PAŽINTIS SU NEREGIO PASAULIU

Spalio 15 d. minima Pasaulinė baltosios lazdelės diena skirta priminti mums, jog ne visi iš mūsų turi ir gali džiaugtis viena iš didžiausių dovanų- regėjimu. Pasauline baltosios lazdelės diena siekiama atkreipti dėmesį į tai jog greta mūsų gyvena ir tokie žmonės, kurie turi regėjimo sutrikimų ar yra visiškai akli.

Kada ir kaip atsirado Baltosios lazdelės diena? Pasakojama, kad vieną 1930-ųjų metų dieną maža  paryžietė padėjusi pereiti per gatvę neregiui. Parėjusi namo papasakojo mamai ir pati pasiūlė mintį: daug kas padėtų neregiams, jei atskirtų, kuriam iš žmonių būrio reikia padėti. Ar jie negalėtų turėti kokį nors skiriamąjį daiktą – kad ir baltą lazdelę… Jau kitą dieną vedina savo mergaite motina nuėjo į vieną Paryžiaus redakciją ir paprašė paskelbti visuomenei šį pasiūlymą. Atsiliepimų sulaukta begalė. Imta gaminti baltas lazdeles, o jau 1931 metų vasario mėn. Paryžiuje vykusi didelė šių lazdelių dalijimo šventė, į kurią savo atstovą atsiuntęs net pats šalies prezidentas. Tokios šventės tradicija įsigalėjo pamažu, tik per kelis dešimtmečius. Konkreti data – spalio 15 d. pasiūlyta JAV, ir nuo šeštojo dešimtmečio nebekeičiama. Aklieji mokomi vaikščioti, naudojantis baltomis lazdelėmis, todėl jiems skirta diena pavadinta šiuo vardu. Pasaulinė baltosios lazdelės diena Lietuvoje pradėta minėti nuo 1992 metų, kai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga tapo Pasaulio aklųjų ir silpnaregių sąjungos nare. Itin didelės reikšmės akliesiems turėjo Brailio rašto išradimas. Jį 1829 m. išrado aklas prancūzų pedagogas Luji Brailis. Ant popieriaus lapų išspaudžiamos įvairių kombinacijų šešių iškilių taškelių figūros, per kurias vesdami rankomis aklieji gali skaityti. 1837 m. išspausdinta pirmoji knyga Brailio raštu – „Prancūzijos istorija“.

Minint baltosios lazdelės dieną spalio 17 d. darželyje lankėsi Indrė Gaskaitė, pasakų vaikams kūrėja. Nuo kūdikystės turiu visišką regos negalią ir pasaulį pažįstų kitaip. Kaip? Autorė supažindino vaikučius su  Brailio raštu (mažesniesiems iš šio rašto skaitė savo kurtas pasakas);  Brailio rašto mašinėle;  kalbančiu spalvų detektoriumi;  baltąja lazdele;  monetų ir banknotų matuokliu;  Brailio rašto knygomis.

Autorė rašo : „Žmonės su regos negale yra tokie pat kaip visi – mylintys ir trokštantys būti mylimi, pilni vilčių ir svajonių“. Susitikimas su Indre Gaskaite  suteikė prasmingos informacijos apie žmones turinčius regos negalią  – vaikučiams, darbuotojams ir paliko labai šiltus ir mielus prisiminimus.

  • IMG_6578
  • IMG_6596
  • IMG_6607
  • IMG_6628
  • IMG_6634
  • IMG_6620