Prevencinis projektas “Žaidimai moko”

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ IR LOGOPEDŲ

PREVENCINIS PROJEKTAS „ŽAIDIMAI MOKO“

Nuo spalio 1 dienos mūsų įstaigoje vykdomas respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevencinis projektas „Žaidimai moko“. Šioje veikloje dalyvauja kartu su logopede „Kodėlčiukų“ ir „Svajoklių“ grupių ikimokyklinio ugdymo mokytojos bei ikimokyklinio ugdymo mokiniai.

Projekto aktualumas.

Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam  rašymo ir/ar skaitymo mokymui mokykloje.

Esant orientavimosi erdvėje ir regimojo suvokimo sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant judėjimo kryptį ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu ir kt.

Norint išvengti sunkumų, rengiantis mokyklai, reikalinga lavinti regimąjį ir erdvės suvokimą specialiosiomis užduotimis, kurios gali būti integruojamos į logopedo ir specialiojo pedagogo užsiėmimus ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.

Projekto organizatorius – Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Trukmė- einamųjų mokslo metų spalio 1 d.- balandžio 1 d. Projektas skirtas 5-6 metų vaikų regimojo ir erdvės suvokimo lavinimui.

Tikslas- specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Uždaviniai:

1. lavinti erdvės ir regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;

2. plėsti erdvės sąvokas;

3. gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą;

4.skatinti ikimokyklinių įstaigų specialiuosius pedagogus ir logopedus įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.