Programos Erazmus+ mokymai

Programos Erazmus+ 2023-1-LT01-KA122-SCH-000141269- „Įtraukiojo ugdymo labirintuose: mokytojo ir vaiko sąveika“ mobilumo mokymai

2024 03 02- 2024 03 06 Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“  pedagogai dalyvavo Programos Erazmus+ 2023-1-LT01-KA122-SCH-000141269- „Įtraukiojo ugdymo labirintuose: mokytojo ir vaiko sąveika“ antruose mobilumo mokymuose, kurie vyko Danijoje.

            Lėktuvas nusileido Kopenhagoje šeštadienio vėlų vakarą. Kadangi sekmadieniais mokyklos ir darželiai nedirba, nutarėme apsižvalgyti po miestą ir aplankyti labiausiai lankytinas vietas Kopenhagoje.

 Neišdildomą įspūdį paliko Amalienborg rūmai, jų architektūra, savitumas. Stebėjome, kaip prie rūmų vyksta sargybos pasikeitimo ceremonija.

Aplankėme Undinėlę – vienas didžiausių Kopenhagos simbolių, Kopenhagos pasididžiavimas. Undinėlės statula, sėdinti ant akmens Langelinie promenados pabaigoje, yra viena lankomiausių statulų pasaulyje.

Vaikštinėdami Nyhavn kanalo pakrante matėme daugybe spalvotų namelių. Aplankėme ir namą, kuriame gyveno Hansas Kristianas Andersenas. Galima sakyti, jog Nyhavn yra Danijos vizitinė kortelė. Šis kanalas, uostas kupinas istorinių pastatų, o pakrantėse plūduriuoja laivukai.

Kristianija. Tai lyg atskiras miestelis mieste, atskira respublika. Kristianija – tai vietovė, nepaisanti Danijos karalystės įstatymų ir nepavaldi valdžiai. Be abejonės, tai viena iš Kopenhagos populiariausių turistinių vietų. Čia juntamas alternatyvus gyvenimo būdas, kur įstatymai negalioja.

Mokymai prasidėjo Stubbekøbing miestelio pagrindinėje mokykloje. Mus maloniai pasitiko mokyklos direktorė. Trumpai papasakojo apie Danijos švietimo sistemą. Minėjo, kad Danijos Karalystėje aukšta mokslo kokybė ir nemokamas išsilavinimas. Šalyje yra dvi ikimokyklinio ugdymo specialistus rengiančios pedagoginės mokslo įstaigos (seminarijos), kur mokslas trunka 3,5 metų. Jose galima rinktis šias specializacijas: darbą su ikimokyklinio amžiaus vaikais, darbą popamokinėje veikloje bei darbą su specialiųjų poreikių vaikais. Vaikai nuo šešių mėnesių iki dvejų metukų gali lankyti lopšelius arba yra prižiūrimi oficialiai dirbančių auklių, įdarbinamų savivaldybėse. Mažiausiai 75 proc. išlaidų tiek lopšelyje, tiek pas auklę ar darželyje padengia savivaldybė. Jei šeima neturi pakankamai lėšų, savivaldybė sumoka visą sumą. Danijos ikimokyklinio ugdymo teikiamoms paslaugoms būdingas didelis lankstumas atsižvelgiant į tėvų pageidavimus. Ikimokyklinių įstaigų darbo laikas diferencijuojamas, tėvai gali vaiką palikti nuo ankstaus ryto iki pietų arba nuo pietų iki vakaro. Ugdymo įstaigos dirba visą darbo dieną (nuo 6.45 iki 17.45 val.). Taip pat esama paros laiko darželių, skirtų tėvams, dirbantiems naktimis. Danijos vaikų darželiuose nėra privalomo dienos miego. Mokestis už darželį Danijoje yra diferencijuojamas ir priklauso nuo išbūto įstaigoje laiko: jei vaikas būna pusę dienos – tėvai moka pusę kainos. Danijoje būdinga ugdymo įstaigas apjungti, nes tai leidžia taupyti žmogiškuosius ir materialinius resursus. Dėl šios priežasties šioje šalyje didėja integruoto ugdymo institucijų skaičius, stengiamasi visas ugdymo paslaugas koncentruoti viename pastatų komplekse. Šios mokyklos atskirame pastate  įsikūręs ir vaikų darželis. Direktorė pakvietė mus  susipažinti su ugdymo įstaiga ir mokymo erdvėmis. Informavo, kad negalima fotografuoti ir filmuoti erdvių, kur yra vaikai. Lankėmės  klasėse pamokų metu ir stebėjome mokytojų ir vaikų veiklą. Nustebino vaikų ir mokytojų bendravimas ir ramybė.

Mokymų metu dalyviai lankėsi keturiuose vaikų lopšeliuose-darželiuose. Børnehuset Valhal mieste Væggerløse, Strandloppen mieste Gedser. Visi darželiai labai panašūs. Skiriasi tik lauko erdvių išplanavimas. Visuose darželiuose pastato viduje įrengtos atskiros erdvės įvairioms veikloms, „kambariai kambariuose“, kuriuose vaikas gali būti vienas ar žaisti ramų žaidimą su draugu. Iš vidinių pastato erdvių lengvai patenkama į saugiai įrengtas žaidimų aikšteles lauke. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatingumui, vaiko judėjimui, sportui, dėl to didelę laiko dalį vaikai praleidžia lauke, net ir nepalankiomis oro sąlygomis. Mokymų dalyvius sudomino tyrinėjimams skirtos erdvės, kuriose gausu priemonių patirtinei vaiko veiklai. Visi maloniai nustebo išvydę jauniausius vaikų lopšelio-darželio lankytojus – kūdikius ramiai miegančius lauke. Mokytojos paaiškino, kad lopšelį lankantys vaikai net du kartus per dieną miega lauke specialiuose dideliuose vežimuose.

Po dienos mokymų vykdavo aptarimai, diskusijos su mokytojomis. Dalinomės savo pastebėjimais, patirtimi su užsienio pedagogais. Šie mokymai tik dar kartą priminė, kad domėjimasis kitų šalių ikimokyklinių įstaigų ugdymu,  dalijimasis gerąja patirtimi augina įstaigų draugystę, bendrystę ir pedagogų profesionalumą, pasitikėjimą savimi ir tuo, ką daro, lyderystę.

Paruošė: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Botyrienė

  • Biblioteka
  • Danijos koliažui
  • Drabužinės
  • Grupių erdvės 1
  • Grupių erdvės
  • Lauko transportas
  • Mokyklos erdvės
  • Mokytojų erdvės
  • Virtuvė