Vaikų priėmimo tvarka

Tėvelių dėmesiui: nuo 2018 kovo 01 Marijampolėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai į lopšelį-darželį registruojami

 Vaikų registravimo ir priėmimo į Marijampolės  savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinė sistemoje. 

Susipažinkite su aprašu, kuriama išdėstyta  priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka:

VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

__________________________________________

P.S.: Pagal galiojančius įstaigos nuostatus lopšelyje-darželyje,,Rūta“ ugdyti pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimami 2-5 metų vaikai, o pagal priešmokyklinio ugdymo programą-6-7 metų vaikai.

RUOŠKITĖS    Į     DARŽELĮ

      Jeigu Jūsų vaikas priimtas ir nutarėte jį atvesti į darželį:

 • Pasikalbėkite su vaiku, kad nuo šiol jis turės galimybę pabūti, žaisti, ugdytis kartu su savo bendraamžiais. Atminkite, jog vaikai perima savo tėvų požiūrį ir emocinę nuostatą;
 • Ateikite į darželį pas direktorę. Pasikalbėsite ir pasiteirausite, kas jums aktualu ar kelia nerimą, pasirašysite vaiko udymo sutartį, susipažinsite su būsima grupe ir auklėtoja, aptarsite vaiko adaptacijos galimybes. Turėkite su savimi vaiko sveikatos būklės pažymėjimą;
 • Pasiruošę? – Tuomet sėkmingo starto!   O paskui – viską spręsime kartu.

VAIKO DIENA DARŽELYJE:

 •  Rinkimasis į grupę nuo 7.30 val. (pailginta grupė nuo 7.00 val.), ruoša, mankšta.
 •  Pusryčiai 8.00-8.30val.
 •  Veikla grupėje – trunkanti nuo 1val. Iki 1,5val.
 • Ryto ratas – visos grupės žaidimas ir kita veikla – trunkanti 10-15min.
 •  Pasirenkama indidviduali veikla ir veikla mažomis grupelėmis.
 • Muzikos ir kūno kultūros valandėlės salėje pagal tvarkaraštį  (prieš ir po  pietų).
 •  Priešpiečiai 10.30 val.
 • Veikla lauke: išvykos, lauko žaidimai ir kt. – trunkanti 1,5val.
 •  Pietūs 11.30-12.00val.
 •  Miegas, ruoša.
 • Pavakariai 15.00-15.20val.
 • Veikla grupėje nuo 15.30 iki 16.30 val. (1 val.):
 • Pasirenkama individuali veikla ir veikla mažomis grupelėmis;
 •  Popietės (vakaro) ratas – visos grupės veikla: dalijimasis dienos įspūdžiais, nuveiktų darbų aptarimas, planai rytdienai, ritualai – 10-15 min.
 •  Vakarienė 16.30 – 17.00 val.
 •  Žaidimai ir kita veikla; skirstymasis į namus iki 17.30val. (budinti gr.- 19.00 val.).
atnaujinta: Pirmadienis, 2020 m. birželio 8 d.