MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL GRIPO EPIDEMIJOS ATŠAUKIMO

Marijampolė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. V-1493 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ 1 punktu:

  1. Skelbiu gripo epidemijos pabaigą Marijampolės savivaldybės teritorijoje nuo 2020 m. birželio 22 dienos.
  2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. DV-318 „Dėl gripo epidemijos paskelbimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                                                         Karolis Padolskis

DIENOS REŽIMAS VASARĄ !

iki 7.30  – Sveikinamės su draugais, aptariame „Miego šalyje“ regėtus įspūdžius.

 7.45 – Rytinė mankšta lauke, skambant muzikai.

 8.00  – Sotūs pusryčiai

 9.00 – 11.20 – Stebim, tyrinėjam, kalbamės, klausomės, vaidiname, dainuojame, sportuojame ir kitaip pažįstame pasaulį lauke, mėgaujamės vaisiais (priešpiečiai)

 11.20 – Grįžtame į grupę, plaunamės rankas, kojas, dengiamės stalus.

 12.00 – 12.30 – Sveiki ir skanūs pietūs.

 13.00 – 14.30 – Į sapnelio šalį su pasaka (ramybės laikas).

 15.00 – Vėl gyvename lauke: pavakariai, žaidimai.

16.30 – Grįžtame į grupę, atliekame vandens procedūras ir vakarieniaujame.

  17.00 – 17.30 – Žaidžiame lauke ir stipriais apsikabinimais pasitinkame tėvelius.

 Iki pasimatymo…

MIELI TĖVELIAI,  BUDINČIOS GRUPĖS VASARĄ NEBUS.

Darželio darbo laikas: 7.00-17.30

DAILĖS STUDIJOS VAIKUČIŲ SAVIRAIŠKA

1 TEMA: “MEDIS – PIRŠTUKAIS”

Nuotolinei užduočiai atlikti buvo skirta dvi akademinės valandos (gegužės 19 – 21 dienomis).

Mažieji Dailės studijos ugdytiniai popieriaus lape pieštuku apvedė savo ranką beveik iki alkūnės. Tai – medžio kamienas. Jį nutapė guašu. Paskutinis darbo etapas – linksmiausias. Ant medžio pirštukais štampavo lapus, arba žiedus.

Tapydami ir štampuodami atkreipė dėmesį, į medžio kamieno spalvas, į lapų ar žiedų spalvinę gamą.

2 TEMA: “MIEGANČIO KATINO SAPNAS”

Nuotolinei užduočiai atlikti buvo skirtos 2 akademines valandas. Nuo gegužės 26d. iki gegužės 28d.

Mažieji dailininkai piešė labai didelį miegantį katiną ir tai ką jis sapnuoja. Ši užduotis skirta lavinti vaiko vaizduotei, išradingumui.

Užduotis paruošė mokytoja metodininkė – Aušra Šuliokienė

  • Leja Slavickaite Rutan
  • Melita Blaskeviciute Ruta 3
  • Vasare R.
  • Melita Blaskeviciute Ruta
  • Vasare Ruta 3n
  • Vilte Ruta 2