Programos Erazmus+ mokymai

Programos Erazmus+ 2023-1-LT01-KA122-SCH-000141269- „Įtraukiojo ugdymo labirintuose: mokytojo ir vaiko sąveika“ mobilumo mokymai

2024 03 02- 2024 03 06 Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“  pedagogai dalyvavo Programos Erazmus+ 2023-1-LT01-KA122-SCH-000141269- „Įtraukiojo ugdymo labirintuose: mokytojo ir vaiko sąveika“ antruose mobilumo mokymuose, kurie vyko Danijoje.

            Lėktuvas nusileido Kopenhagoje šeštadienio vėlų vakarą. Kadangi sekmadieniais mokyklos ir darželiai nedirba, nutarėme apsižvalgyti po miestą ir aplankyti labiausiai lankytinas vietas Kopenhagoje.

 Neišdildomą įspūdį paliko Amalienborg rūmai, jų architektūra, savitumas. Stebėjome, kaip prie rūmų vyksta sargybos pasikeitimo ceremonija.

Aplankėme Undinėlę – vienas didžiausių Kopenhagos simbolių, Kopenhagos pasididžiavimas. Undinėlės statula, sėdinti ant akmens Langelinie promenados pabaigoje, yra viena lankomiausių statulų pasaulyje.

Vaikštinėdami Nyhavn kanalo pakrante matėme daugybe spalvotų namelių. Aplankėme ir namą, kuriame gyveno Hansas Kristianas Andersenas. Galima sakyti, jog Nyhavn yra Danijos vizitinė kortelė. Šis kanalas, uostas kupinas istorinių pastatų, o pakrantėse plūduriuoja laivukai.

Kristianija. Tai lyg atskiras miestelis mieste, atskira respublika. Kristianija – tai vietovė, nepaisanti Danijos karalystės įstatymų ir nepavaldi valdžiai. Be abejonės, tai viena iš Kopenhagos populiariausių turistinių vietų. Čia juntamas alternatyvus gyvenimo būdas, kur įstatymai negalioja.

Mokymai prasidėjo Stubbekøbing miestelio pagrindinėje mokykloje. Mus maloniai pasitiko mokyklos direktorė. Trumpai papasakojo apie Danijos švietimo sistemą. Minėjo, kad Danijos Karalystėje aukšta mokslo kokybė ir nemokamas išsilavinimas. Šalyje yra dvi ikimokyklinio ugdymo specialistus rengiančios pedagoginės mokslo įstaigos (seminarijos), kur mokslas trunka 3,5 metų. Jose galima rinktis šias specializacijas: darbą su ikimokyklinio amžiaus vaikais, darbą popamokinėje veikloje bei darbą su specialiųjų poreikių vaikais. Vaikai nuo šešių mėnesių iki dvejų metukų gali lankyti lopšelius arba yra prižiūrimi oficialiai dirbančių auklių, įdarbinamų savivaldybėse. Mažiausiai 75 proc. išlaidų tiek lopšelyje, tiek pas auklę ar darželyje padengia savivaldybė. Jei šeima neturi pakankamai lėšų, savivaldybė sumoka visą sumą. Danijos ikimokyklinio ugdymo teikiamoms paslaugoms būdingas didelis lankstumas atsižvelgiant į tėvų pageidavimus. Ikimokyklinių įstaigų darbo laikas diferencijuojamas, tėvai gali vaiką palikti nuo ankstaus ryto iki pietų arba nuo pietų iki vakaro. Ugdymo įstaigos dirba visą darbo dieną (nuo 6.45 iki 17.45 val.). Taip pat esama paros laiko darželių, skirtų tėvams, dirbantiems naktimis. Danijos vaikų darželiuose nėra privalomo dienos miego. Mokestis už darželį Danijoje yra diferencijuojamas ir priklauso nuo išbūto įstaigoje laiko: jei vaikas būna pusę dienos – tėvai moka pusę kainos. Danijoje būdinga ugdymo įstaigas apjungti, nes tai leidžia taupyti žmogiškuosius ir materialinius resursus. Dėl šios priežasties šioje šalyje didėja integruoto ugdymo institucijų skaičius, stengiamasi visas ugdymo paslaugas koncentruoti viename pastatų komplekse. Šios mokyklos atskirame pastate  įsikūręs ir vaikų darželis. Direktorė pakvietė mus  susipažinti su ugdymo įstaiga ir mokymo erdvėmis. Informavo, kad negalima fotografuoti ir filmuoti erdvių, kur yra vaikai. Lankėmės  klasėse pamokų metu ir stebėjome mokytojų ir vaikų veiklą. Nustebino vaikų ir mokytojų bendravimas ir ramybė.

Mokymų metu dalyviai lankėsi keturiuose vaikų lopšeliuose-darželiuose. Børnehuset Valhal mieste Væggerløse, Strandloppen mieste Gedser. Visi darželiai labai panašūs. Skiriasi tik lauko erdvių išplanavimas. Visuose darželiuose pastato viduje įrengtos atskiros erdvės įvairioms veikloms, „kambariai kambariuose“, kuriuose vaikas gali būti vienas ar žaisti ramų žaidimą su draugu. Iš vidinių pastato erdvių lengvai patenkama į saugiai įrengtas žaidimų aikšteles lauke. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatingumui, vaiko judėjimui, sportui, dėl to didelę laiko dalį vaikai praleidžia lauke, net ir nepalankiomis oro sąlygomis. Mokymų dalyvius sudomino tyrinėjimams skirtos erdvės, kuriose gausu priemonių patirtinei vaiko veiklai. Visi maloniai nustebo išvydę jauniausius vaikų lopšelio-darželio lankytojus – kūdikius ramiai miegančius lauke. Mokytojos paaiškino, kad lopšelį lankantys vaikai net du kartus per dieną miega lauke specialiuose dideliuose vežimuose.

Po dienos mokymų vykdavo aptarimai, diskusijos su mokytojomis. Dalinomės savo pastebėjimais, patirtimi su užsienio pedagogais. Šie mokymai tik dar kartą priminė, kad domėjimasis kitų šalių ikimokyklinių įstaigų ugdymu,  dalijimasis gerąja patirtimi augina įstaigų draugystę, bendrystę ir pedagogų profesionalumą, pasitikėjimą savimi ir tuo, ką daro, lyderystę.

Paruošė: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Botyrienė

 • Biblioteka
 • Danijos koliažui
 • Drabužinės
 • Grupių erdvės 1
 • Grupių erdvės
 • Lauko transportas
 • Mokyklos erdvės
 • Mokytojų erdvės
 • Virtuvė

PARODOS “ŽAIDŽIAME TEATRĄ” ATIDARYMAS

PARODOS “ŽAIDŽIAME TEATRĄ” ATIDARYMAS DRAUGYSTĖS KRISČIŪNO BIBLIOTEKOJE

 

       Kovo 14- osios rytą, priešmokyklinio ugdymo vaikučiai su savo mokytojomis skubėjo į Pero Kriaučiūno biblioteką. Ten vyko parodos “ Žaidžiame teatrą” atidarymas. Teatras – tai toks stebuklingas pasaulis, kur visos lėlės gali prabilti žmogaus balsu, o gėris visada nugali blogį. Vaiko kūryba vyksta nuolat, o teatras ugdo ir padeda kurti vaiko pasaulėvaizdį, formuoti vertybes, moko atskirti gėrį nuo blogio. Žaisdami ir kurdami teatrą vaikai auga tobulėdami psichiškai emociškai ir fiziškai.

     Paroda  tarptautinė.  Dalyvauja Punsko. Klaipėdos, Kauno ir Marijampolės darželio ugdytiniai ir mokytojos. Pasitelkiant  vaidybą, kūrybiškai panaudojant gamtines medžiagas, antrines žaliavas, buitines priemones buvo ugdomas vaikų kūrybiškumas, meninė raiška, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai žaidžiant vaikų teatrą. Vaikai ir mokytojos, atlikdami organizatorių sumanytas užduotis, žaidė teatrą, gamino lėles. “ Pelėdžiukų” grupės ugdytiniai  suvaidino  Lietuvių liaudies dainos incenizaciją “ Ganau, ganau aveles”, “Smalsių” ugdytiniai deklamavo eilėrasčius, visi karktu šokome ir dainavome. Patyrėme  daug džiugių akimirkų.

   Parengė priešmokyklinio ugdymo mokytojos – metodininkės Alina Slančiauskienė ir Daiva Brazaitienė.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Kovo 13 dieną mūsų darželyje nuskambėjo, nuaidėjo kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės dienos rytmetis.  Besiruošdami šventei ugdytiniai su auklėtojomis daug kalbėjo, diskutavo apie Tėvynę – jos praeitį ir dabartį, gamtos grožį, apie tai, kuo garsus mūsų kraštas ir ką kiekvienas iš mūsų galėtume padaryti dėl savo Tėvynės. Visi šventiškai nusiteikę susirinkome į darželio kiemelį, giedojome Lietuvos valsybės himną, šokome, dainavome. Po to visi vaikai buvo pakviesti dalyvauti spotiniame turnyre “Linksmiau, vikriau, drąsiau” skirtame paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Skatinami ir palaikomi entuziastingų sirgalių, sportininkai visas savo pergales dovanojo Lietuvai. Smagiai atšvęsta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena vaikams suteikė pasididžiavimo savimi ir savo šalimi jausmą, daug puikių įspūdžių ir patirties.

Parengė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Giedrė Paškevičiūtė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Regina Ramanauskienė.

 • IMG_7906
 • IMG_7914
 • IMG_7919
 • IMG_7922
 • IMG_7937
 • IMG_7938

DARŽELIO GIMADIENIS

DARŽELIO  GIMADIENIS

 

Gimtadienis – tai šventė nuostabi, o jei šventė linksmam draugų būry – tai dvigubai nuostabesnė!  55-ojo darželio gimtadienio rytą visus į darželį atvykstančius vaikučius pasitiko skambi muzika, spalvotais gėlių žiedais pražydęs takas į darželį ir linksmai nusiteikę klounai, kurie šoko, dainavo kartu su vaikais ir tėveliais, bei visiems dovanojo saldžias dovanėles. Vėliau visi bendruomenės nariai buvo pakviesti švęsti į lauką. Visi kartu sugiedojome draželio himną, šokome, dainavome, išsakėme palinkėjimus savo mylimam draželiui, gėrėjomes vaikų piešinių paroda skirta darželiui.  Vėliau visų vaikučių laukė staigmeną – klounė Gretutė, kuri su vaikais ne tik linksmai šoko, bet garsiai, grasiai sudainavo gimtadienio dainą, kuriai skambant darželio simbolis peliukas Rūtenis uždegė ant torto šventinus fontanus ir visus pavaišino. Darželyje visa dieną klegėjo vaikų juokas, netrūko šypsenų, gražiausių žodžių, skambiausių dainų, smagiausių šokių. Smagu draugų būryje švęsti darželio gimtadienį ir patirti daug džiugių emocijų.

Parengė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Giedrė Paškevičiūtė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vygantė Alaburdaitė

 • IMG_7882
 • IMG_7883
 • IMG_7885
 • IMG_7890
 • IMG_7895
 • IMG_7896

VASARIO 16-OJI – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

„Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę“.

    Vasario 15 dieną lopšelyje-darželyje vyko šventinis rytmetis skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.  Norėdami paminėti šią svarbią datą, šventiškai nusiteikę ir pasipuošę visi vaikai rinkosi į papuoštą salę, paminėti šios svarbios mums datos. Šventės pradžia prasidėjo  Tautine giesme, buvo rodomos skaidrės su vaikų pieštais piešiniais, skirtais šiai dienai atminti. Skambėjo dainos apie Lietuvą – gimtinę. Priešmokykliniai  deklamavo eilėraščius, dainavo tautiškas dainas, piešė širdeles, šoko lietuvių liaudės ratelius. Vaikai, prisiminė Lietuvos istoriją nuo kunigaikščių laikų, kalbėjo apie tautos vienybę, gimtąją kalbą, nuostabią Lietuvos gamtą, džiaugėsi, kaip smagu gyventi laisvoje ša                     Tai puikus būdas ugdyti  šalies meilę, supratimą apie istoriją ir nacionalinę tapatybę. Kaip buvo puiku, kad vaikai dalyvavo įvairiose veiklose. Tokios iniciatyvos padeda jų asmenybei augti ir ugdo patriotizmą bei bendruomeninį jausmą.

Parengė priešmokyklinio ugdymo mokytoja -  metodininkė Alina Slančiauskienė

 • IMG_7949
 • IMG_7953
 • IMG_7956
 • IMG_7959