ŽAISMINGOS AKIMIRKOS “KODELČIUKŲ” GRUPĖJE

TEMA: ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖJE

Nuotolinio darbo laikotarpis: 2020-05-11 iki 2020-05-15

Žaidimas – užima svarbią vietą vaiko gyvenime. Tai – natūralioji mokykla, kurioje apstu spontaniškumo, motyvacijos, kur kiekvienas yra geras ugdytinis. Vaikui žaidimas –labai rimta veikla. „Kodėlčiukų“ grupės vaikai ir tėvai, šią savaitę žaisdami siekė tobulėti, nugalėti kliūtis, išbandyti savo jėgas. Ugdė savybes, tokias kaip – iniciatyvumas, savarankiškumas, kūrybingumas, pasitikėjimas savimi ir kt. Per žaidimą atsiskleidė vaikų asmenybė, charakterio savybės: jei vienam nesudėtinga paklusti taisyklėms, bendradarbiauti, tai kitas – iš prigimties lyderis.

Parengė: mokytoja Živilė