Anglų kalba

Dėl Covid reikalavimų (veikloje negali dalyvauti vaikai iš skirtingų grupių) veikla nevykdoma

Anglų kalbos pamokėles veda mokytoja Kristina Suduikienė, dirbanti su vaikais jau dešimt metų.

Čia pamokėlės visai kitokios nei įprastai: mažiau formalumo, daugiau bendravimo užsienio kalba, žaidimų ir dainelių įdomiomis temomis. Vaikučiai gali labiau atsipalaiduoti, nebijo suklysti, kiekvienas gauna pakankamai mokytojos dėmesio.

4–7 metų vaikai greitai, lengvai ir ilgam įsimena naujus anglų kalbos žodžius bei struktūras.
Vaikystėje įgytos žinios – tai vertingi anglų kalbos pamatai, kurie pravers visam gyvenimui.

Kaip mokomės?

  • Dainuojame, žaidžiame, atliekame kūrybines užduotis, piešiame ir spalviname.
  • Per anglų kalbos pamokėles naudojama daug vaizdinių priemonių: žaislų, namų apyvokos daiktų, nuotraukų, net skanaus maisto… todėl mokymosi procesas virsta linksmu žaidimu.
  • Vaizdinės priemonės padeda išmokti angliškus žodžius, neverčiant jų į lietuvių kalbą.
  • Klausomės nuotaikingų istorijų, dainuojame daineles, kurios padeda vaikams įsidėmėti ne atskirus žodžius, o ištisas frazes – taip lavinama anglų kalbos intuicija ir kitas svarbus įgūdis – gebėjimas nuspėti.
  • Per anglų kalbos pamokėles vaikai išmoksta vieno svarbiausių dalykų – tarimo. Todėl jiems nežinomus, tik anglų kalbai būdingus garsus nuo mažens jie taria be akcento.
  • Per pamokėlės nedraudžiama kalbėti ir lietuviškai, kad nebūtų slopinama vaikų saviraiška, kad mažasis mokinukas noriai dalyvautų pamokoje. Tačiau skatinama juos komunikuoti angliškai.

Tiklsas

Pagrindinis šių užsiėmimų tikslas –  formuoti ir ugdyti bendrą anglų kalbos supratimą, kuris yra neįkainuojamas sėkmingo tolimesnio mokymosi pagrindas.

Laiką iki mokyklos išnaudoti mokantis anglų kalbos kaip bendravimo priemonės. Vaikai mokosi kalbos neformaliai ir naudoja visas jusles. Jie žaidžia, dainuoja, lavina motoriką, piešia ir, be abejo, smagiai leidžia laiką. Akcentuojamas kalbos suvokimas ir laisvas šnekėjimas. Parenkant vaikų amžių atitinkamas mokymo medžiagas ir žaidimus, palaipsniui gausinamas žodynas; netrukus vaikai ima dalyvauti nesudėtinguose angliškuose pokalbiuose bei supranta trumpas istorijas. Esminės gramatikos vaikai išmoksta intuityviai bei žaisdami specialius žaidimus ar atlikdami tam tikras užduotis.

Ko tikėtis

Dažniausiai pirmosiomis pamokomis vaikas stebi aplinką, dalyvauja nedaug, atrodo išsiblaškęs – tai normalu, kadangi vaikas pateko į anglakalbę aplinką, kurioje orientuojasi tik pagal pažįstamus dalykus – gestus ir mimikas, o kalbos nesupranta. Vaiko elgesys pasikeičia ir daugiau pozityvumo atsiranda po pirmųjų keturių – šešių pamokų, kai suvokiama pamokos eiga, priprantama prie mokytojo, atsiranda daugiau drąsos. Net jei jums atrodo, kad vaikas, grįžęs po užsiėmimų nesugeba pakartoti girdėtų žodžių, tai nereiškia, kad užsiėmimas nepasiekė tikslo.

Rezultatas

Nuosekliai lankydamas šias pamokėles, vaikas susidomi anglų kalba, įgyja pagrindinių žodžių bagažą, ima atpažinti pasikartojančias frazes, reaguoti į instrukcijas anglų kalba, sukuria stabilų pamatą kalbos mokytis ateityje – kuo anksčiau pradedama vaiką pažindinti su kalba, tuo geresnio rezultato galima tikėtis.

Maždaug po 6-9 mėnesių jaučiamas ryškus progresas, palyginus su pirmosiomis pamokomis. Vaikas nebeturi kalbos baimės, išgirdęs nesuprantamą žodį nepanikuoja, o mėgina jį sieti su kalbančiojo mimika ir gestais.

Užsienio kalbos mokymasis gali būti toks pat natūralus ir džiaugsmingas procesas. Tik pradėjus mokytis užsienio kalbos ankstyvame amžiuje, smegenys suformuoja užsienio kalbos centrą (atskirą nuo gimtosios kalbos centro), kuriuo vaikai naudosis visą likusį gyvenimą.

Mūsų anglų kalbos užsiėmimai mažiesiems yra smagūs ir linksmi. Vaikai čia ne tik mokosi anglų kalbos, jie tobulina bendravimo įgūdžius, ugdo pasitikėjimą savimi, mokosi rodyti iniciatyvą, dirbti savarankiškai, lavina bendruosius gebėjimus nuspėti, skaičiuoti, mokytis mintinai, mokosi dirbti poroje, sulaukti savo eilės, taip pat juda, geriau pažįsta savo kūną, lavina pusiausvyrą ir koordinaciją.

Come along and let’s have fun!

  • ruta1
  • ruta3
atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 m. sausio 20 d.