VELYKŲ ŠVENTINĖS AKIMIRKOS ,,ŠARKIUKŲ‘‘ GRUPĖJE

TEMA: „BUDINKIM ŽEMĘ SPALVOTAIS ŽIEDAIS – IŠDAŽYKIM MARGUTĮ

 VISOKIAIS DAŽAIS

Nuotolinio darbo laikotarpis: 2020-04-06 iki 2020-04-17

Eina kiškis takeliu

Su pintiniu krepšeliu.

O krepšelyje margučiai,

Duos kiškelis jų vaikučiams.

Kiekvienam dalins po vieną,

Kad Velykų šventės dieną

Būtų linksma ir smagu

Su kiškučio margučiu. 

                                      Z. Gaižauskaitė “Velykos”  

Didžioji  Šv. Velykų savaitė atnešė daug džiaugsmo. ,,Šarkiukų” grupės ugdytiniai dirbo plušo, kaip tikri darbštuoliai. Visas veiklas jiems sugalvojo ir pateikė mokytojos  Asta ir Lina. Užduotis tėveliams ir vaikams, paskelbė elektroniniame grupės  “Mūsų darželis” dienyne ir uždaroje grupės “facebook” paskyroje. Vaikai mokėsi eilėraštuką apie Velykas, atliko užduotis  ,,PIKA’’užduočių knygelėje, margino margučius. Nepamiršo ir kūrybinių užduočių. Iš plastikinių šaukštelių gamino papuošimą velykiniam staliui. Ruošė pusryčius, sau ir tėveliams.  Tėveliai siuntė video įrašus, nuotraukas  su atliktais darbeliais ir užduotimis. Kiekvieną rytą visi sportavo, darė rytinę mankštą. Klausėsi pasakėlių, dainelių. Nepamiršo atlikti  muzikos mokytojos Virginijos ir trenerės Živilės užduočių.  Visi vaikai daug dirbo,  nusipelnė iš Velykės po patį gražiausią margutį.

     Paruošė ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja A. Dembinskienė