AKCIJA „MAŽOJI MYLIA – 2021“

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija

Š.m. spalio 8 dieną, Riukkpa asociacijos narė, mokytoja Živilė Belickienė, pakvietė „Rūtos“ darželio bendruomenę sudalyvauti akcijoje „MAŽOJI MYLIA – 2021“. Akcija skirta paminėti Kūno kultūros ir sporto dienai. Tikslai: skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, aktyviai leisti laisvalaikį, ugdyti vaikų valią ir ištvermę; skatinti vaikų draugiškus tarpusavio santykius; per įvairius judriuosius žaidimus, patrauklia forma lavinti vaikų turimus judėjimo įgūdžius.

Saulėtą rudenio rytą, mokytojos ir vaikai, skambant nuotaikingai muzikai darė mankštą, žaidė komandinius žaidimus, rungtyniavo estafetėse. Sustojus prie starto linijos, sušvipė švilpukas ir visi , kaip tikri spotininkai, pasileido bėgti.

Tokios akcijos ne tik skatina fizinį vaikų aktyvumą, bet tikrai įžiebia draugiškus tarpusavio santykius. Vaikai bego draugiškai, nesistumdė, bet dar ir ranką mažesniam draugui ištiesė.

Parengė: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Belickienė

Mus Rugsėjis palydės, šypsenėlių daug įdės…

RUGSĖJIS… Geltoni grūdai byra į Žemę… Gelstantys lapai čeža po kojomis… Linksta darželiuose geltoni jurginai… Į gelsvus suolus sėdasi mokiniai… Grūdai – Duonai. Lapai – Žemei. Gėlės – grožiui. Žinios – ateičiai. Kiekvienam savaip derlingas rugsėjis…  

         Kas toliau? Rudens kvepiančių astrų ir kardelių žydėjimas…spalvų žaismas … mieli susitikimai su  ugdytiniais… Šis Rugsėjis mūsų bendruomenei reikšmingas, nes atnešė naują susitikimą su naujais draugais, kolegomis iš „Varpelio“ darželio ir dovanojo gražią ir prasmingą šventę.

        Nuo pat ryto kiemas klegėjo nuo vaikučių,  klegesio, šypsenėlių, muzikos garsų, sveikinimų, tėvelių jaudulio, vaikučių graudulio, …Susirinkusius sveikino darželio direktorė Virginija Gusčiuvienė, Savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis, linksmosios Bigutė ir Justikė, mylimas darželio energingasis, visų švenčių personažas Rūtenis. Personažai linksmino, dainavo, šoko, žaidė kviesdami visus linksmai pasitikti naujus mokslo metus. Linkime visiems būti sveikiems, kūrybingiems ir aktyviems!

 • IMG_3018
 • IMG_3038
 • IMG_3057
 • IMG_3065
 • IMG_3040
 • IMG_3043
 • IMG_3065
 • IMG_3070
 • IMG_3072
 • IMG_3074
 • IMG_3081
 • IMG_3089
 • IMG_3100
 • IMG_3027
 • IMG_3043

PROJEKTAS „INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE“

Mąstymas Tai įgūdis! Taip, kaip ir važiavimas dviračiu… keliaukime atrasdami naujas idėjas

Mūsų lopšelis-darželis „Rūta“ 2019-2021 m.m. aktyviai įsitraukė į  Švietimo ir mokslo ministerijos kuruojamą respublikinį projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001).  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Regina Ramanauskienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Putauskienė dalyvavo projekto atrankoje, jį laimėjo ir baigė 96 val. lektorių mokymus „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“ Mūsų darželio praktikės-lektorės veda mokymus Marijampolės ikimokyklinio ugdymo pedagogams, kuriuose dalyvauja mūsų savivaldybės 4 lopšeliai-darželiai- „Šaltinėlis“, „Pasaka“, „Nykštukas“, „Rasa“.

Ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių paskirtis yra padėti pedagogams įgyvendinti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014). Leidinyje siūlomos inovatyvios vaikų veiklos ir priemonių idėjos, padedančios kryptingai bei veiksmingai siekti Pasiekimų apraše numatytų vaikų pasiekimų. Rinkinių rengėjai mokslininkai, praktikai: Ona Monkevičienė (vad.); Vitalija Bujanauskienė, Rita Gruodytė, Tatjana Jevsikova, Leonas Kleniauskas, Eglė Krivickaitė-Leišienė, Asta Lapėnienė, Sonata Latvėnaitė, Rita Makarskaitė Petkevičienė, Ligita Neverauskienė, Viktorija Sičiūnienė, Vaida Stupurienė.

Metodinės medžiagos priemonių rinkiniuose didelis dėmesys skiriamas STEAM inovacijoms – gamtamoksliniam, technologiniam, inžineriniam, matematiniam ir meniniam ugdymuisi. Daug dėmesio skiriama informatinio mąstymo prielaidų ugdymuisi. Pedagogams pateikiamos įvairių veiklų ir priemonių taikymo idėjos, kurios praturtina vaikų ugdymąsi šių sričių inovacijomis.

Kokios kaitos siekti? ►Judėjimo link profesionaliau valdomo į vaiką orientuoto ugdymosi. ► Nuo rutininės prieigos prie inovatyvaus, kūrybiško, tyrinėjimais, atradimais grindžiamo, judraus ugdymosi. ► Nuo fragmentiško, atsitiktinio prie prasmingo, tęstinio, visuminio, multimodalinio ugdymosi. ► Nuo tiesioginio vadovavimo prie daugiakrypčių, aktyvių, dialoginių vaiko iniciatyvų ir sąveikų. ► Nuo tiesioginių nurodymų prie konteksto, provokacijos, iššūkio, dialogo, mąstymo ir kūrybos kartu, refleksijos strategijų naudojimo. ► Nuo vaikų žaidimo ir ikiakademinių gebėjimų ugdymosi atskirties link vaiko mokymosi žaidžiant.

Ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniuose į ugdymą žvelgiama iš vaiko perspektyvos – vaikas pripažįstamas kaip savo poreikius, interesus bei patirtį turinti individualybė, gebanti autentiškai mokytis ir kaupti patirtį dialoginėje sąveikoje su pedagogu ir kitais vaikais. Vadovaujamasi pažangių užsienio ir šalies sistemų praktikomis – į vaiką orientuoto visuminio ugdymo, darnios plėtros, Reggio Emilia, kūrybos proceso integralumo teorijų, konstrukcionizmo, universalaus ugdymo dizaino, lauko pedagogikos idėjų sinteze.

Ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių leidinį sudaro:

1. Knygelių rinkinys vaikams nuo gimimo iki trijų metų. Jį sudaro 8 knygelės – Korys, Medžiagų dialogai, Puodų orkestras, Kalbos spintelė, Atradimų takelis, Judantys laiptai, “Aš” pasaulis, Smėlio dėžė.

2. Knygelių rinkinys ketvirtų-šeštų metų vaikams. Jį sudaro 10 knygelių – Energijos upė; Dėlionių kilimas; Kūrybiniai dialogai; Pasaulis be sienų; Kalbos gelmė; Judantis pasaulis; Žaliasis pieštukas; “Aš” matomas ir nematomas; Mokymosi veidrodis; Realybių žaismė.

3. Knygelė vaikams nuo gimimo iki šešių metų – Pakylėta kasdienybė.

4. Įsegami lapai ir priemonės: vaizdinė medžiaga, užduočių vaikams lapai. Priemonės. Knygelėse natūraliai integruojamas vaikų ugdymasis grupėje, visoje įstaigos vidaus ir lauko aplinkoje, išvykose, edukacinėse erdvėse už įstaigos ribų, realioje ir virtualioje aplinkoje. Knygelių turinys integralus.

Rinkiniuose siūlomos tokios veiklos idėjos, kurios turėtų padėti pedagogui tapti aktyviu (ne pasyviu) vaiko ugdymosi situacijų moderatoriumi, naudojančiu visą eilę veiksmingų būdų: įtraukiančio konteksto mokymuisi kūrimą, provokacijos, iššūkio modeliavimą, kūrybinių idėjų pažadinimą, dialogą, projektinį mokymąsi, mąstymą ir kūrybą kartu, refleksijas, įgalinimą ir kt. Rinkiniuose siūlomos inovatyvios veiklos idėjos orientuotos kurti kontekstus aktyviam, iniciatyviam, judriam, patirtiniam, tyrinėjimais grindžiamam, kūrybiškam, saviraiškiam, dialogiškam, visuminiam, įtraukiam, interaktyviam, turinčiam daug skirtingų galimybių veikti, pažinti, kurti, komunikuoti, reflektuoti vaikų ugdymuisi. Inovatyvios veiklos idėjos orientuotos padėti vaikui tapti savo ugdymosi ekspertu. Veiklų įgyvendinimui siūlomos ugdymo formos, kurios skirtos vaikų tyrinėjimams sukurtas ugdymosi kontekstas nuolat veikiančioje laboratorijoje, grupės ir/ar lauko aplinkoje. Tai tyrinėjimų laboratorija, tyrinėjimų stotelės, atradimų stotelės, spontaniški tyrinėjimai, pažinimo salos, bendravimo salos, problemų sprendimo stotelės, istorijų kūrimo stotelės, vaikų projektai.

Regina ir Audronė džiaugiasi įdomia patirtimi, refleksijomis, igyvendintomis naujomis idėjomis,  bendravimu ir bendradarbiavimu su kolegėmis iš kitų darželių, siekiant inovacijų įgyvendinimo savo įstaigose. Laukiame metodinių leidinių pasirodymo.

Straipsnis parengtas pagal IKIMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS MEDŽIAGOS PRIEMONIŲ RINKINIAI VADOVAS PEDAGOGUI ( 2019)

Paruošė: Audronė Putauskienė ir Regina Ramanauskienė

SUSITIKIME…

RUGSĖJIS… Geltoni grūdai byra į Žemę… Gelstantys lapai čeža po kojomis… Linksta darželiuose geltoni jurginai… Į gelsvus suolus sėdasi mokiniai… Grūdai – Duonai. Lapai – Žemei. Gėlės – grožiui. Žinios – ateičiai. Kiekvienam savaip derlingas rugsėjis…

Pasidžiaukime motina gamta, žavinga ne tik pavasarį… Žavėkimės jos galia ir trapumu… Pajuskime ilgesį ir nerimą: tuoj nuskubės vasara… Kas toliau? Rudens žydėjimas…spalvų žaismas … mieli susitikimai su ugdytiniais…kolegomis…šypsenos…idėjos…maži kasdienybės džiaugsmai…

Kviečiame susitikti  š.m. rugpjūčio 31 d. 10 val. įspūdžių pasidalinimui, naujų idėjų, darbų aptarimui :)

 • FB_IMG_1629621885540
 • FB_IMG_1629621885540
 • FB_IMG_1629621885540

POJŪČIŲ LABORATORIJOS PATIRTYS

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“  įgyvendina iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0029 „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose“.  Nuo 2019 m.  Projekto partneriai: Marijampolės švietimo įstaigos: „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras; Patašinės universalus daugiafunkcis centras; vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“; vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“, atliepdami numatytą projekto tikslą: pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą, įdiegiant inovatyvius ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio metodus, siekė atnaujinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ įkūrė „Pojūčių“ laboratoriją, kurioje sudarytos sąlygos vaiko poreikiams tenkinti, sukurta  aplinka, kuri pažadintų vaiko smalsumą, žingeidumą, motyvaciją per patirtinį ugdymą- tyrinėjant, stebint, analizuojant ir padėtų vaiko prigimčiai, individualumui atsiskleisti, žadintų kūrybiškumą, teiktų galimybes tobulėti. Pojūčių laboratorijai įsigijome inovatyvių priemonių, kurios skatina glaudesnį vaiko ir gamtos ryšį, plėtoja vaiko kūrybiškumo galias. Modeliuojant ugdymo procesą buvo sukurtos veiklos zonos, kuriose ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikai išbandė įvairias veiklas su įsigytomis skirtingomis priemonėmis.

Mokytojos Alina, Živilė ir Regina vedė mokymus darželio mokytojoms, mokytojų padėjėjoms. Jos  buvo supažindinamos su Multisensoriniu  kambariu, priemonėmis.  Jos kalbėjo, kad tai lyg naujas, intensyvus pasaulis, kuriame visi pojūčiai – rega, klausa, uoslė, jutimas – yra mankštinami vienu metu. Toks kambarys skirtas ne tik atsipalaidavimui, bet ir tinkamas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, perdėtai aktyviems, autistams, esant klausos ar regos susilpnėjimui. Į sensorinius kambarius vaikai gali ateiti po vieną, poromis arba grupelėmis, lydimi mokytojų ar specialistų. Sensorinė aplinka pasitarnauja savireguliacijai, t. y. vaikui suteikiama erdvė pačiam susitvarkyti su iššūkiais, nusiraminti ir atsipalaiduoti. Kambaryje galima ir nieko neveikti – tiesiog gulėti ant čiužinio ir svajoti, ir leisti garsams, kvapams, vaizdams veikti. Čia – puiki vieta atsipalaidavimui, nusiraminimui, bendravimui, poilsiui, kai tampa sunku prisitaikyti prie naujų iššūkių, susikaupti.

 

Parengė: mokytoja Alina Slančiauskienė

 • 20210616_065611
 • 20210616_065830