VELYKŲ ŠVENTINĖS AKIMIRKOS „AITVARŲ“ GRUPĖJE

TEMA „BUDINKIM ŽEMĘ SPALVOTAIS ŽIEDAIS – IŠDAŽYKIM  MARGUTĮ VISOKIAIS DAŽAIS !

Nuotolinio darbo laikotarpis: 2020 04 06 – 2020 04 10

               Velykos tai pavasario, pabudimo ir prisikėlimo šventė. Kai pabunda gamta viskas pradeda žaliuoti ir sprogti, pasirodo pirmieji žiedai, norisi, kad ir švenčių laukimas būtų įdomus, gyvas, spalvingas kaip ir atbudusi gamta. Taigi „Aitvarų“ grupės mokytojos ugdytiniams pateikė daug spalvingų ir įdomių idėjų, kurias puikiai įgyvendino. Vaikai mokėsi eilėraštuką, atliko kūrybinius darbelius, eksperimentavo. Klausydamiesi muzikos vadovės pasiūlytų dainelių, puošė savo pagamintomis dekoracijomis namus. Nepamiršo pasipuošti ir patys, pasigamindami kiškučių karūnėles, o po darbų ilsėdavosi klausydamiesi pasakėlių.  Belaukdami Šv. Velykų  ugdytiniai sulaukė mokytojų laiškų, kuriuose jos siuntė šilčiausius linkėjimus ir užduotėlę. Vaikai buvo labai laimingi ir užduotį atliko puikiai. Beveik visi ugdytiniai pareigingai atlieka užduotėles ir noriai dalijasi nuotraukose užfiksuotomis akimirkomis.

Parengė: mokytoja, metodininkė Regina Ramanauskienė ir vyr. mokytoja Laimutė Miceikienė