Sveikinam “Debesėlius”

Sveikinam „Debesėlių“ grupės auklėtoją Editą Jankauskienę už eTwinning projektų  ”Rudens spalvos” ir “Kur yra meilė?” puikų  įvertinimą. Už dalyvavimą projektuose, kūrybiškumą, idėjas, nuoširdų darbą, dalinimąsi gerąja patirtimi su kitų šalių pedagogais,  Editai Jankauskienei  suteikti  aukšti įvertinimai – Nacionaliniai  Kokybės ženkleliai .

 

 

  • Colours of autumn
  • Where is the love