„100 MENINIŲ DARBELIŲ TAU, GIMTA ŠALELE“

 Darželio bendruomenė dalyvavo Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ projekte  „100 meninių darbelių tau, gimta šalele“.  Respublikinis kūrybinis-meninis projektas „100 meninių darbelių Tau, gimta šalele“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, kurio tikslassiekti, kad vaikai prasmingai paminėtų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, sukurdami 100 kūrybinių darbelių. Projektas vyksta nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. balandžio 30 d. Projekte dalyvavo ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš Klaipėdos ir respublikos ikimokyklinių įstaigų. Į šį  projektą įsijungė visos mūsų lopšelio-darželio grupės, meninio ugdymo studijos, ugdytinių tėvai. Darželio bendruomenė sukūrė 100 meninių-kūrybinių darbų. Kūrybiniai darbai buvo eksponuojami Draugystės bibliotekoje. Mūsų įstaigos ugdytinių sukurti meninių darbų koležai keliaus į Klaipėdos lopšelį-darželį “Pagrandukas” ir dalyvaus  parodoje.

 • 100 d, debesėliai1
 • 100 d
 • aitvarai 100d
 • dailės st 100
 • ežiukai 100d
 • keramikos st
 • kodėlčiai 100d
 • pelėdžiukai 100 d,
 • smalsučiai 100d
 • M
 • šarkiukai 100
 • žuvytės 100d
 • kvatokliai 100d
 • Lego studija
 • m