VELYKŲ ŠVENTINĖS AKIMIRKOS „ŽUVYČIŲ“ GRUPĖJE

TEMA “MARGUČIAI RIEDA- VELYKOS ATĖJO“

Nuotolinio darbo laikotarpis: 2020 04 06-2020 04 10

Saulė šypsosi pro langą

Spinduliais parėmus dangų,

Klega paukščiai, gėlės kvepia

Puošdamos Velykų taką.

Vėl pavasaris pas mus.

Laikas puošti margučius.   Vytė Nemunėlis “Velykos”

          „Žuvyčių“ grupės vaikai pradėjo puošti margučius tik paskelbus e-dienyne savaitės temą. Savaitės tema buvo Velykinė, tad nuo pirmadienio ryto tėveliai aktyviai pradėjo dalintis vaikų atliekamomis veiklomis ir šventės laukimu bei pasiruošimu. Vaikų ir tėvelių kūrybiškumas liejosi per kraštus. Džiaugiamės ne tik atliekamomis rekomenduotomis savaitės veiklomis, bet ir pačių tėvų šventinės nuotaikos kūrimu, kūrybiškumu bei pozityvumu. Stebėjome, kaip tėvai skatina vaikus grožio supratimo, savarankiškumo įgūdžių. Tariam „Ačiū“, ugdytiniams, jų tėveliams už nuoširdų darbą, idėjas ir lūkesčius.

Parengė: vyr. mokytoja Laura Naujokienė, mokytoja Jurgita Kumpienė