MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

Informuojame, kad vadovaujantis Marijampolės Savivaldybės Tarybos 2021 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-58 “Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės vaikų lopšelį-darželį “Varpelis” prijungimo būdu prie Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Rūta” parengtas Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Varpelis” reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Rūta” reorganizavimo sąlygų aprašas.

Su Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Varpelis” reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Rūta” reorganizavimo salygų aprašu galite susipažinti internet svetainėse http://marijampolevarpelis.lt ir http://www.rutald.lt

 • Del l-d Varpelio reorganizavimo sąlygos docx (1)

Velykų džiaugsmas – mažoje širdelėje

“Velykų džiaugsmas – mažoje širdelėje”

“Mažosios vaikų velykėlės”

Eina kiškis takeliu, su pintiniu krepšeliu

O krepšelyje margučiai, duos kiškutis jų vaikučiams.

Kiekvienam dalins po vieną, kad Velykų šventės dieną,

Būtų linksma ir smagu, su kiškučio margučiu.

                                                                                       (autorius nežinomas)

 

Pavasaris – vienas iš džiaugsmingiausių metų laikų, kai mus džiugina vis šilčiau spindinti saulutė, žaliuojantys medžiai bei ilgėjančios dienos. Net ir tradicinės šventės, kurias minime pavasarį, atrodo kur kas linksmesnės. Nors pati didžiausia ir labiausiai laukiama pavasario šventė yra Velykos, ne mažiau nuotaikinga ir Atvelykio šventė, kuri liaudyje dar yra vadinama mažosiomis  vaikų Velykėlėmis.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rasa A., Jurgita K., Žaneta ir Asta, pakvietė darželio mokytojas, vaikučius ir tėvelius linksmam ir kūrybiškam darbui, pasiruošimui Šv. Velykų laukimui ir Atvelykiui. Dėkojame visiems už puikias dekoracija už nuostabius margučius, kurių daugybė pridardėjo į mūsų darželį. Šį saulėtą pavasario rytmetį, mūsų darželio vaikučius ir visą bendruomenę į linksmą šventę pakvietė, Velykė, Kiškis Piškis ir Šarka Patarška.  Skambėjo dainelės apie pavasarį, eilės apie Velykas ir margučius, klegėjo vaikų juokas, akyse spindėjo džiaugsmas. Vaikučiai ir visa darželio bendruomenė atskiruose rateliuose smagiai trepsėjo ir sukosi muzikos sukūryje. Nuostabios šventės pabaigoje visi vaišinosi Velykės, Kiškio Piškio ir Šarkos Patarškos lauktuvėmis.

 • Velykėlės koliažas

AKCIJA „103 ŽINGSNELIAI-LIETUVAI“

        Kiek žvarbų, bet nuostabiai saulėtą kovo 10-tosios rytą, mokytojos Rasa A. ir Jurgita J., pakvietė visą vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ bendruomenę į akciją  „103 žingsneliai Lietuvai“ skirtą paminėti Lietuvos gimtadienį ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šia akcija skatiname vaikų netradicinį fizinį aktyvumą,  ugdant vaikų tautiškumą, patriotiškumą, meilę Lietuvai, plėtojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą  dalinantis gerąja vaikų fizinio aktyvumo ir patriotiškumo patirtimi savo darželyje.

        Minint šią nuostabią Lietuvos gimtadienio  šventę, visi drauge sugiedojome  Lietuvos himną, žaidėme žaidimus, dainavome daineles apie Lietuvą ir nužingsniavome 103 žingsnelius apie darželį. Šventinės akimirkos vaikams suteikė puikią nuotaiką ir neužmirštamas teigiamas emocijas. Šviečiant saulutei ir skambant muzikai vaikučiai ir visa darželio bendruomenė vaišinosi kvapnia ir gardžia arbata, stiprinosi obuoliukais. Nuostabu girdėti vaikučių juoką, skambančią dainą, puiku matyti nuoširdžias bendruomenės šypsenas. Bendruomeniškume slypi – nuoširdumas, gerumas ir bendrystė.

Akimirkos iš respublikinio kūrybinio projekto „Dinozaurai ir figūros“

     Š.m. kovo 1-5 dienomis „Varpelių“, „Debesėlių“, „Svajoklių“ grupių ugdytiniai kartu su mokytojomis dalyvavo projekte „Dinozaurai ir figūros“. Šio projekto tikslas-įtvirtinti geometrinių figūrų pavadinimus per kūrybą. Pirmąją dieną vaikučiai pasisėjo pievelę dinozaurams iš pipirinės sėklų, antrą dieną savarankiškai braižė figūras, trečią dieną pradėjo kūrybinį procesą iš geometrinių figūrų, ketvirtadienį tęsėme kūrybinį procesą ir dar kartą išbandėme jėgas, atliekant vieną/kitą papildomą užduotį,  o penktadienį mėgavomės vaizdais ir nuotraukomis iš savo veiklų.

Nuoroda į virtualią parodą.

https://photos.app.goo.gl/hz1Yk3waSjNHM8Ft7

 • collage
 • Dinozaurai ir figūros koliažas

„Signatarai ir mažųjų marijampoliečių vienybė“

            Trispalvėje 3 spalvos,  103-osios Lietuvos atkūrimo metinės. Šių švenčių akcentai visą mėnesį šventiniuose renginiuose, ugdymo procese, lydėjo spalvos – geltona, žalia, raudona. Juk praeities istorija yra nūdienos dalis ir ateities kryptis. Paprastais pavyzdžiais mūsų mažiesiems  paaiškinome, kas yra šalies Laisvė ir Nepriklausomybė. Lietuvos valstybės gimtadienio proga mūsų darželis „Rūta  dalyvavo Marijampolės kultūros centro organizuotame jungtiniame Marijampolės darželių video sveikinime „Signatarai ir mažųjų marijampoliečių vienybė“.   2021 m. vasario 16 d. mūsų darželio mažieji signatarai pasirašė draugystės aktą. Mūsų įstaigą atstovavęs „Varpelių“ grupės  ugdytinis Jonas Kurtinaitis  įkūnijo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Vasario 16-os akto signatarą, visuomenės ir politinį veikėją-Joną Vailokaitį, o „Svajoklių“ grupės ugdytinis  Joris Čėsna– Kazimierą Bizauską, Lietuvos literatūros, spaudos ir švietimo darbuotoją, ateitininką, Nepriklausomybės akto signatarą.

         Esame dėkingi Marijampolės kultūros centrui, kad turėjome galimybę sudalyvauti šioje gražioje ir prasmingoje akcijoje. Didžiuojamės mūsų mažaisiais signatarais Jonuku ir Joriuku ir jų įsimintinomis, prasmingomis,  istorinėmis akimirkomis, nes šiandien mūsų darželiui buvo įteiktas šis  Draugystės Nepriklausomybės Aktas. Tariame nuoširdų Ačiū tėveliams,  mokytojoms išauginusiems „mažuosius signatarus“.

https://www.facebook.com/marijampoleskc/posts/4090482014393750

 • IMG_2793
 • IMG_28041111
 • IMG_2803+++
 • IMG_2794
 • IMG_2795
 • IMG_2786
 • IMG_2796
 • IMG_2800
 • IMG_2802