SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI ŪKVEDŽIO PAREIGYBEI UŽIMTI

Registravimo data: 2020-01-09. Galioja iki: 2020-01-23

 Darbo pobūdis:

• organizuoja ūkio ir aptarnaujančio personalo veiklą ir kontrolę;

• rūpinasi darbuotojų darbo ir sveikatos, gaisrine, civiline sauga;

• organizuoja, vykdo Viešuosius pirkimus bei tvarko dokumentus;

• vykdo materialinių vertybių apskaitą, apsaugą ir priežiūrą;

• sudaro nepedagoginio personalo darbo grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, tvarko kitus su darbu susijusius dokumentus;

• tvarko ir rengia ūkio dalies, įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus;

• užtikrina ekonomišką materialinių vertybių naudojimą;

• planuoja ir organizuoja savo veiklą, priima sprendimus, savarankiškai vykdo kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas;

• analizuoja, sistemina ir vertina ūkio darbų rezultatus bei užtikrina sklandžią, atitinkančią higienos normų reikalavimus įstaigos veiklą.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

• ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas;

• Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, higienos bei sanitarijos norminių aktų reikalavimų išmanymas;

• labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, dirbant su MS Office programiniu paketu ir internetu;

• mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei ją dokumentaliai apiforminti;

• savarankiškai planuoti, atsakingai organizuoti ūkio srities veiklą.

Privalumai:

• panašaus darbo pobūdžio ar administravimo patirtis;

• darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės, civilinės saugos, higienos įgūdžių kursų pažymėjimai (ar išmanymas), automobilis ir vairuotojo pažymėjimas;

• Viešųjų pirkimų organizavimo patirtis ar išmanymas, darbo su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema ir CPO įgūdžiai;

• ikimokyklinio ugdymo įstaigos vykdomos veiklos darbo ypatumų žinojimas;

• rekomendacijos.

Bendra informacija:

Darbo krūvis: 1 etatas (per savaitę 40 val.)

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota.

Darbo užmokestis: nuo 1000 Eur.

Kitos apmokėjimo sąlygos: atlyginimas priklauso nuo darbo stažo, papildomai dar skiriama kintama darbo užmokesčio dalis, priklausanti nuo atliekamo darbo kokybės.

Teikiami dokumentai:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje- https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login;
2.  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3.  Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4.  Darbų saugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, higienos įgūdžių kursų pažymėjimus ir jų kopijas (jei pretendentas turi);

5.  Gyvenimo aprašymą (CV);

6. Darbo stažą (jei yra) patvirtinančio dokumento kopiją;

7. Pretendentas gali pateikti rekomendacijų;

Dokumentai priimami:  Pretendentai prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos „Pretendavimas į darbuotojo pareigas“ (https://pm.vataras.lt);

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, apie atrankos laiką ir vietą bus informuojami asmeniškai. Telefono numeris pasiteiravimui: (8 682) 20570