TARPTAUTINĖ GIMTOSIOS KALBOS SAVAITĖ „ATVERKIME GIMTOSIOS KALBOS SKRYNIĄ“

Gimtųjų žodžių apkabintas,
Aš gyvas kalboje.
Sakau: esi man, kaip žibintas
Pasaulio tamsoje.
Kas moka žodį – randa kelią
Visur ir visada.
Sakau: lietuviška knygelė-
Kaip neregiui lazda.
Kalba gimtoji – kasdieninė
Tu- duona mums esi,
Kai tariam: motina, gimtinė,
Dangus – ir mes visi.  (Nežinomas autorius)

        Ikimokyklinio ugdymo mokytojos, Rasa Alaburdienė, Nijolė Pucilauskienė, Eglė Šilingienė, mokytojų padėjėjos Nijolė Matulevičienė ir Vilma Vieraitienė suorganizavo prasmingą ir kūrybingą bei šventišką savaitę, siekiant  paminėti Tarptautinę gimtosios kalbos dieną.

                Vasario 21-ąją Jungtinės Tautos nuo 1999 metų yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Tai graži idėja, padedanti įprasminti gimtosios kalbos svarbą mūsų gyvenime. Šiais laikais kiekviena tauta siekia išsaugoti savo kalbą, kaip vieną iš tautos svarbiausių ypatybių. Kalba – kiekvienos tautos mąstymo išraiška, savitas pasaulio suvokimo būdas, kultūros paveldas, tautos išmintis, mąstymo kodas. Daugeliui iš mūsų lietuvių kalba yra gimtoji. Mums, lietuviams, yra kuo didžiuotis. Juk lietuvių kalba – seniausia išlikusi indoeuropiečių kalba, panaši į klasikinę indų kalbą – Sanskritą. Mums, darželio vaikučiams svarbu pažinti valstybės istoriją, praeitį, vertėtų atkakliau, atidžiau, su didesniu rūpestingumu saugoti savo kalbą. Kaskart  diskutuojame su vaikučiai, kuo man svarbi ir brangi gimtoji kalba ir tai įrašome į savo atmintį ir širdį.

            Vasario 15-19 dienomis, visose darželio grupėse mokytojos su vaikučiais ruošėsi šiai prasmingai Tarptautinės kalbos dienos savaitės paminėjimui. Pirmadienį 10.00 val. grupėse skambėjo Lietuvos himnas, trečiadienį vyko intensyvus kūrybinis darbas, buvo dekoruojamos grupių pavadinimų raidės, kuriami šūkiai. Penktadienį mūsų darželio salėje suorganizuota kūrybinių darbų paroda. Didžiuojamės, jog esame lietuviai!!!