TRIJŲ KARALIŲ VIEŠNAGĖ

Trys Karaliai, trys Karaliai

Per pasaulį eina,

Trys Karaliai, trys Karaliai

Neša džiaugsmą, laimę.

Trys Karaliai – sausio 6 d. švenčiama šventė, kuria tradiciškai pasibaigia Kalėdinis laikotarpis. Mūsų darželyje vaikus aplankė trys Karaliai – Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, o jiems kelią rodė Angelas, nešinas žvaigždę. Karaliai, prisistatę išminčiais vaikams papasakojo, jog einantys aplankyti tolimoje šalyje gimusio kūdikėlio Jėzaus ir nešantys jam dovanų – aukso, miros ir smilkalų, kurių atnešė ir vaikams. Karaliai linkėjo sveikatos, laimės ir džiaugsmo. Bažnyčios liturginiame apeigyne ji vadinama Viešpaties apsireiškimu. Sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų karalių diena Krikščionybės laikais paplito paprotys ant durų bažnyčioje pašventinta kreida parašyti pirmąsias trijų karalių vardų raides: +K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras). Kiekvienam karaliui skirtas kryželis prieš jo vardą, reiškia išminčiaus šventumą. Vėliau žmonės ėmė ženklinti savo namų durų staktas, tikėdami, kad užrašius šias raides namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių.

Muzikos mokytoja Virginija Grigaitienė kartu su  „Pelėdžiukų“ vaikučiais  organizavo renginį ir pakvietė visus į mokytojų paruoštą spektaklį „Katės namai“. Išlydėjus Karalius, Gražioji Katė priminė, kad jau  didžiosios metų šventės baigėsi ir laikas atsisveikinti su Eglute. Vaikų

Laimingų, džiugių ir sveikatingų 2020 metų!

  • IMG_1016
  • IMG_0984
  • IMG_0973
  • IMG_1104
  • IMG_1022
  • IMG_1064