Archive for 2020, gegužės 3

MALONIŲ STAIGMENŲ MAMYTĖMS SAVAITĖ „SVAJOKLIŲ“ GRUPĖJE

TEMA “TU MANE SUŠILDAI, TU MANE GLAUDI“

Nuotolinio darbo laikotarpis: 2020-04-27 – 2020-05-03

Ar yra žmonių kalboje žodis saldesnis, brangesnis už žodį Motina? Jame sudėta visa ta meilė, kokia tik sutelpa žmogaus širdyje, visas švelnumas, koks tik žmogaus yra pakeliamas. (Rašytoja Šatrijos Ragana)

Ruošdama šios savaitės užduotėles, siekiau mažylius nuteikti maloniai, nuotaikingai, kūrybingai ir išradingai veiklai. Vaikų sukurti darbeliai – malonios staigmenos skirtos mylimoms mamytėms ir močiutėms. Ugdytiniai visą savaitę atliko rekomenduojamas užduotėles su tėtėmis, sesėmis, broliais. Vaikučiai gamino kokteilius ir vaišino mamytes, kūrė joms šukuosenas, tapė portretus ir smagiai su mamytėmis sportavo. Savo kūrybos darbų akimirkas tėveliai fiksavo filmuodami ir darydami foto nuotraukas. Šį savaitė kitokia, nei buvusios. Ugdytinių darbeliuose atsispindėjo meilė, šiluma, kruopštumas brangiausiam žmogui – mamytei, močiutei. Džiaugiuosi vaikų pasiektais rezultatais. Manau visų „Svajoklių“ mamyčių ir močiučių širdeles suvirpino vaikų darbeliai, šypsenėlės ir malonios staigmenos.

Parengė: ikimokyklinio ugdymo  mokytoja- metodininkė Violeta Botyrienė

  • Igno savaitė
  • Kūrybinės dirbtuvės
  • Menininkai
  • Mes visur
  • Siurprizai
  • Tau, mamyte

MAMYČIŲ DIENA “EŽIUKŲ” GRUPĖJE

TEMA: “TAU MANO MAMYTE, PIRMIEJI ŽIEDAI!”

Nuotolinio darbo laikotarpis: 2020-04-27- 2020-05-03

Turtingiausias vaikas yra tas, kuris sėdi ant mamos kelių. – Danų patarlė

        Sakoma, kad gražiausios dainos ir eilės yra apie meilę, o juk mamas mylime tyriausiai, stipriausiai ir ilgiausiai. Mama- vienas svarbiausių asmenų žmogaus gyvenime, su kuriuo pirmiausiai susitinkame tik gimę. Kiekvienam sava mama brangiausia ir gražiausia. Tai graži pavasario šventė, kai pagerbiamas moteriškas motinystės pradas ir stengiamasi parodyti kuo daugiau dėmesio ir rūpesčio mamoms, kaip toms, kurios rūpinasi, puoselėja šeimos židinį. Taigi šios savaitės tikslas buvo supažindinti mažuosius su šia švente, skatinti mylėti, gerbti savo mamytes. Vaikų darbeliai šią savaitę, kupini meilės ir šilumos. Iš delniukų vaikai popieriaus lape kūrė mamytėms puokštes, piešė mamytės portretą, gamino vazeles gėlėms pasimerkti, mokėsi pirmąjį savo eilėraštuką skirtą mylimai mamytei. Taigi, tariu nuoširdų ačiū mamoms, kurios kiekvieną savaitę stebina savo kūrybiškumu, meile, rūpesčiu, atsidavimu savo vaikams. Visos pasaulio gėlės skirtos tik Jums brangiosios!

Parengė: mokytoja, Greta Stankevičienė

KŪRYBINIŲ IDĖJŲ RAIŠKA „KVATOKLIŲ“ GRUPĖJE

TEMA “TU MANE SUŠILDAI, TU MANE GLAUDI“

Nuotolinio ugdymo savaitė: 2020 04 27 iki 2020 05 01

Mamyte mylima,

Tu – laimės pasagėlė.

Mamyte, tu daina.

Tu mano pasakėlė…

                                                     Romutė Skučaitė ,,MAMYTE MYLIMA“

Prabėgo dar viena savaitė, kurią skyrėme mamytėms. Bendradarbiaudami kartu su tėveliais nuveikėme labai daug. Visi dirbome, stengėmės nuoširdžiai pradžiuginti mamytes. Vaikučiai užduotėles rinkosi savo nuožiūra, kurias mes su mokytoja Jurgita jiems pateikėme elektroniniame dienyne, facebook platfomose. Rytais vaikučiai darė mankšteles, žaidė žaidimus, kūrė darbelius, lavino rankeles, piešė raideles, skaičiavo, sprendė užduotis. Išmokome sudėti, užrašyti žodį MAMA. Labai džiaugiamės visų aktyvumu, nuoširdžiu bendradarbiavimu.

Parengė: Ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė  Žaneta