PROJEKTAS „SVAJOK, KURK IR SAVIM TIKĖK“

PROJEKTAS „SVAJOK, KURK IR SAVIM TIKĖK“

 

Marijampolės savivaldybės švietimo rėmimo projekto trukmė 2024-02 iki 2024-12 mėn.

Projekto vadovai: direktoriaus pavaduotoja Audronė Putauskienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Alina Slančiauskienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Jurgita Kumpienė.

Tikslas: Plėtoti ugdytinių bei mokytojų skaitmeninio raštingumo gebėjimų ugdymą, integruojant į ugdymo(si) procesą bei  skatinant kūrybiškumą .

 Projektas buvo skirtas įdiegti ir integruoti skaitmeninių priemonių naudojimą vaikų darželyje siekiant skatinti jų skaitmeninio sumanumo kompetencijų ugdymą(si). Svarbu  užtikrinti, kad  skaitmeninio ugdymo kompetencijos būtų plėtojamos panaudojant įvairias edukacines, informacines, skaitmenines priemones, siekiant  ugdytinio įgūdžių ugdymo asmeninės ūgties skaitmeninės kompetencijos ugdymui. Šio projekto metu į ugdymo(si) procesą  įtraukus Bee-bot ar Blue-bot robotus skatinsime bendradarbiavimą, komunikaciją ir kūrybiškumą, o tai yra esminiai elementai vaikų visapusiškam vystymuisi. Be to, darželyje naudojant šiuos robotus vaikai įgyja  pagrindinių programavimo principų ir supratimo apie technologijas, kas yra svarbu jų skaitmeninio mąstymo vystymuisi. ,,Pasakyk ką jauti’’, “Kuo aš būsiu?” ,”Žvėrių pėdsakais”, “Labirintai gudručiams” – tai veiklos skatinančios loginį mąstymą, problemų sprendimo įgūdžius ir koordinaciją. Vaikai turi Bee-bot robotą suprogramuoti taip, kad  robotas pasiektų numatytą tikslą.

,,Mažasis programuotojas‘‘ tai ugdomosios veiklos, kurių metu naudojami planšetiniai kompiuteriai ir į juos įdiegtos programos. Šios veiklos ir programos darželyje naudojamos siekiant skatinti vaikų kūrybiškumą, mąstymo, pažinimo, skaitmeninius ir socializacijos įgūdžius. ,,Animacijos kūrimas‘‘ (ScratchJr) – ugdo vaikų kūrybiškumą, loginį mąstymą ir problemų sprendimo įgūdžius, suteikiant galimybę jiems kurti animacijas ir interaktyvius pasakojimus. ,,Prakalbink mane‘‘ (ChatterKid) – skatina vaikų bendravimo įgūdžius ir kūrybiškumą, leidžiant kurti trumpus filmukus ar pasakojimus, kuriuose daiktai ar gyvūnai pradeda kalbėti. ,,Mažasis menininkas‘‘ (Kids paint) – ugdo vaikų kūrybiškumą, meninius gebėjimus, leidžiant kurti ir išraiškingai piešti įvairius piešinius. ,,Mokausi skaičiuoti‘‘ (Enciklopedija vaikams) – ugdo vaikų mokymą(si), pažinimo gebėjimus, pristatant skaičius interaktyviu ir įdomiu būdu. ,,Skaičių, raidžių, figūrų pasaulis‘‘ (ABC Tracing) – ugdo vaikų rašymo ir piešimo įgūdžius. ,,Matau ir pavadinu‘‘ (Gyvūnai, Kuprinėje, Spintoje) – ugdo vaikų pažinimo gebėjimus, kūrybiškumą ir kalbos vystymąsi, leidžiant susipažinti su įvairiais objektais ir jų pavadinimais. ,,Atgyjantys paveikslėliai‘‘ (Animal 4d, Ocean 4d, Quiver) – ugdo vaikų pažinimo ir suvokimo gebėjimus, skatina domėjimąsi gamta ir pasauliu, leidžiant interaktyviai tyrinėti skaitmeninio ir realaus pasaulio sąveiką per iškylančius paveikslėlius. Į ugdomąją veiklą integravus virtualios realybės sistemą siekiama skatinti ugdytinių pažinimo, socialinius, emocinius, ir kūrybinius gebėjimus. ,,Paslaptingasis virtualios realybės pasaulis‘‘ – ši veikla skatina vaikų domėjimąsi ir tyrinėjimą, leidžiant jiems patirti skaitmeninę realybę ir tyrinėti naujus pasaulius bei kontekstus. ,,Paslapčių apipintos kelionės‘‘-ugdo vaikų norą ugdytis, jų smalsumą, leidžiant aktyviai ieškoti, tyrinėti ir atrasti naujas žinias bei patirtis virtualioje aplinkoje. ,,Nuotykių beieškant‘‘ – skatina bendradarbiavimą, komunikaciją ir  ugdo problemų sprendimo įgūdžius, leidžiant vaikams kartu su draugais ieškoti ir įveikti iššūkius virtualiame pasaulyje. ,,Paslaptingas gyvūnų pasaulis‘‘ -  ugdo vaikų pažinimo ir suvokimo gebėjimus, skatina jų domėjimąsi gamta ir gyvūnų pasauliu, leidžiant išsamiai susipažinti su įvairiais gyvūnais ir jų elgesiu. ,,Kokie mes skirtingi ir panašūs‘‘ – skatina vaikų socialinį ir emocinį vystymąsi, leidžiant suprasti ir vertinti skirtingus požymius, kultūrinę įvairovę ir unikalumą bei ugdo bendrauti ir bendradarbiauti su kitais. ,,Smart ekrano inovacija‘‘ – tai veiklos kurių metu vaikai veiks naudodamiesi Smart lenta ir joje esančiomis programomis. Veikdami vaikai gauna interaktyvias ir įdomias patirtis, kurios skatina jų vystymąsi ir ugdymąsi. ,,Logoritmika‘‘ – veikla ugdanti vaikų loginį mąstymą ir problemų sprendimo įgūdžius. ,,Žodžių žaidimai,,- šios veiklos metu vaikai lavina kalbos įgūdžius, plečia žodyną. Jie žaidžia žodžių žaidimus, kurie skatina bendravimą ir bendradarbiavimą. ,,Pasakų personažų kūrimas‘‘- veikla skatina vaikų kūrybiškumą ir vaizduotę. Jie kuria ir modeliuoja pasakų personažus, suteikdami jiems unikalias savybes ir savybes. ,,Tonie Box paslaptys’’ yra interaktyvi audio dėžutė, kuri suteikia vaikams galimybę klausyti pasakas, muziką ir kitą garso turinį. ,,Seku pasaką’’ – ši veikla skatina vaikų pasakojimo įgūdžius ir vaizduotę. Jie kuria savo pasakas arba gali prisidėti prie esamų pasakų, kurių klausosi, kūrimo. ,,Garsų pasaulyje’’ -  ši veikla skirta pažinti įvairius garsus, įskaitant gamtos garsus, gyvūnų balsus, muzikos instrumentus ir kt. Tai padeda vaikams išplėsti jų suvokimą apie pasaulį ir skatina jų smalsumą. ,,Atsipalaiduok ir pasvajok’’ -  veikla skatina vaikus atsipalaiduoti, įsiklausyti į raminančius garsus ar pasakas ir leidžia jiems išsigryninti vaizduotes. Tai gali būti naudinga jų emociniam gerovei ir miego kokybei.

Projekto „Svajok, kurk ir savim tikėk“  padidėjo skaitmeninio sumanumo lygis, pagerėjo socialiniai ir emociniai įgūdžiai.  Mokytojos ir ugdytiniai geriau naudojasi informacinėmis technologijomis, patobulėjo sprendimų priėmimo ir problemų sprendimo įgūdžiai. Padidėjo ugdomosios veiklos įdomumas ir susidomėjimas. Ir labai džiugu, kad tėvai ir bendruomenė įsitraukė į veiklas.

 

Parengė priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Alina Slančiauskienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Jurgita Kumpienė.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Italija mokymai 2024

Programos Erazmus+ 2023-1-LT01-KA122-SCH-000141269- „Įtraukiojo ugdymo labirintuose: mokytojo ir vaiko sąveika“ mobilumo mokymai

2024 m. balandžio 9 d. – 2024 m. balandžio 16 d. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“  pedagogai dalyvavo Programos Erazmus+ 2023-1-LT01-KA122-SCH-000141269- „Įtraukiojo ugdymo labirintuose: mokytojo ir vaiko sąveika“ trečiuose mobilumo mokymuose, kurie vyko Italijoje.

2024 04 11 dieną mokymai prasidėjo Vico del Gargano pradinėje mokykloje.  Mus pasitiko mokyklos direktorė, kuri trumpai papasakojo apie mokyklos istoriją. Italijos švietimo sistemą sudaro: ikimokyklinės įstaigos (3–5 metų vaikams), penkiametė pradinė mokykla (6–10 metų vaikams), trimetė žemesniosios pakopos vidurinė mokykla (11–13 metų vaikams), penkiametė aukštesniosios pakopos vidurinė mokykla (15–19 metų jaunuoliams). Mokykloje ir darželiuose  dirbama pagal švietimo ministerijos programą. Atsižvelgiant į mokyklų, darželių savitumą, programa yra koreguojama ir pritaikoma pagal poreikius.  Šioje mokykloje ugdomasis procesas vyksta specializuotose klasėse. Pvz.: „Dailės“, „Muzikos“, „Skaitymo“, „Tyrinėjimų“, „Konstravimo – robotikos“, „Teatro ir vaidybos“, „Pojūčių ir streso nuėmimo“ ir t.t. Mus domino kaip įtraukusis ugdymas vykdomas mokykloje. Direktorė minėjo, diegdami inovacijas švietime, sėkmingai vykdo specialiųjų poreikių turinčių mokinių įtraukimą į įprastas švietimo įstaigas. SUP mokinys yra lygiavertis visuomenės narys. Tai didelių sunkumų nesudaro.  Pabrėžė, kad įtraukusis ugdymas prisidėjo prie esminės visos švietimo sistemos kaitos ir reikšmingų pedagoginių pokyčių.

Tai buvo tikrai mokomoji ir įtraukianti patirtis  kuri leido iš arti pažinti mokyklos pasaulį. Sužavėjo mokytojų ir vaikų bendravimas ir bendradarbiavimas.

Po dienos mokymų dalinomės savo pastebėjimais, patirtimi su mokyklos direktore, mokytojomis. Šie mokymai papildė mūsų žinias apie Italijos švietimo sistemą, mokytojų ir vaikų veiklą.  Dalijimasis gerąja patirtimi augina įstaigų draugystę, bendrystę ir pedagogų profesionalumą, pasitikėjimą savimi ir tuo, ką daro, lyderystę.

            2024-04-12 d. Marijampolės vaikų lopšelio – darželio  “Rūta” mokytojos turėjo įsimintiną, patirties kupiną galimybę apsilankyti “De Amicis” mokykloje Italijoje. Tai vertinga patirtis, leidžianti iš arti pažinti Italijos švietimo sistemą ir dalintis idėjomis bei patirtimi su kolegomis iš kitos šalies. Circolo Didactico De Amicis yra istorinė įstaiga, turinti nusistovėjusias tradicijas, tačiau kartu ji yra novatoriška ir ieškanti naujų ugdymo(si) metodų. Ten dirbantys mokytojai demonstravo savo profesionalumą, kūrybiškumą ir norą bendradarbiauti. Pedagogai turėjo galimybę pavaikščioti po jų sukurtą aplinką, kurioje vaikai jaučiasi sveiki ir kūrybingi. Viena iš vertingų patirčių buvo technologijų panaudojimas klasėje, kurį italų kolegos su malonumu demonstravo. Pedagogai kartu su ugdytiniais dalyvavo “I teatro” inovatyvioje skaitmeninio pasakojimo laboratorijoje, kur susipažino su naujoviškomis mokymo metodikomis. Mokytojos turėjo galimybę išsamiai aptarti mokymo metodus, dalintis idėjomis ir keistis patirtimi. Šis susitikimas buvo ne tik praturtinantis, bet ir svarbus tarptautinio bendradarbiavimo švietimo srityje pavyzdys. Išvyka paliko gyvas ir įkvepiančias mintis, kurios neabejotinai prisidės prie dar geresnės švietimo kokybės tiek Italijoje, tiek ir Lietuvoje.

2024-04-13 rytmetį praleidome Urios senelių dienos centre, kuriame apsilankė vaikai iš vaikų namų ,,Peter Pan“. Vizito metu stebėjome, kaip prie apskrito stalo vyko mokymas ir mokymasis ,,Kūrybinė laboratorija“. Seneliai mokė minkyti, kočioti tešlą ,,picai“ iš sūrios tešlos , vaikai raitė papuošimus, spalvino įvairiomis spalvomis. Vyko nuolatinis bendravimas, pagalba vienų kitiems. Seneliai labai kantriai, švelniai bendravo su vaikai, o vaikams visą buvimo laiką kartu, nedingo šypsena, rūpestis, pasididžiavimas, kad jie gali padėti pasijausti geriau sergančiam senoliui.

Italijos senelių dienos centro bendradarbiavimas su vaikų namų vaikais vertingas ir įdomus procesas, kuris abiem grupėm suteikia daug privalumų. Senjorai dalinasi savo gyvenimiškomis patirtimis, istorijomis ir įgūdžiais su vaikais, tuo pačiu skatindami  supratimą ir solidarumą. Vaikai, savo ruožtu, praturtina senelius savo energija ir naujomis perspektyvomis. Nuoširdus bendradarbiavimas, bendras veikimas sumažina socialinę izoliaciją ir skatiną emocinę gerovę abiejose grupėse. Jų bendradarbiavimas suteikia daug naudos visiems dalyviams, įskaitant žinių mainus, socialinę paramą, emocinį palaikymą ir sveikatos gerinimą. Tai puikus būdas sumažinti amžiaus atotrūkį, skatinti toleranciją ir supratimą, bei prisidėti prie bendruomenės vientisumo.

Paruošė ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Violeta Botyrienė

Žaneta Jasiukevičienė

Jurgita Kumpien

 • 20240411_122712
 • 20240411_192800
 • 20240415_121054
 • 20240415_121408
 • 436129423_1178683129790631_5125928560902642640_n
 • 436222119_1178682586457352_1387672857215793729_n
 • 436255867_1634880733948100_2347778607917478645_n
 • 436282741_385527324386874_7850700616118808431_n
 • 436358300_1634880737281433_3416908808595893303_n
 • 436367704_1178683566457254_7479662302228802597_n
 • 436368254_1634880723948101_4511792454286900782_n
 • 436495123_385527534386853_3825193778623008481_n
 • 436953434_385527384386868_5356961906678132154_n
 • 436990708_385526774386929_7771155338583034720_n
 • IMG_1467

Erasmus+ vizitas į “De Amicis” mokyklą Italijoje

Erasmus+ vizitas į “De Amicis” mokyklą Italijoje

   2024-04- 12 d. Marijampolės vaikų lopšelio – darželio  ”Rūta” šešios mokytojos turėjo įsimintiną, patirties kupiną galimybę apsilankyti “De Amicis” mokykloje Italijoje. Tai vertinga patirtis, leidžianti iš arti pažinti Italijos švietimo sistemą ir dalintis idėjomis bei patirtimi su kolegomis iš kitos šalies. Circolo Didactico De Amicis yra istorinė įstaiga, turinti nusistovėjusias tradicijas, tačiau kartu ji yra novatoriška ir ieškanti naujų ugdymo(si) metodų. Ten dirbantys mokytojai demonstravo savo profesionalumą, kūrybiškumą ir norą bendradarbiauti. Pedagogai turėjo galimybę pavaikščioti po jų sukurtą aplinką, kurioje vaikai jaučiasi sveiki ir kūrybingi. Viena iš vertingų patirčių buvo technologijų panaudojimas klasėje, kurį italų kolegos su malonumu demonstravo. Pedagogai kartu su ugdytiniais dalyvavo “I teatro” inovatyvioje skaitmeninio pasakojimo laboratorijoje, kur susipažino su naujoviškomis mokymo metodikomis. Mokytojos turėjo galimybę išsamiai aptarti mokymo metodus, dalintis idėjomis ir keistis patirtimi. Šis susitikimas buvo ne tik praturtinantis, bet ir svarbus tarptautinio bendradarbiavimo švietimo srityje pavyzdys. Išvyka paliko gyvas ir įkvepiančias mintis, kurios neabejotinai prisidės prie dar geresnės švietimo kokybės tiek Italijoje, tiek ir Lietuvoje.

Parengė: mokytoja  Jurgita  Kumpienė

 • IMG_1466
 • IMG_1467
 • IMG_1477
 • IMG_1485
 • IMG_1495
 • IMG_1497
 • IMG_1511
 • IMG_1516

Ganau, ganau aveles

Penktadienį kovo 29 dieną baigėsi „ Pelėddžiukų“ vaidybinės grupės maratonas.  Priešmokyklinukai su l.l. dainos interpretacija „ Ganau, ganau aveles“ dalyvavo net trijuose renginiuose. Pirmą kartą pasirodė tarptautinės parodos „ Žaidžiame teatrą“  (skirtos teatro ir kalbų dienoms paminėti) atidaryme.  Ši paroda vyko Draugystės bibliotekoje.   Kovo 27 d. vaikai vyko į Petro Kriaučiūno biblioteką.  Šios bibliotekos salėje buvo organizuotas Marijampolės lopšelio- darželio „ Pasaka“ festivalis „ Lėlių pasakos 2024“ (skirtas teatro dienai.) .  Susirinkę draugai ir svečiai žavėjosi mažųjų aktorių gebėjimu vaidinti ir valdyti lėles-marionetes.

    Paskutinis grupės pasirodymas vyko kovo 29 d „ Ryto“ pagrindinėje mokykloje. Ši mokykla nuolat organizuoja festivalį „ Mažieji obuoliukai“ , o mūsų įstaigos ugdytiniai yra nuolatiniai šio festivalio dalyviai.  Vaikams labai patiko vaidinti, todėl pasitarę ir truputį pakoregavę  spektakliuką  nusprendėme sudalyvauti festivalyje „ Mažieji obuoliukai 2024“ Ši interpretacija skyrėsi tuo kad veikėjais buvo ne lėlės, o vaidybinės grupės nariai ir mokytojos. Pasirodymas tikrai buvo įspūdingas, įsitraukė žiūrovai. Mūsų vaikams tai buvo neįkainuojama gyvenimiška patirtis, jie mėgavosi savo vaidyba, žiūrovų aplodismentais ir siurprizais.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos : D. Brazaitienė  ir G. Paškevičiūtė

 • IMG_0934
 • IMG_0939
 • IMG_0945
 • IMG_0947
 • IMG_0949 (1)
 • IMG_0950
 • IMG_0952
 • IMG_0905
 • IMG_0903

Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2024

Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ

Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2024

Kaip  ir kasmet darželyje minėjome Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2024. Pagrindinis šios veiklos tikslas – smurto ir patyčių prevencija. Kvietėme visus nepamiršti, kad siekiant įveikti patyčias, itin svarbu ugdyti vaikų emocinį intelektą, ir tam galima skirti daugiau laiko: padėti vaikui atpažinti savo ir aplinkinių jausmus; gebėti su jais tvarkytis; ugdyti empatiją; supratimą, kad visada yra kažkas, kas gali tau padėti ištikus sunkumams; gebėjimą ir norą padėti aplinkiniams.

Organizavome įvairias veiklas, pokalbius, diskusijas, filmų peržiūras ir aptarimus. Daug kalbėjomės apie draugystę, koks gali ir turi būti geriausiais draugas. Visus pokalbis apibendrinome ir pavertėme kūrybiniais darbeliais, kurie „sugulė“ į „Draugystės knygą“. Drauge visi nusprendėme, kad knygą savo darbeliais papildysime kasmet, taip turėsime nuostabų tęsinį… Kalbėjomės, ką daryti kai man…. liūdna, pikta, baisu. Šios dienos veiklų tikslas – tobulinti vaikų sugebėjimą atpažinti savo jausmus, mokytis sugalvoti ir pasirinkti sprendimus, galinčius padėti įveikti slegiančius jausmus, pratintis ieškoti ir kreiptis pagalbos.

KOVO 21-ĄJĄ –MINĖJOME PASAULINĘ #DAUNO SINDROMO DIENĄ

“Saulyčių” dieną-mūvimos skirtingos kojinės išreiškiant palaikymą ir toleranciją žmonėms su Dauno sindromu bei jų  šeimoms. Skirtingos kojinės simbolizuoja kitoniškumą, kurį nulemia tik viena chromosoma. Mokytojos, mokytojų padėjėjos ir visa administracija skirtingų kojinių šokį šoko visos susibėgę salėje, paskui tą patį pakartojo su savo ugdytiniais grupėse. Turėjome puikų laiką ir gerą nuotaiką…

Socialinė pedagogė

Jolita Tubelevičienė

 • 20240328_101023
 • 20240328_101054
 • 20240328_101136
 • 20240328_101203
 • 20240328_101226
 • 20240328_101310
 • 20240328_101611
 • 20240328_102313
 • 20240328_102405
 • 20240328_104107