PROJEKTAS „SVAJOK, KURK IR SAVIM TIKĖK“

PROJEKTAS „SVAJOK, KURK IR SAVIM TIKĖK“

 

Marijampolės savivaldybės švietimo rėmimo projekto trukmė 2024-02 iki 2024-12 mėn.

Projekto vadovai: direktoriaus pavaduotoja Audronė Putauskienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Alina Slančiauskienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Jurgita Kumpienė.

Tikslas: Plėtoti ugdytinių bei mokytojų skaitmeninio raštingumo gebėjimų ugdymą, integruojant į ugdymo(si) procesą bei  skatinant kūrybiškumą .

 Projektas buvo skirtas įdiegti ir integruoti skaitmeninių priemonių naudojimą vaikų darželyje siekiant skatinti jų skaitmeninio sumanumo kompetencijų ugdymą(si). Svarbu  užtikrinti, kad  skaitmeninio ugdymo kompetencijos būtų plėtojamos panaudojant įvairias edukacines, informacines, skaitmenines priemones, siekiant  ugdytinio įgūdžių ugdymo asmeninės ūgties skaitmeninės kompetencijos ugdymui. Šio projekto metu į ugdymo(si) procesą  įtraukus Bee-bot ar Blue-bot robotus skatinsime bendradarbiavimą, komunikaciją ir kūrybiškumą, o tai yra esminiai elementai vaikų visapusiškam vystymuisi. Be to, darželyje naudojant šiuos robotus vaikai įgyja  pagrindinių programavimo principų ir supratimo apie technologijas, kas yra svarbu jų skaitmeninio mąstymo vystymuisi. ,,Pasakyk ką jauti’’, “Kuo aš būsiu?” ,”Žvėrių pėdsakais”, “Labirintai gudručiams” – tai veiklos skatinančios loginį mąstymą, problemų sprendimo įgūdžius ir koordinaciją. Vaikai turi Bee-bot robotą suprogramuoti taip, kad  robotas pasiektų numatytą tikslą.

,,Mažasis programuotojas‘‘ tai ugdomosios veiklos, kurių metu naudojami planšetiniai kompiuteriai ir į juos įdiegtos programos. Šios veiklos ir programos darželyje naudojamos siekiant skatinti vaikų kūrybiškumą, mąstymo, pažinimo, skaitmeninius ir socializacijos įgūdžius. ,,Animacijos kūrimas‘‘ (ScratchJr) – ugdo vaikų kūrybiškumą, loginį mąstymą ir problemų sprendimo įgūdžius, suteikiant galimybę jiems kurti animacijas ir interaktyvius pasakojimus. ,,Prakalbink mane‘‘ (ChatterKid) – skatina vaikų bendravimo įgūdžius ir kūrybiškumą, leidžiant kurti trumpus filmukus ar pasakojimus, kuriuose daiktai ar gyvūnai pradeda kalbėti. ,,Mažasis menininkas‘‘ (Kids paint) – ugdo vaikų kūrybiškumą, meninius gebėjimus, leidžiant kurti ir išraiškingai piešti įvairius piešinius. ,,Mokausi skaičiuoti‘‘ (Enciklopedija vaikams) – ugdo vaikų mokymą(si), pažinimo gebėjimus, pristatant skaičius interaktyviu ir įdomiu būdu. ,,Skaičių, raidžių, figūrų pasaulis‘‘ (ABC Tracing) – ugdo vaikų rašymo ir piešimo įgūdžius. ,,Matau ir pavadinu‘‘ (Gyvūnai, Kuprinėje, Spintoje) – ugdo vaikų pažinimo gebėjimus, kūrybiškumą ir kalbos vystymąsi, leidžiant susipažinti su įvairiais objektais ir jų pavadinimais. ,,Atgyjantys paveikslėliai‘‘ (Animal 4d, Ocean 4d, Quiver) – ugdo vaikų pažinimo ir suvokimo gebėjimus, skatina domėjimąsi gamta ir pasauliu, leidžiant interaktyviai tyrinėti skaitmeninio ir realaus pasaulio sąveiką per iškylančius paveikslėlius. Į ugdomąją veiklą integravus virtualios realybės sistemą siekiama skatinti ugdytinių pažinimo, socialinius, emocinius, ir kūrybinius gebėjimus. ,,Paslaptingasis virtualios realybės pasaulis‘‘ – ši veikla skatina vaikų domėjimąsi ir tyrinėjimą, leidžiant jiems patirti skaitmeninę realybę ir tyrinėti naujus pasaulius bei kontekstus. ,,Paslapčių apipintos kelionės‘‘-ugdo vaikų norą ugdytis, jų smalsumą, leidžiant aktyviai ieškoti, tyrinėti ir atrasti naujas žinias bei patirtis virtualioje aplinkoje. ,,Nuotykių beieškant‘‘ – skatina bendradarbiavimą, komunikaciją ir  ugdo problemų sprendimo įgūdžius, leidžiant vaikams kartu su draugais ieškoti ir įveikti iššūkius virtualiame pasaulyje. ,,Paslaptingas gyvūnų pasaulis‘‘ -  ugdo vaikų pažinimo ir suvokimo gebėjimus, skatina jų domėjimąsi gamta ir gyvūnų pasauliu, leidžiant išsamiai susipažinti su įvairiais gyvūnais ir jų elgesiu. ,,Kokie mes skirtingi ir panašūs‘‘ – skatina vaikų socialinį ir emocinį vystymąsi, leidžiant suprasti ir vertinti skirtingus požymius, kultūrinę įvairovę ir unikalumą bei ugdo bendrauti ir bendradarbiauti su kitais. ,,Smart ekrano inovacija‘‘ – tai veiklos kurių metu vaikai veiks naudodamiesi Smart lenta ir joje esančiomis programomis. Veikdami vaikai gauna interaktyvias ir įdomias patirtis, kurios skatina jų vystymąsi ir ugdymąsi. ,,Logoritmika‘‘ – veikla ugdanti vaikų loginį mąstymą ir problemų sprendimo įgūdžius. ,,Žodžių žaidimai,,- šios veiklos metu vaikai lavina kalbos įgūdžius, plečia žodyną. Jie žaidžia žodžių žaidimus, kurie skatina bendravimą ir bendradarbiavimą. ,,Pasakų personažų kūrimas‘‘- veikla skatina vaikų kūrybiškumą ir vaizduotę. Jie kuria ir modeliuoja pasakų personažus, suteikdami jiems unikalias savybes ir savybes. ,,Tonie Box paslaptys’’ yra interaktyvi audio dėžutė, kuri suteikia vaikams galimybę klausyti pasakas, muziką ir kitą garso turinį. ,,Seku pasaką’’ – ši veikla skatina vaikų pasakojimo įgūdžius ir vaizduotę. Jie kuria savo pasakas arba gali prisidėti prie esamų pasakų, kurių klausosi, kūrimo. ,,Garsų pasaulyje’’ -  ši veikla skirta pažinti įvairius garsus, įskaitant gamtos garsus, gyvūnų balsus, muzikos instrumentus ir kt. Tai padeda vaikams išplėsti jų suvokimą apie pasaulį ir skatina jų smalsumą. ,,Atsipalaiduok ir pasvajok’’ -  veikla skatina vaikus atsipalaiduoti, įsiklausyti į raminančius garsus ar pasakas ir leidžia jiems išsigryninti vaizduotes. Tai gali būti naudinga jų emociniam gerovei ir miego kokybei.

Projekto „Svajok, kurk ir savim tikėk“  padidėjo skaitmeninio sumanumo lygis, pagerėjo socialiniai ir emociniai įgūdžiai.  Mokytojos ir ugdytiniai geriau naudojasi informacinėmis technologijomis, patobulėjo sprendimų priėmimo ir problemų sprendimo įgūdžiai. Padidėjo ugdomosios veiklos įdomumas ir susidomėjimas. Ir labai džiugu, kad tėvai ir bendruomenė įsitraukė į veiklas.

 

Parengė priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Alina Slančiauskienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Jurgita Kumpienė.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6