SPALVŲ ŽAISMAS POJŪČIŲ LABORATORIJOJE (Projektas finansuojamas iš socialinio fondo)

               Kiekvienais metais rugsėjo pirmos savaitės, jaunesniojo amžiaus ugdytiniams, būna pilnos įspūdžių. Dauguma vaikučių atkeliauja į ugdymo įstaigą pirmą kartą, tad jiems labai svarbi aplinka. ,,Kvatoklių“ grupė pasirinko savaitės temą  ,,Sveikas darželi“. Susipažinome su mus supančia aplinka, bendruomene. Ugdytiniai buvo labai žingeidūs, tad išbandėme ne tik naujus žaislus, bet ir erdves. Darželis dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.09.22.1-ESFA-K-728-02-0029 ,,Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose‘, kurio dėka įrengta pojūčių laboratorija. Su ugdytiniais apsilankę likome sužavėti priemonių gausa ir pačia aplinka. Mažyliai noriai žaidė, tyrinėjo, krykštavo nuo gautų emocijų.

Parengė: mokytoja Žaneta Jasiukevičienė

  • received_133KVAT
  • received_571KVAT.
  • received_2927KVAT
  • receiveKvatoklių