Su rugsėjo 1-ąja

Pažiūrėk-pirma rugsėjo

Pro rudens vartus atėjo

Spalvos kitos ir žiedai

Ūgtelėję mūs vaikai…

VISUS “RŪTOS” VAIKUČIUS, JŲ TĖVELIUS IR SENELIUS KVIEČIAME Į MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĘ,

kuri vyks rugsėjo 3-iąją 10 val. centriniame darželio kiemelyje.

r1