Keramika

IMG_3760

2021-2022 m. m. dėl Covid-19 sugriežtintų reikalavimų ši veikla vykdoma kiekvienai grupei atskirai

KERAMIKOS STUDIJA

Į papildomą keramikos veiklą ugdytiniai kviečiami 2 kartus į savaitę. Juos Keramikos paslapčių moko Meno mokyklos mokytoja Asta Strašauskienė. Vaikai mokomi lipdyti iš plastiško, neplastiško molio ir molio šlyno. Darbelių tematika labai įvairi: gyvūnai, žmonės, senoviniai indai ir t.t. Vaikai supažindinami su senoviniais lipdymo būdais, etnokultūros tradicijomis.Labiausiai pavykę darbeliai išdeginami molio deginimo krosnelėje. Darbeliais vaikai puošia savo namų,darželio interjerą, dovanoja draugams, šeimos nariams.

Keramikos studijos ugdytiniai dalyvauja šalyje ir mieste organizuojamuose konkursuose. Dažnai tampa jų nugalėtojais, laureatais. Dalyvauja miesto kraštotyros muziejuje keramikos darbelių organizuojamose parodose.

Įvairių švančių proga darželio patalpas papuošia savo kūrybos darbais. Jų tematika įvairi :  „Molio kalbėjimas“ ; „Šv. Kalėdų spindesy“ ; „Ir sulaukėm Velykėlių“ ir kt.

LIPDYMO ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS VYKSTA PAGAL ŠIĄ PROGRAMĄ:

Eil. nr. Tema Veiklos aprašas Ugdytinių gebėjimai ir nuostatos Užsiėmimo forma ir metodai Pasiekimų ir pažangos vertinimas Integracija į kitus dalykus Vykdymo data val. skaičius
1 Molio savybių pažinimas

Plastiška.neplastiška  molio  masė.

Eksperimentuoti su molio mase. Pažinti molio masės savybes ir jas taikyti praktiniame darbe. Ugdyti vaikų domėjimąsi moliu, bei norą gaminti iš jo nesudėtingas formas: lazdelę, rutulį ir  kt. Frontalus darbas suteikiant individualių pagalbą. Konstrukcinė kūryba kartu su ugdytoju. Vaikai suvoks, kad yra daugiau priemo-nių kūrybiškai veikti ir savo kūrybiškas galias pakels į aukštesnį lygmenį. Patirtus įspūdžius taikys grupėje dirbant su plastilinu Rugsėjis

16val.

2 Molio lakšto kočiojimas.

Darbo  su  moliu  priemonės.

Kočioja molio lakštą ir iš jo raito įvairias formas. Ugdyti gebėjimą kočioti ant medžiaginės servetėlės su kočėlu, retkarčiais apverčiant lakštą. Taikomas individualus darbo metodas su kiekvienu vaiku. Spontaniška kūryba Vaikai suvoks, kad iš molio lakšto galima nulipdyti įvairių formų. Pajus  molio  plastiškumo  sąvybes. Įsimintiną lipdymo būdą taikys dirbant su plastilinu. Spalis

18val.

3 Apimtinių formų lipdymas.  Trimatės  formos. Vaikai lipdo formas jungdami tarpusavyje molio lakštą, lazdelę, rutulį, kuria  apimtines  formas. Suvoks, kad daiktai susideda iš atskirų detalių. Ugdyti gebėjimą kurti erdvines  formas, nesudė-tingus darbelius. Darbas individualus, skatinant kiekvieno vaiko fantaziją. Konstrukcinis kūrybinis metodas Vaikai suvoks, kad iš atskirų formų galima padaryti darbelį. Išmoks suklijuoti detales. Pastebės apimtinių formų konstrukciją kitoje aplinkoje. Lapkritis

16val.

4 Faktūrų išgavimas. Molio lakšto faktūravimas, panaudojant  įvairias  medžiagas. Vaikai atlieka įvairias faktūras, molio lakšto paviršiuje. Molio lakštą formuoja į stačia-kampį, skritulį, pusskritulį ar  kitokią  jiems  rekalingą  formą. Ugdyti gebėjimą įvairiai  formuoti  molio  lakštą,  užlankstyti molio lakšto pakraščius į norimą formą ir suformuoti paviršiuje faktūrą. Iš anksto paruošiamos priemonės, kurios nuteikia vaikus atitinkamai  veiklai. Pavyzdžio technologija. Kūrybinės aplinkos kūrimas. Vaikai suvoks su kokiomis priemonėmis atliekama faktūra ir kaip ji taikoma darbelio išorei charakterizuoti,  įgis

Plastiškos  formos  konsravimo  įgūdžių.

Kalbos valandėlės metu vaikai labiau gebės nupasakoti gyvūnų išorės požymius, bei  nupasakoti  kūno  dalių  formą. Gruodis

18val.

5 Plokštuminių formų dekoravimas, panaudojant  įvairias  priemones. Vaikai iš molio lakšto formuoja įvairias plokštumas (geometrines arba laisvos formos). Jas puošia juostelėmis, rutuliukais, įspaudais Ugdomas vaikų estetinis meninis suvokimas, etnokultūros tradicijų pažinimas Darbas grupelėmis, individualiai patariant jeigu vaikui reikalinga pagalba. Spontaniška kūryba Vaikai supras, kaip mūsų senoliai puošė savo buitį, kokius raštus naudojo (vingrieji). Grupėje vaikai vingriuosius raštus piešia ant vatmano lapo. Sausis

18val.

6 Archaiškas lipdymo būdas Vaikai iš molio lipdo ilgus sliekus ir iš jo lipdo indus. Lipdo groteles iš rutulio. Lipdo dubenėlius iš „žvynelių“ Ugdyti vaikų gebėjimą lipdyti senoviniais būdais išgaunant tradicines indų formas. Vaikai dirba individualiai, taikydami jiems patinkančius archaiškus  lipdymo  būdus.

Panaudojamo pavyzdžio technologija

Vaikai suvoks, kad keramikos tradicijos labai senos ir gilios mūsų etnokultūroje. Jie pamils mūsų liaudies meną ir jį puoselės. Lipdymo būdus taikys dirbant su plastilinu Vasaris 16val.
7 Ažūriniai darbeliai Vaikai kočioja įvairaus storio lazdeles ir iš jų formuoja jiems patinkančias formas (augalų, gyvūnų ir kt.) Ugdomas gebėjimas atlikti dekoratyvius darbelius, taikant išmoktas formas. Atlikti jų puošybinius elementus Darbas individualiai ir grupelėmis. Spontaniškas darbo metodas. Konstrukcinis kūrimas Vaikai suvoks kaip iš įvairių detalių galima išgauti formos visumą ir ją dekoruoti Grupėje labiau gebės piešti grafikos darbus. Kovas

18val.

8 Skulptūra Vaikai iš molio gabalo arba atskirų detalių lipdo žmogaus (šventųjų) figūrėles bei gyvūnų. Ugdomas vaikų gebėjimas panaudojant įvairius lipdymo būdus formuoti žmogaus figūrą. Darbas individualus patariant vaikams reikiamu momentu. Ugdančios aplinko kūrimas. Konstrukcinis kūrybinis metodas. Vaikai supras, kad žmogaus figūrą galima nulipdyti panaudojant įvairias darbo technologijas Vaikai atkreips dėmesį į skulptūrėles. Gebės detaliai analizuoti jų konstrukciją ir nuotaiką. Geriau seksis lipdyti iš molio ir tapyti. Balandis

18 val.

9 Fantastinių formų lipdymas ir jų dažymas Vaikai lipdo jiems patinkančias formas panaudodami išmoktas darbo su moliu technologijas. Dažo formas tikslingai taikydami spalvas. Ugdyti gebėjimą pajungti fantastines galias, kuriant formų įvairovę. Skatinti estetinę nuovoką dažant molio darbelius, tinkamai parinkti spalvą, ieškoti formos ir spalvos kuo geresnio derinio Dirba individualiai. Kūrybinės aplinkos analizė. Konstrukcinių kūrybinių metodų spontaniška kūryba. Vaikai suvokę koks neišsemiamas fantazijų pasaulis kuriant formas ir kokios neišsenkančios plastiško molio galimybės supras  formos ir spalvos estetinį santykį. Grupėje vaikai pieš ir tapys pajungdami savo kūrybines galias Gegužė

18val.

10 Augalų įspaudai Kočioti molio blyną ir į jį įkočioti augalų stiebelius Ugdyti gebėjimą įkočioti augalų stiebelius į molį ir juos ištraukti. Ugdyti nuovoką kurie augalai geriau tinka įspaudams. Darbas individualus. Pavyzdžio technologija. Spontaniška kūryba. Vaikai įgis supratimą kaip galima molio lakšte palikti įspaudus esančius gamtoje. Suvoks,kad su moliu galima dirbti gamtoje. Kils idėjų kurias galima realizuoti  lasvalaikiu. Vaikai geriau sugebės analizuoti gamtoje esančius augalus, gebės gėrėtis gamta . Birželis

16val.

atnaujinta: Penktadienis, 2022 m. kovo 4 d.