KŪRYBINIŲ IDĖJŲ RAIŠKA „KVATOKLIŲ“ GRUPĖJE

TEMA “TU MANE SUŠILDAI, TU MANE GLAUDI“

Nuotolinio ugdymo savaitė: 2020 04 27 iki 2020 05 01

Mamyte mylima,

Tu – laimės pasagėlė.

Mamyte, tu daina.

Tu mano pasakėlė…

                                                     Romutė Skučaitė ,,MAMYTE MYLIMA“

Prabėgo dar viena savaitė, kurią skyrėme mamytėms. Bendradarbiaudami kartu su tėveliais nuveikėme labai daug. Visi dirbome, stengėmės nuoširdžiai pradžiuginti mamytes. Vaikučiai užduotėles rinkosi savo nuožiūra, kurias mes su mokytoja Jurgita jiems pateikėme elektroniniame dienyne, facebook platfomose. Rytais vaikučiai darė mankšteles, žaidė žaidimus, kūrė darbelius, lavino rankeles, piešė raideles, skaičiavo, sprendė užduotis. Išmokome sudėti, užrašyti žodį MAMA. Labai džiaugiamės visų aktyvumu, nuoširdžiu bendradarbiavimu.

Parengė: Ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė  Žaneta