Archive for birželio, 2020

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL GRIPO EPIDEMIJOS ATŠAUKIMO

Marijampolė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. V-1493 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ 1 punktu:

  1. Skelbiu gripo epidemijos pabaigą Marijampolės savivaldybės teritorijoje nuo 2020 m. birželio 22 dienos.
  2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. DV-318 „Dėl gripo epidemijos paskelbimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                                                         Karolis Padolskis

DIENOS REŽIMAS VASARĄ !

iki 7.30  – Sveikinamės su draugais, aptariame „Miego šalyje“ regėtus įspūdžius.

 7.45 – Rytinė mankšta lauke, skambant muzikai.

 8.00  – Sotūs pusryčiai

 9.00 – 11.20 – Stebim, tyrinėjam, kalbamės, klausomės, vaidiname, dainuojame, sportuojame ir kitaip pažįstame pasaulį lauke, mėgaujamės vaisiais (priešpiečiai)

 11.20 – Grįžtame į grupę, plaunamės rankas, kojas, dengiamės stalus.

 12.00 – 12.30 – Sveiki ir skanūs pietūs.

 13.00 – 14.30 – Į sapnelio šalį su pasaka (ramybės laikas).

 15.00 – Vėl gyvename lauke: pavakariai, žaidimai.

16.30 – Grįžtame į grupę, atliekame vandens procedūras ir vakarieniaujame.

  17.00 – 17.30 – Žaidžiame lauke ir stipriais apsikabinimais pasitinkame tėvelius.

 Iki pasimatymo…

MIELI TĖVELIAI,  BUDINČIOS GRUPĖS VASARĄ NEBUS.

Darželio darbo laikas: 7.00-17.30