datą, šventiškai nusiteikę ir pasipuošę visi vaikai rinkosi į papuoštą salę, paminėti šios svarbios mums datos. Šventės pradžia prasidėjo  Tautine giesme, buvo rodomos skaidrės su vaikų pieštais piešiniais, skirtais šiai dienai atminti. Skambėjo dainos apie Lietuvą – gimtinę. Priešmokykliniai  deklamavo eilėraščius, dainavo tautiškas dainas, piešė širdeles, šoko lietuvių liaudės ratelius. Vaikai, prisiminė Lietuvos istoriją nuo kunigaikščių laikų, kalbėjo apie tautos vienybę, gimtąją kalbą, nuostabią Lietuvos gamtą, džiaugėsi, kaip smagu gyventi laisvoje ša                     Tai puikus būdas ugdyti  šalies meilę, supratimą apie istoriją ir nacionalinę tapatybę. Kaip buvo puiku, kad vaikai dalyvavo įvairiose veiklose. Tokios iniciatyvos padeda jų asmenybei augti ir ugdo patriotizmą bei bendruomeninį jausmą.

Parengė priešmokyklinio ugdymo mokytoja -  metodininkė Alina Slančiauskienė

  • IMG_7949
  • IMG_7953
  • IMG_7956
  • IMG_7959

Užgavėnių šventė

„ŽIEMA, ŽIEMA, BĖK IŠ KIEMO“

Nors šaltukas dar grūmoja,

Dar šiaurys už lango groja,

Bet priminti reikia Žiemai,

Kad jai laikas bėgt iš kiemo.

(K. Ivinskis)

Užgavėnės – Lietuvoje švenčiama žiemos šventė, kurios metu šokiais, papročiais bei dainomis stengiamasi išvyti žiemą ir kuo greičiau prisišaukti pavasarį. Tai slenkstis tarp nueinančios žiemos ir ateinančio pavasario. Pagrindiniai šventės simboliai – persirengėliai, kaukės, blynai, Lašininio ir Kanapinio kova. Lopšelyje-darželyje „Rūta“ vasario 13d. vyko siautulingiausia, spalvingiausia ir šmaikščiausia metų šventė – Užgavėnės. Šventės metu visa lopšelio-darželio bendruomenė persirengė įvairiais personažais: velniukais, čigonais, oželiais ir kitais Užgavėnių personažais. Linksmai nusiteikę  susibūrė vidiniame kiemelyje, kur  triukšmingais šokiais ir dainomis vijo žiemą ir kvietė pavasarį! Šventėje apsilankė tradiciniai Užgavėnių personažai – Kanapinis ir Lašininis, kurie vaikams padedant, tikrino savo jėgas, varžėsi, kuris stipresnis ir galingesnis. Tokia Kanapinio ir Lašininio kova simbolizuoja žiemos ir pavasario kovą. Laimėjo pavasario pranašas – Kanapinis, vadinasi, žiema sėkmingai išvaryta ir pavasaris jau neužilgo ateis.

Nuo seno tikėta, kad jei per Užgavėnes sočiai prisivalgysi būsi stiprus visus metus, tad po šventinio šurmulio vaikai ir mokytojos vaišinosi tradiciniu Užgavėnių valgiu – blynais. Žiemos varymas vaikams suteikė daug teigiamų ir džiugių emocijų. Kaip mums pasisekė išvaryti žiemą, laikas parodys.

      Parengė: ikimokyklinio ugdymo mokytojos

R. Geležienė, A. Dembinskienė

  • 1
  • 011

Baigėsi Erasmus+ projektas „Digital ECEC“: Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ kolektyvas įrodė, kaip svarbu nebijoti laukiančių iššūkių

Baigėsi Erasmus+ projektas „Digital ECEC“: Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ kolektyvas įrodė, kaip svarbu nebijoti laukiančių iššūkių

Marijampolės vaikų lopšeliui – darželiui „Rūta“, kartu su partneriais iš Lietuvos, Italijos, Ispanijos ir Graikijos, pavyko sėkmingai įgyvendinti dvejus metus trukusį Erasmus+ projektą „Institucijoms vykdančioms IU ir PU programas sudarykime sąlygas prisitaikyti prie skaitmeninio amžiaus nepaliekant nieko užnugaryje (Digital ECEC)“. Šiuo projektu buvo siekiama padėti mokytojams dalytis gerąja patirtimi ieškant inovatyvių būdų, kaip išnaudojant informacinių komunikacinių technologijų (IKT) teikiamas galimybes vaikams perteikti mokomąją medžiagą, įtraukiant į šį procesą įvairių programėlių pagalba sukurtas animacijas ir jas panaudojant vaikų ugdymo proceso kūrybiškam ir inovatyviam išpildymui.

2024 m. sausio 25 d. Marijampolėje įvyko baigiamoji projekto konferencija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistai ir skaitmeninių priemonių pagalba kuriamas ugdymo turinys: projekto rezultatų pristatymas, gerosios patirtys ir išmoktos pamokos“, kurios metu svarbiausia buvo apibendrinti pasibaigusį Erasmus+ projektą, jo metu pasiektus rezultatus bei sukurtus intelektinius produktus, pasidalinti įgytomis kompetencijomis ir neįkainojama patirtimi bendraujant su kitų šalių partneriais bei specialistais.

Konferencijos dalyvius dainomis ir šokiais sveikino Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ vaikų folklorinis ansamblis „Patrimpas“ ir mokytojų kolektyvas. Taip pat sveikinimo žodį tarė Marijampolės savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Biskienė. Ji pažymėjo, kad svarbu džiaugtis tuo, ką daro vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ kolektyvas, jų parodyta iniciatyva, noru dalintis jų atradimais bei pasiekimais ir gebėjimu visa tai pristatyti kolegoms, kad drauge būtų galima mokytis bei nuolatos tobulėti. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento ugdymo programų skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Grigaravičienė džiaugėsi galimybe dalyvauti šioje baigiamojoje konferencijoje ir susipažinti su darželio bendruomenės vykdyto Erasmus+ projekto rezultatais. Pasak jos, ypatingai džiugu, kad į projekto veiklas buvo įtraukti ir vaikai.

1234

Vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ kolektyvas dar kartą įrodė, kaip svarbu nebijoti laukiančių iššūkių, būti žingeidiems, siekti ugdyti naujas kompetencijas ir tobulinti esamus įgūdžius bei dalintis savo patirtimi su kitais.

Erasmus+ projektas „Digital ECEC“, prasidėjęs 2021 m. gruodžio 1 d., – tai keturių valstybių partnerių – Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ (Lietuva), Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (Lietuva), Santa Croce Maria Montessori vaikų darželio (Italija), FORMA.Azione (Italija), P-consulting (Graikija) ir Centro San Viator (Ispanija) – kelionė mokymosi, keitimosi geriausiomis praktikomis ir tarptautinio bendradarbiavimo keliu, kuri truko iki pat 2024 metų sausio pabaigos.

Projekto metu įvyko 4 partnerių susitikimai, 2 tarptautiniai mokymai Marijampolėje (Lietuva) ir Perudžoje (Italija). Sukurtas gerųjų praktikų sąvadas, kuriame galima rasti 24 IKT priemonių paketą, skirtą ikimokyklinio ugdymo mokytojams, kurie nori praturtinti savo mokymo metodiką skaitmeninėmis priemonėmis ir jų pagalba sukurtu ugdymo turiniu. Taip pat projekto partneriai kviečia mokytojus naudotis jų sukurta mokymų platforma, kur galima rasti detaliai aprašytas 6 skirtingas programėles, skirtas kurti įvairaus sudėtingumo animacijas. Teoriniu lygmeniu labai svarbu, kad projekto partneriams pavyko aprašyti kokybės užtikrinimo sistemą, skirtą įvertinti, kaip skaitmeninimas gali būti įdiegtas ankstyvojo ugdymo ir priežiūros įstaigose.

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ mokytojos Žaneta Jasiukevičienė ir Violeta Botyrienė su konfererencijos dalyviais pasidalino projekto partnerių praktinėmis patirtimis tarptautinių mokymų Marijampolėje metu, vykusių 2022 m. birželio 5-7 d.. Mokymų dalyvius sužavėjo gidės pasakojimai apie Marijampolės miestą ir aplankytos įdomiausios vietos, o mažieji lopšelio – darželio „Rūta“ bendruomenės nariai pakvietė kartu su jais dalyvauti rytinėje mankštoje ir taip išjudinti kūnus bei pasirengti įdomiems ir intensyviems mokymams darželio edukacinėse erdvėse.

65

Erasmus+ projekto mokytojų komanda pakvietė svečius sudalyvauti jų vedamuose užsiėmimuose. Partneriai turėjo galimybę išbandyti savo inžinerinius gabumus – naudodamiesi LEGO kaladėlėmis, pasitelkdami į pagalbą ,,Toniesbox“ spėliojo gamtos garsus, klajojo „Smart“ lentos labirintuose, atskleidė „Ebru“ meno paslaptis, susipažino su interaktyviųjų grindų „Magicbox“ galimybėmis, naudodami planšetinius kompiuterius žengė pirmuosius žingsnius naratyvinės animacijos, skatinančios vaiko kūrybiškumą, link bei susipažino su Bee Boot robotų panaudojimu ugdymo procese. Svečiai taip pat apsilankė Marijampolės kolegijoje, kur susipažino su standartizuota Mechatronikos/IT laboratorija, FabLab (skaitmeninės gamybos technologijų erdve), standartizuota Gamtamoksline laboratorija, kūrybiškumo ir medijų specializuota laboratorija, spindinčiomis akimis kūrė prie kompiuterių piešinius ir akimirkai laboratorijoje tapo mokslininkais.

Tikrai ypatinga šio Erasmus+ projekto logotipo sukūrimo istorija, kurią pristatė vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ logopedė Aistė Daugėlienė. Nuo pat pradžių logotipo kūrimo procese dalyvavo vaikai iš trijų projekte dalyvaujančių ugdymo įstaigų, kuriems buvo suformuota užduotis nupiešti piešinį, simbolizuojantį jų įsivaizdavimą, kas yra šis Erasmus+ projektas. Svarbu pažymėti, kad didžioji dalis vaikų, kurių piešiniai buvo pateikti logotipo idėjiniam plėtojimui, turi didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Projekto partneriams iš daugiau nei 50 piešinių pavyko išsirinkti vieną, kurio autorius yra Santa Croce Maria Montessori vaikų darželio auklėtinis, ir jo pagrindu sukurti projekto logotipą, tačiau panaudoti buvo ir kiti vaikų darbai, iš kurių buvo sukurtas koliažas.

Projekto logotipo kūrimas – kuria vaikai:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2024/02/Projekto-logotipo-kurimo-konkursas-–-kuria-vaikai_Aiste-Daugeliene.mp4

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Putauskienė, kalbėdama apie mokytojų skaitmeninio raštingumo gebėjimų ugdymą, pabrėžė, kad šiuolaikinis pedagogas turi būti ekspermentuojantis, novatoriškas, inovatyvus ir nuolatos tobulinantis savo skaitmenines kompetencijas, todėl šis Erasmus+ projektas suteikė jo dalyviams daug galimybių ne tik pažinti, atrasti, bet ir išmokti bei išeiti iš komforto zonos, kad išlaisvintų kūrėją ir  improvizatorių.

7

Labai svarbi šio projekto dalis buvo mokymai Perudžoje (Italija), vykę 2023 m. sausio 24 d., kurių dalyviai išbandė skirtingas programėles, skirtas animacijos kūrimui. Projekto partneriai sukūrė mokymų platformą, kurios dėka pavyko sukurti daugiau nei 40 ugdomojo pobūdžio animacinių filmukų. Vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Kumpienė konferencijos dalyviams pristatė mokymų platformą ir parodė visas Lietuvos partnerių projektui sukurtas daugiau nei 20 animacijų, kurioms kurti buvo panaudotos šios programėlės – Toontastic 3D, TupiTube, StoryJumper, Pencil2D, ChatterPix Kids, Stop motion. Įdomu tai, kad mokymų platformą išbandė ir Marijampolės kolegijos vaikystės pedagogikos studentės, kurios taip pat kūrė animacijas, o tai rodo, kad vienas iš projekto sukurtų intelektinių produktų gali būti naudojamas kaip mokomoji medžiaga ne tik mokytojų, bet ir būsimų mokytojų tarpe.

8

Vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ mokytojos Giedrė Paškevičiūtė ir Jurgita Radžiūnienė pasidalino išskirtine patirtimi susijusia su apsilankymu Perudžoje ir, konkrečiai, Santa Croce Maria Montessori vaikų darželyje – pirmajame Perudžos valstybiniame vaikų darželyje, įkurtame 1861 m. Šiame darželyje savo metodiką kūrė pati Maria Montessori, o ir dabar vaikai šioje įstaigoje yra ugdomi pagal Montessori filosofiją. Lankantis darželyje buvo stebimos skirtingos veiklos, o visiems mokymų dalyviams didžiausią įspūdį paliko muzikos užsiėmimai, kuriuose dalyvauti norėjo ir pačios mokytojos iš Lietuvos, nes tokio vaikų iš vienos pusės atsipalaidavimo, iš kitos pusės susikaupimo ir įsitraukimo jos nėra patyrusios. Taip pat buvo galima išbandyti Montessori metodikoje naudojamas ugdymo priemones, kurios nėra labai sudėtingos, bet pagamintos iš natūralių medžiagų.

9

Konferencijos dalyvių antroje dalyje laukė du labai įdomūs ir išskirtiniai pranešimai. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos projektinės veiklos vadovė Inga Puiša nukėlė visus į dirbtinio intelekto galimybių pasaulį ir atskleidė jo privalumus ir trūkumus, taip pat pristatė dirbtinio intelekto įrankius, kurių pagalba galima kurti ne tik tekstus, bet ir vaizdus. Tuo tarpu Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos psichologė, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos narė bei jungtinės VU ir LMTA magistrantūros programos „Muzikos terapija“ II kurso studentė Irma Zablackaitė atsigręžė į mokytojų, kurie nuolatos patiria didesnį ar mažesnį stresą ir įtampą, poreikius ir papasakojo apie Lietuvoje naują terapijos rūšį – muzikos terapiją.

1011

Šio Erasmus+ projekto „Digital ECEC“ metu vyko tarptautinis animacijų konkursas, kuriame iš kiekvienos projekto partnerės šalies buvo išrinkti keli geriausi darbai, kurie rungėsi tarptautiniame 4 partnerių valstybių konkurse. Konkurso komisijos balsavimas lėmė, kad pagrindinį prizą laimėjo Lietuvos atstovė – Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Putauskienė ir jos programėle „Stop motion“ sukurtas animacinis filmukas „Kalėdos kvepiančios imbieriniais sausainiais“. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga diplomais ir dalyvių sertifikatais apdovanojo visų animacijų kūrėjus ir džiaugėsi, kad lietuviai, naudodami mokymų platformoje esančias programėles, sukūrė daugiau nei 20 animacijų.

1213

Apibendrinant norisi pasakyti, kad nors projektas ir baigėsi, bet jis savo tikslus pasiekė, realiai prisidėjo prie ikimokyklinio ugdymo mokytojų įgūdžių darbui su skaitmeniniu turiniu ir priemonėmis stiprinimo, gerųjų patirčių pasidalinimo, naujų idėjų kūrimo ir įgyvendinimo ir, svarbiausia, žinojimo, kad jeigu labai norime, turime šaunią darželio bendruomenę, puikius partnerius ir daug dirbame, tai jokie laukiantys iššūkiai yra nebaisūs.

Baigiamosios konferencijos pranešimus galite rasti čia:

1)      LŠMPS komunikacijos vadovės Eglės Žukauskaitės pranešimas „Projekto rezultatų pristatymas, gerosios patirtys ir išmoktos pamokos“

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2024/02/EGLSUK1.pdf

2)      Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo mokytojų Žanetos Jasiukevičienės ir Violetos Botyrienės pranešimas „Projekto partnerių praktinės patirtys lopšelyje – darželyje „Rūta“

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2024/02/Zanetos-Jasiukevicienes-ir-Violetos-Botyrienes-pranesimas-Projekto-partneriu-patirtys-l-d-Ruta_2024-01-25.pdf

3)      Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Audronės Putauskienės pranešimas „Mokytojų skaitmeninio raštingumo gebėjimų ugdymas: naratyvo kūrimas pasitelkiant skaitmenines programėles“

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2024/02/A.-Putauskienes-pranesimas-Mokytoju-skaitmeninio-rastingumo-gebejimu-ugdymas_2024-01-25.pdf

4)      Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Jurgitos Kumpienės pranešimas „Gerosios praktinės patirtys“

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2024/02/Jurgitos-Kumpienes-pranesimas-Gerosios-praktines-patirtys_2024-01-25.pdf

5)      Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos psichologės, LŠMPS narės bei jungtinės VU ir LMTA magistrantūros programos „Muzikos terapija“ II kurso studentės Irmos Zablackaitės pranešimas „Muzikos terapija: kas, kaip, kodėl?“

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2024/02/Irmos-Zablackaites-pranesimas-Muzikos-terapija-kas-kaip-kodel_2024-01-25.pdf

LŠMPS informacija

Baigėsi Erasmus+ projektas „Digital ECEC“: Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ kolektyvas įrodė, kaip svarbu nebijoti laukiančių iššūkių

Baigėsi Erasmus+ projektas „Digital ECEC“: Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ kolektyvas įrodė, kaip svarbu nebijoti laukiančių iššūkių

Marijampolės vaikų lopšeliui – darželiui „Rūta“, kartu su partneriais iš Lietuvos, Italijos, Ispanijos ir Graikijos, pavyko sėkmingai įgyvendinti dvejus metus trukusį Erasmus+ projektą „Institucijoms vykdančioms IU ir PU programas sudarykime sąlygas prisitaikyti prie skaitmeninio amžiaus nepaliekant nieko užnugaryje (Digital ECEC)“. Šiuo projektu buvo siekiama padėti mokytojams dalytis gerąja patirtimi ieškant inovatyvių būdų, kaip išnaudojant informacinių komunikacinių technologijų (IKT) teikiamas galimybes vaikams perteikti mokomąją medžiagą, įtraukiant į šį procesą įvairių programėlių pagalba sukurtas animacijas ir jas panaudojant vaikų ugdymo proceso kūrybiškam ir inovatyviam išpildymui.

2024 m. sausio 25 d. Marijampolėje įvyko baigiamoji projekto konferencija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistai ir skaitmeninių priemonių pagalba kuriamas ugdymo turinys: projekto rezultatų pristatymas, gerosios patirtys ir išmoktos pamokos“, kurios metu svarbiausia buvo apibendrinti pasibaigusį Erasmus+ projektą, jo metu pasiektus rezultatus bei sukurtus intelektinius produktus, pasidalinti įgytomis kompetencijomis ir neįkainojama patirtimi bendraujant su kitų šalių partneriais bei specialistais.

Konferencijos dalyvius dainomis ir šokiais sveikino Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ vaikų folklorinis ansamblis „Patrimpas“ ir mokytojų kolektyvas. Taip pat sveikinimo žodį tarė Marijampolės savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Biskienė. Ji pažymėjo, kad svarbu džiaugtis tuo, ką daro vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ kolektyvas, jų parodyta iniciatyva, noru dalintis jų atradimais bei pasiekimais ir gebėjimu visa tai pristatyti kolegoms, kad drauge būtų galima mokytis bei nuolatos tobulėti. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento ugdymo programų skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Grigaravičienė džiaugėsi galimybe dalyvauti šioje baigiamojoje konferencijoje ir susipažinti su darželio bendruomenės vykdyto Erasmus+ projekto rezultatais. Pasak jos, ypatingai džiugu, kad į projekto veiklas buvo įtraukti ir vaikai.

Vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ kolektyvas dar kartą įrodė, kaip svarbu nebijoti laukiančių iššūkių, būti žingeidiems, siekti ugdyti naujas kompetencijas ir tobulinti esamus įgūdžius bei dalintis savo patirtimi su kitais.

Erasmus+ projektas „Digital ECEC“, prasidėjęs 2021 m. gruodžio 1 d., – tai keturių valstybių partnerių – Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ (Lietuva), Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (Lietuva), Santa Croce Maria Montessori vaikų darželio (Italija), FORMA.Azione (Italija), P-consulting (Graikija) ir Centro San Viator (Ispanija) – kelionė mokymosi, keitimosi geriausiomis praktikomis ir tarptautinio bendradarbiavimo keliu, kuri truko iki pat 2024 metų sausio pabaigos.

Projekto metu įvyko 4 partnerių susitikimai, 2 tarptautiniai mokymai Marijampolėje (Lietuva) ir Perudžoje (Italija). Sukurtas gerųjų praktikų sąvadas, kuriame galima rasti 24 IKT priemonių paketą, skirtą ikimokyklinio ugdymo mokytojams, kurie nori praturtinti savo mokymo metodiką skaitmeninėmis priemonėmis ir jų pagalba sukurtu ugdymo turiniu. Taip pat projekto partneriai kviečia mokytojus naudotis jų sukurta mokymų platforma, kur galima rasti detaliai aprašytas 6 skirtingas programėles, skirtas kurti įvairaus sudėtingumo animacijas. Teoriniu lygmeniu labai svarbu, kad projekto partneriams pavyko aprašyti kokybės užtikrinimo sistemą, skirtą įvertinti, kaip skaitmeninimas gali būti įdiegtas ankstyvojo ugdymo ir priežiūros įstaigose.

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ mokytojos Žaneta Jasiukevičienė ir Violeta Botyrienė su konfererencijos dalyviais pasidalino projekto partnerių praktinėmis patirtimis tarptautinių mokymų Marijampolėje metu, vykusių 2022 m. birželio 5-7 d.. Mokymų dalyvius sužavėjo gidės pasakojimai apie Marijampolės miestą ir aplankytos įdomiausios vietos, o mažieji lopšelio – darželio „Rūta“ bendruomenės nariai pakvietė kartu su jais dalyvauti rytinėje mankštoje ir taip išjudinti kūnus bei pasirengti įdomiems ir intensyviems mokymams darželio edukacinėse erdvėse.

Erasmus+ projekto mokytojų komanda pakvietė svečius sudalyvauti jų vedamuose užsiėmimuose. Partneriai turėjo galimybę išbandyti savo inžinerinius gabumus – naudodamiesi LEGO kaladėlėmis, pasitelkdami į pagalbą ,,Toniesbox“ spėliojo gamtos garsus, klajojo „Smart“ lentos labirintuose, atskleidė „Ebru“ meno paslaptis, susipažino su interaktyviųjų grindų „Magicbox“ galimybėmis, naudodami planšetinius kompiuterius žengė pirmuosius žingsnius naratyvinės animacijos, skatinančios vaiko kūrybiškumą, link bei susipažino su Bee Boot robotų panaudojimu ugdymo procese. Svečiai taip pat apsilankė Marijampolės kolegijoje, kur susipažino su standartizuota Mechatronikos/IT laboratorija, FabLab (skaitmeninės gamybos technologijų erdve), standartizuota Gamtamoksline laboratorija, kūrybiškumo ir medijų specializuota laboratorija, spindinčiomis akimis kūrė prie kompiuterių piešinius ir akimirkai laboratorijoje tapo mokslininkais.

Tikrai ypatinga šio Erasmus+ projekto logotipo sukūrimo istorija, kurią pristatė vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ logopedė Aistė Daugėlienė. Nuo pat pradžių logotipo kūrimo procese dalyvavo vaikai iš trijų projekte dalyvaujančių ugdymo įstaigų, kuriems buvo suformuota užduotis nupiešti piešinį, simbolizuojantį jų įsivaizdavimą, kas yra šis Erasmus+ projektas. Svarbu pažymėti, kad didžioji dalis vaikų, kurių piešiniai buvo pateikti logotipo idėjiniam plėtojimui, turi didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Projekto partneriams iš daugiau nei 50 piešinių pavyko išsirinkti vieną, kurio autorius yra Santa Croce Maria Montessori vaikų darželio auklėtinis, ir jo pagrindu sukurti projekto logotipą, tačiau panaudoti buvo ir kiti vaikų darbai, iš kurių buvo sukurtas koliažas.

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Putauskienė, kalbėdama apie mokytojų skaitmeninio raštingumo gebėjimų ugdymą, pabrėžė, kad šiuolaikinis pedagogas turi būti ekspermentuojantis, novatoriškas, inovatyvus ir nuolatos tobulinantis savo skaitmenines kompetencijas, todėl šis Erasmus+ projektas suteikė jo dalyviams daug galimybių ne tik pažinti, atrasti, bet ir išmokti bei išeiti iš komforto zonos, kad išlaisvintų kūrėją ir  improvizatorių.

Labai svarbi šio projekto dalis buvo mokymai Perudžoje (Italija), vykę 2023 m. sausio 24 d., kurių dalyviai išbandė skirtingas programėles, skirtas animacijos kūrimui. Projekto partneriai sukūrė mokymų platformą, kurios dėka pavyko sukurti daugiau nei 40 ugdomojo pobūdžio animacinių filmukų. Vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Kumpienė konferencijos dalyviams pristatė mokymų platformą ir parodė visas Lietuvos partnerių projektui sukurtas daugiau nei 20 animacijų, kurioms kurti buvo panaudotos šios programėlės – Toontastic 3D, TupiTube, StoryJumper, Pencil2D, ChatterPix Kids, Stop motion. Įdomu tai, kad mokymų platformą išbandė ir Marijampolės kolegijos vaikystės pedagogikos studentės, kurios taip pat kūrė animacijas, o tai rodo, kad vienas iš projekto sukurtų intelektinių produktų gali būti naudojamas kaip mokomoji medžiaga ne tik mokytojų, bet ir būsimų mokytojų tarpe.

Vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ mokytojos Giedrė Paškevičiūtė ir Jurgita Radžiūnienė pasidalino išskirtine patirtimi susijusia su apsilankymu Perudžoje ir, konkrečiai, Santa Croce Maria Montessori vaikų darželyje – pirmajame Perudžos valstybiniame vaikų darželyje, įkurtame 1861 m. Šiame darželyje savo metodiką kūrė pati Maria Montessori, o ir dabar vaikai šioje įstaigoje yra ugdomi pagal Montessori filosofiją. Lankantis darželyje buvo stebimos skirtingos veiklos, o visiems mokymų dalyviams didžiausią įspūdį paliko muzikos užsiėmimai, kuriuose dalyvauti norėjo ir pačios mokytojos iš Lietuvos, nes tokio vaikų iš vienos pusės atsipalaidavimo, iš kitos pusės susikaupimo ir įsitraukimo jos nėra patyrusios. Taip pat buvo galima išbandyti Montessori metodikoje naudojamas ugdymo priemones, kurios nėra labai sudėtingos, bet pagamintos iš natūralių medžiagų.

Konferencijos dalyvių antroje dalyje laukė du labai įdomūs ir išskirtiniai pranešimai. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos projektinės veiklos vadovė Inga Puiša nukėlė visus į dirbtinio intelekto galimybių pasaulį ir atskleidė jo privalumus ir trūkumus, taip pat pristatė dirbtinio intelekto įrankius, kurių pagalba galima kurti ne tik tekstus, bet ir vaizdus. Tuo tarpu Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijos psichologė, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos narė bei jungtinės VU ir LMTA magistrantūros programos „Muzikos terapija“ II kurso studentė Irma Zablackaitė atsigręžė į mokytojų, kurie nuolatos patiria didesnį ar mažesnį stresą ir įtampą, poreikius ir papasakojo apie Lietuvoje naują terapijos rūšį – muzikos terapiją.

Šio Erasmus+ projekto „Digital ECEC“ metu vyko tarptautinis animacijų konkursas, kuriame iš kiekvienos projekto partnerės šalies buvo išrinkti keli geriausi darbai, kurie rungėsi tarptautiniame 4 partnerių valstybių konkurse. Konkurso komisijos balsavimas lėmė, kad pagrindinį prizą laimėjo Lietuvos atstovė – Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Putauskienė ir jos programėle „Stop motion“ sukurtas animacinis filmukas „Kalėdos kvepiančios imbieriniais sausainiais“. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga diplomais ir dalyvių sertifikatais apdovanojo visų animacijų kūrėjus ir džiaugėsi, kad lietuviai, naudodami mokymų platformoje esančias programėles, sukūrė daugiau nei 20 animacijų.

Apibendrinant norisi pasakyti, kad nors projektas ir baigėsi, bet jis savo tikslus pasiekė, realiai prisidėjo prie ikimokyklinio ugdymo mokytojų įgūdžių darbui su skaitmeniniu turiniu ir priemonėmis stiprinimo, gerųjų patirčių pasidalinimo, naujų idėjų kūrimo ir įgyvendinimo ir, svarbiausia, žinojimo, kad jeigu labai norime, turime šaunią darželio bendruomenę, puikius partnerius ir daug dirbame, tai jokie laukiantys iššūkiai yra nebaisūs.

Paruošė:  ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Žaneta Jasiukevičienė, Violeta Botyrienė ir

logopedė Aistė Daugėlienė.

  • 1
  • 2