Darželis

“VARPELIAI”

 

Din-dilin, din-dilin

Din-dilin, din-dilin

Į darželį din-dilin

Din-dilin, din-dilin

Varpeliukai din-dilin.

Ką išmokom neužmiršim

Draugą meiliai apkabinsim

Neįskaudinsim širdelės

Nei mamytei, nei tėveliui.

“Varpelių“ grupės vaikai ugdomi pagal įstaigos pedagogų sukurtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“. Prioritetu pasirinkome meninę kompetenciją. Sudarysime sąlygas įsitraukti į meninę veiklą, atsiskleisti joje ir pažinti save. Grupėje vykdomas ilgalaikis projektas „Vaikystė ant drugelio sparnų”. Projekto tikslas: lavinti vaikų vaizduotę, meninę kūrybą. Taip pat nepaliekame nuošalyje ir socialinės bei sveikatos saugojimo kompetencijų, sieksim palaikyti vaiko orumą, pasitikėjimą savimi, artumo grupės draugams jausmą.