REKOMENDACIJOS TĖVĖLIAMS

         Pokyčiai yra neatsiejama gyvenimo dalis.  Gamtos stichijos, uraganai, žemės drebėjimai, pandemijos gali atnešti daug žalos, išardyti nusistovėjusią tvarką. Būna neramu, sunku, kai baigiasi kažkas, prie ko buvome pripratę. Bet tada turime galimybę išmokti ko nors naujo. Kaip kalbėti su vaikais apie sudėtingas situacijas, pokyčius?

   Neapibrėžtose situacijose svarbu pasikliauti savo tėviška intuicija, priimti apgalvotus sprendimus ir lanksčiai prisitaikyti prie naujovių.

  1. Paaiškinkite, kodėl dabar vaikai būna namuose, o nelanko darželio.
  2.  Nekelkite aukštų reikalavimų, leiskite vaikui priprasti prie naujos tvarkos, kada aišku ir tėveliai namuose.
  3.  Išlaikykite vidinę ramybę. Atliepkite vaiko emocinius poreikius.
  4.  Kartu su vaiku sudarykite ir laikykitės nuoseklios dienotvarkės. Apibrėžkite laiką, skirtą –žaidimams, poilsiui (pertraukoms).
  5. Padėkite vaikui pasiruošti ramią  žaidimo (darbo) vietą (patogus stalas, prieinamos darbo priemonės, sumažinkite dėmesį atitraukiančius dirgiklius).
  6.  Įsitraukite į ugdymo(si) procesą atsižvelgdami į vaiko poreikius.
  7. Svarbu įtraukti vaikus į namų ruošą, tvarkymąsi, maisto gaminimą. Pareigų paskirstymas tarp vaikų šeimoje ir net „maži“ pavedimai padeda valdyti situaciją, parodo vaikui, kad daug dalykų savo gyvenime mes kontroliuojame patys, sustiprina vaikų pasitikėjimą savimi.
  8. Bendradarbiaukite su pedagogais, padėkite jiems struktūruoti ugdymo(si) procesą. ( pagal vaiko amžiaus  grupę).
  9.  Jei vaikas turi raidos, emocinių ir/ar elgesio sunkumų, pasikonsultuokite su darželio pagalbos specialistais (logopedais, psichologais, socialiniais pedagogais), kaip vaikui padėti priimti pokyčius.

Parengė  socialinė pedagogė Zita  Matusevičienė