SVEIKINAM

Untitled-Scanned-01

Untitled-Scanned-0

Lopšelio-darželio „Debesėlių“, „Varpelių“, „Aitvarų“ ir „Šarkiukų“ grupės dalyvavo e Twinning tarptautinės programos projektuose: eTwinning, tarptautiniame projekte ,,Obuolys“ ir e Twinning tarptautiniame projekte „Pavasaris atėjo. Gėlės skleidžiasi“. Auklėtojos Edita Jankauskienė ir Regina Ramanauskienė apdovanotos Europos kokybės ženkleliais.