Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevencinis projektas „Žaidimai moko“

Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam  rašymo ir/ar skaitymo mokymui mokykloje.

Esant orientavimosi erdvėje ir regimojo suvokimo sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant judėjimo kryptį ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu ir kt.

Norint išvengti sunkumų, rengiantis mokyklai, reikalinga lavinti regimąjį ir erdvės suvokimą specialiosiomis užduotimis, kurios gali būti integruojamos į logopedo, specialiojo pedagogo ir grupės veiklą užsiėmimų metu.

Mūsų įstaiga vėl dalyvauja Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“.  Projekto organizatorius – Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Skirtas 5-6 metų vaikų regimojo ir erdvės suvokimo lavinimui. Specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba laviname penkiamečių, šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tiksliname ir tobuliname smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Projekto metu  laviname erdvės ir regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką; Plečiamos erdvės sąvokos; Gausinamas  žodynas, tikslinama gramatinė kalbos sandara.

Projekte šiais mokslo metais dalyvauja Varpelių, Debesėlių, Kvatoklių ir Svajoklių grupių ugdytiniai. Šį kartą projektas suskirstytas dviem etapais. Pirmasis vyksta visą spalio mėnesį, o antrasis nuo lapkričio mėnesio iki sausio pabaigos.

Parengė : logopedė  Aistė Daugėlienė