VAIKŲ KALBINĖ RAIŠKA – LOGOPEDO NUOTOLINIO DARBO PATIRTYS

              Prasidėjus nuotoliniam mokymuisi, logopedinės pratybos taip pat persikėlė į namus. Kiekvienam vaikui, lankančiam logopedo užsiėmimus, pateikiamos užduotys, atsižvelgiant į sutrikimą, vaiko amžių, individualias savybes. Su tėvais bendraujama ir užduotys teikiamos elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“, „Facebook“, „Mesendžer“ pagalba. Per elektroninį dienyną vaikučiams pateikiamos įvairios nuorodos, jų įvairovė, pateikiant kalbos ugdymo medžiagą tėveliams. Vaikams pateikiami žaismingi artikuliacinio aparato mankštos pratimai, pasitelkiant vaizdinę, filmuotą medžiagą, tėvams – rekomendacijos, kaip teisingai tai atlikti, kodėl svarbu tai daryti, kokie tokių mankštelių tikslai. Smulkiosios motorikos lavinimui siūlomos įvairios pirštelių mankštos, jas derinant su nuotaikingais eilėraštukais, dainelėmis. Garsinei analizei, foneminės klausos lavinimui užduotys parengtos atsižvelgiant į vaiko amžių: įvairių gamtos garsų skyrimas iš klausos, nurodyto garso nustatymas, panaudojant garsinę, vaizdinę medžiagą. Garsų tarimo mokymui pateikiama įvairi medžiaga: paveikslėliai, vaizdo įrašai, siūlomos atlikti kūrybinės užduotys. Žodyno turtinimui, kalbos gramatinės sandaros lavinimui siūlomi įvairūs siužetiniai paveikslėliai, jų serijos, žaidimai, pasakojimai.

           Parengė: Logopedė, mokytoja-metodininkė Aistė Daugėlienė