Archive for lapkričio, 2022

PROJEKTAS „JUDĖK+PAŽINK+ATRASK“

PROJEKTAS „JUDĖK+PAŽINK+EKSPERIMENTUOK+ŽAISK+ATRASK“

Savivaldybės sveikatos skyriaus projekto įgyvendinimo trukmė 2022-04 mėn. iki 2022-12 mėn.

Projekto dalyviai: direktoriaus pavaduotoja Audronė Putauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Regina Ramanauskienė ir Živilė Belickienė.

Projekto tikslas – pasitelkiant įvairius STEAM metodus, stiprinti ugdymo (-si) veiklas lopšelyje – darželyje, siekiant asmeninės vaiko ūgties ir sveikatos stiprinimo, per patirtinį ugdymą (-si).

Projekto įgyvendinimui pasirinkta STEAM kryptis grindžiama patirtinio, eksperimentinio ir probleminio ugdymo koncepcija. STEAM skatina vaikus tyrinėti realias problemas, tačiau žaismingai, su malonumu. STEAM ugdymo veiklose vyrauja mokytis veikiant ir žaidžiant požiūriai. Vaikai iš prigimties yra smalsautojai ir tyrinėtojai.

Projekto metu pravestos šventės, organizuotos išvykos bei įsigyta edukacinių priemonių.

Parengė: Regina Ramanauskienė ir Živilė Belickienė

 • 20221118_162509
 • 20221118_162736
 • 20221118_162823
 • 20221121_091805
 • 20221121_091906
 • 20221121_091138

KALĖDINIO LAUKIMO DVASIA

                                    KALĖDINIO LAUKIMO DVASIA

 

Patirkime kalėdinio laukimo džiugesį kartu…

Artėjant pačioms gražiausioms metų šventėms, įsitraukėme į pirmosios ponios Dianos Nausėdienės inicijuojamą akciją „Jaukūs namai“. Jaukią penktadienio popietę susibūrę įstaigos darbuotojai kūrė kalėdinius eglutės papuošimus – simbolinius namukas. Kurti namukai iškeliavo į Prezidentūrą, kur papuoš kalėdinę eglę bei primins namų šilumą ir jaukumą tiems kuriems to šiuo metu labiausiai trūksta.

Parengė: Regina Ramanauskienė

 

 • 20221121_084606
 • 20221121_084735
 • 20221121_084827

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERAS POTVARKIS DĖL KONKURSO MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS SUDARYMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu, 4 dalimi, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17, 18, 19 ir 26 punktais ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022-09-13 raštą Nr. SR-3379 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją teikimo“, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ 2022-10-21 raštą Nr. SD-85 „Dėl komisijos nario delegavimo“, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos 2022-10-28 raštą Nr. S-29 „Dėl kandidatų delegavimo į konkursų komisijos narius“, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ 2022-11-03 raštą Nr. SD-156 „Dėl kandidatų į komisijos narius“:

 1. Įsakau konkurso Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ direktoriaus pareigoms eiti atrankos posėdį vykdyti 2022 m. lapkričio 22 d. (antradienį) Marijampolės savivaldybės administracijos posėdžių salėje (II aukštas, 207 kabinetas, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė) ir jį pradėti 1400 valandą.
 2. Sudarau Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ direktoriaus pareigoms eiti konkurso atrankos komisiją:

2.1.  Birutė Dičiūnienė – Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ direktorė, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ socialinis partneris;

2.2.  Nerijus Mašalaitis – Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas – atstovaujantis konkurso organizatoriui – Marijampolės savivaldybės merui;

2.3.  Almantas Neverauskas – atstovaujantis Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ mokinių tėvams;

2.4.  Jurgita Radžiūnienė – Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ psichologė, atstovaujanti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogams;

2.5.  Andrius Stankevičius – atstovaujantis Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ mokinių tėvams;

2.6.  Rasa Vaisietienė–Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė, atstovaujanti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijai.

2.7.  Beta Zaveckienė – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji  specialistė, atstovaujanti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

 1. Skiriu Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ direktoriaus pareigoms užimti konkurso atrankos komisijos:

3.1. pirmininku – Nerijų Mašalaitį, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją;

3.2. sekretoriumi – Odetą Podolskienę, Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiąją specialistę.

 1. Įpareigoju Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiąją specialistę Odetą Podolskienę likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui pranešti individualų laiką atvykti į Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ direktoriaus pareigoms užimti atranką, tikslią atrankos vietą ir numatomą trukmę.
 2. Įpareigoju Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Rūta“ komisijos sudėtį paskelbti savo įstaigos internetinėje svetainėje.
 3. Nurodau, kad šis potvarkis per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras

Povilas Isoda

ŠIAURĖS ŠALIŲ LITERATŪROS SAVAITĖ

ŠIAURĖS ŠALIŲ LITERATŪROS SAVAITĖ

          Nuo š.m.  lapkričio 14 iki 25 dienos, visoje Lietuvoje, vyksta tarptautinis projektas „Šiaurės šalių literatūros savaitė“.  Prie šio projekto noriai prisijungė ir mūsų  darželio priešmokyklinės grupės „Pelėdžiukai “ vaikai.  Jie sudalyvavo dviejuose šio projekto renginiuose:  piešinių parodoje „Šiaurės gamta“, bei skaitymo balsu valandėlėje „ Auštant“.

   Visą savaitę prieš prasidedant šiam projektui vaikai stebėjo video įrašus apie šiaurės šalių gamtą.  Matytus ir jiems patikusius vaizdus  nutapė  savo piešiniuose.

       Lapkričio 14 dieną 10 val. P.K. Draugystės bibliotekoje, kartu su visais  tarptautinio projekto dalyviais atidarėme Šiaurės šalių literatūros savaitę. Vos vaikams atvykus į biblioteką, jų laukė dvi staigmenos. Vaikai pamatę  savo piešinėlius ir  jaukiai paruoštą bibliotekos erdvę  labai nudžiugo. Visiems patogiai įsitaisius, šios bibliotekos vedėja, Danutė Lukšienė,  paskaitė kūrinėlį „Jei sutiktum lokį“.  Vaikai labai įdėmiai klausėsi  kūrinėlio, buvo susikaupę. Smagu, kad nors esame maži, tačiau galime  prisidėti prie Šiaurės šalių literatūros populiarinimo. Kviečiame apsilankyti bibliotekoje ir pasigėrėti mūsų  įstaigos ugdytinių darbais.

   Parengė:  mokytoja Daiva Brazaitienė

 • IMG_8060
 • IMG_8041
 • IMG_8057
 • IMG_8055
 • IMG_8050
 • IMG_8046

Tolerancijos diena

TOLERANCIJOS NAMAS „SKIRTINGI, BET DRAUGE“

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos namas!

TOLERANCIJA – tai pakantumas, mandagumas, pagarba kitiems, pagalba, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes.

               Kaip ir kasmet š.m. lapkričio 16 d. mūsų įstaiga sukvietė vaikučius minėti Tarptautinę Tolerancijos dieną! Manome, kuo anksčiau vaikai supras ir žinos tolerancijos žodžio reikšmę, tuo daugiau tolerancijos bus mūsų visuomenėje. Pasaulyje gyvena daugybė skirtingų žmonių grupių – jie skiriasi išorine išvaizda: odos, akių, plaukų spalva ir pan., skiriamės ir savo mąstymu, būdu, gebėjimais ar pomėgiais. Mokytojos su vaikais grupėse kalbėjo apie savo artimiausią aplinką, kurioje gyvename. Padiskutavo: ar vaikai pastebi, atkreipia dėmesį į žmonių tarpusavio santykius, tolerancijos / netolerancijos atvejus. Šiais metais minint Tolerancijos dieną kalbėta ir apie Ukrainoje vykstantį karą, nes viena jo priežasčių – netolerancija kitai tautai, valstybei, siekiančiai gyventi nepriklausomai ir laisvai.
Minint šią dieną  priešmokyklinio ugdymo mokytoja Daiva ir socialinė pedagogė Jolita drauge su  vaikučiais nuo mažiausių iki didžiausių kūrė Tolerancijos namą ir jame apgyvendino jau iš anksto pasiruoštus veidukus. Įsitikinome, kiek daug skirtumų turinčių žmonių gali gyventi ir kurti drauge. Draugystės šokui subūrė meninio ugdymo mokytoja Virgutė.

Parengė: Socialinė pedagogė Jolita

 • 20221116_145228 (1)
 • IMG_6121
 • IMG_6123
 • IMG_6138
 • IMG_6144
 • IMG_6150
 • IMG_6153
 • IMG_6156