SPRENDIMAS DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. 1-119 ,,DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

  • 1-157_Del_2018-03-26_sprendimo_1-119_pakeitimo (1)