“ŽAIDIMAI MOKO” PROGRAMA

Ilgalaikė programa „Ikimokyklinio ugdymo mokytojų kompetencijų tobulinimas, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų įvairias kompetencijas, panaudojant žaidimą, patyriminį ugdymą ir psichomotorinę veiklą“.

I modulis „Patyriminio ugdymo ir žaidimo derinimas, atsižvelgiant į šiuolaikinių vaikų charakteristikas“.

Mokytojų pastebėjimai apie šio projekto užduotis.

Ugdytiniams didelį susidomėjimą paliko įvairūs eksperimentai,  kuriuos žadame pritaikyti savo veikloje ir toliau.

Ugdomoji medžiaga naudinga ne tik vaikams, bet ir mokytojui.  Užduotys vaikams patrauklios, įvairios, suprantamos  ir informatyvios.

Kadangi užduotis yra lengvesnio ir sunkesnio turinio, manau visas galima naudoti atsižvelgiant į vaikų gebėjimus. Tai kas dabar mažyliui yra per sunku, po pusmečio galimai jau užduotį įveiks.

Vaikams, labai įdomu, jiems patinka eksperimentuoti, sužinoti naujų dalykų. Užduotėlės, kaip kurios atrodo sudėtingos šio amžiaus vaikams, tačiau jų susidomėjimas, džiugina tikrai turi išliekamąją vertę.

I modulio medžiaga yra suprantama, pakankamai aiški vaikams. Labai gražios idėjos, praktinės užduotys. Vaikams labai patiko. Aš asmeniškai pasinaudosiu ir ateityje visomis pasiūlytomis temomis, kurios atitiks pagal vaikų amžių. Labai patiko archeologija, eksperimentai, tyrinėjimai.

Pasiūlytos veiklos lauke labai įdomios. Ugdytiniams labiausiai patiko žaidimas „Kiemo radiniai“. Aplinkos tyrinėjimui žaidimas „Kieme mačiau“…

Archeologija. Po žaidimo „Mano radinys“ grupėje, veiklą pratęsėme lauke. Smėlio dėžėje keliose vietose užkasdavome po žaislą, o vaikai kasinėjo kol surasdavo. Labai patiko.

Vaikams labiausiai patiko manau kūrybinės užduotėlės ir tyrinėjimai. Kas nauja ir paslaptinga žadina smalsumą.

Labiausiai vaikams patiko dėlioti raides, vardus iš gamtinės medžiagos.

Sunkiau sekėsi atlikti regimojo suvokimo užduotėles berniukams,  bet manau dėl vaikų amžiaus, brandos. Tuo tarpu mergaitės jas atliko puikiai.

Sunku ugdytiniams atlikti regimojo suvokimo ir akies – rankos koordinavimo užduotis. Viena iš jų, kai reikėjo nupiešti antrą medžio lapo pusę. Lapas buvo perkirptas per pusę, prilipdytas ant balto lapo, o vaikučiams reikėjo nupiešti antrą jo pusę. Lengvesnis buvo paprasto lapo piešimas, nei klevo. Klevo lapas buvo piešiamas kaip paprastas.

Parengė: logopedė Aistė Daugėlienė