PROJEKTAS „JUDĖK+PAŽINK+ATRASK“

PROJEKTAS „JUDĖK+PAŽINK+EKSPERIMENTUOK+ŽAISK+ATRASK“

Savivaldybės sveikatos skyriaus projekto įgyvendinimo trukmė 2022-04 mėn. iki 2022-12 mėn.

Projekto dalyviai: direktoriaus pavaduotoja Audronė Putauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Regina Ramanauskienė ir Živilė Belickienė.

Projekto tikslas – pasitelkiant įvairius STEAM metodus, stiprinti ugdymo (-si) veiklas lopšelyje – darželyje, siekiant asmeninės vaiko ūgties ir sveikatos stiprinimo, per patirtinį ugdymą (-si).

Projekto įgyvendinimui pasirinkta STEAM kryptis grindžiama patirtinio, eksperimentinio ir probleminio ugdymo koncepcija. STEAM skatina vaikus tyrinėti realias problemas, tačiau žaismingai, su malonumu. STEAM ugdymo veiklose vyrauja mokytis veikiant ir žaidžiant požiūriai. Vaikai iš prigimties yra smalsautojai ir tyrinėtojai.

Projekto metu pravestos šventės, organizuotos išvykos bei įsigyta edukacinių priemonių.

Parengė: Regina Ramanauskienė ir Živilė Belickienė

  • 20221118_162509
  • 20221118_162736
  • 20221118_162823
  • 20221121_091805
  • 20221121_091906
  • 20221121_091138