TOLERANCIJOS DIENA SU “GERUMO RAKTU”

Būkim kantrūs vienas kitam.

Mylėkim vienas kitą.

Saugokim vienas kitą.

Neišduokim vienas kito.

Tikėkim vienas kitu.

Gerbkim vienas kitą.

Palaikykim vienas kitą.

Lapkričio 16 d. – Tarptautinė tolerancijos diena. 2018 – jų metų Tolerancijos dienos simbolis  – RAKTAS.  Tarptautinė tolerancijos diena minima nuo 1995 m. UNESCO sprendimu. 1996 m. šią šventę minėti paskatino ir Jungtinių tautų organizacija. Šią dieną skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, skirtingų tautybių žmonių, sergančiųjų ir turinčių problemų  toleranciją.

Žodis „tolerancija“ išvertus iš lotynų kalbos reiškia kantrybę. Tai ne tik kantrybė, tai pakanta ir pagarba kitokiam žmogui (arba reiškiniui, žmonių bendruomenei ).Tolerancija – tai gebėjimas priimti kitus tokius, kokie jie yra, o ne blogo jų elgesio priėmimas. Čia taip pat galioja auksinė taisyklė: elgtis su kitais taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Gerumo, meilės, nuoširdumo, pakantumo vienas kitam, draugiškumo ir supratingumo niekada nebūna per daug.  Visą savaitę mūsų darželio vaikučiai diskutavo apie tai, kas yra tolerancija, ko, jų manymu, trūksta žmonių santykiuose, kokius netoleruotinus poelgius pastebi kasdieninėje aplinkoje: darželyje, namuose, gatvėje, kieme. Vaikučiai ugdėsi draugiškumą, nuoširdumą, supratimą, kad aplink mus gyvena daugybė skirtingų savo savybėmis, pomėgiais, išvaizda, elgesiu, įsitikinimais žmonių, ir juos turime priimti tokius, kokie jie yra.

Šventės kulminacija – susitikimas mūsų  J. Totoraičio progimnazijos 4 klasės mokiniais ir jų mokytoja Zita, kurie atvyko pasveikinti su Tolerancijos diena. Jie įteikė mokyklos bendruomenės  „Gerumo Raktą“, kuris atrakintų kiekvieno darželio vaikučio širdelę geriems darbams. Šventės metu darželio vaikučiai, mokytojos, specialistai kartu su svečiais dainavo, šoko, klausė mokinukų pamokymų apie pagarbą, draugystę, meilę…

  • IMG_6730
  • IMG_6733
  • IMG_6747
  • IMG_6802
  • IMG_6813
  • IMG_6826