Projektas „Judu, žaidžiu, sveikai gyvenu“

Savivaldybės sveikatos skyriaus projekto įgyvendinimo trukmė 2023-04 mėn. iki 2023-12 mėn.

Projekto dalyviai: direktoriaus pavaduotoja Audronė Putauskienė ir  priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Alina Slančiauskienė ir Daiva Brazaitienė.

Tikslas: Kurti integruotą ir vieningą sveikatos stiprinimo sistemą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, siekiant fizinės, psichinės, dvasinės darnos bendruomenėje.

 Projekto įgyvendinimui pasirinkta STEAM kryptis, grindžiama patirtinio, eksperimentinio ir  probleminio ugdymo koncepcija. Tai skatina vaikus tyrinėti realias problemas, žaidžiant ir mokantis veikiant. Vaikai, būdami prigimtiniai smalsautojai ir tyrinėtojai, įtraukiami į ugdymo veiklas su malonumu.

Projekto metu surengtos šventės, kuriose dalyvavo visi projektui priskirti asmenys – mokytojai, mokiniai ir kiti bendruomenės nariai. Šios šventės buvo skirtos sveikatos temai pabrėžti, skatinant aktyvų judėjimą ir sveikos gyvensenos įpročius. Organizuotos išvykos, kuriose dalyviai turėjo galimybę aktyviai judėti ir mokytis sveikatos principų praktiškai. Pavyzdžiui, gamtinės pėsčiųjų ekskursijos, kuriose vaikai tyrinėjo ir aktyviai judėjo lauke. Įsigyta įvairių edukacinių priemonių, skirtų skatinti sveiką gyvenseną ir sveikus įpročius. Vaikai įgijo praktinių žinių apie sveiką gyvenseną, fizinio aktyvumo privalumus ir įsisavino sveikatos principus žaidžiant ir veikiant. Projektas skatino bendravimą, komandinį darbą, kas yra pagrindiniai veiksniai formuojant dvasinę darną.

Projekto „Judu, žaidžiu, sveikai gyvenu“ rezultatai turėtų ne tik pagerinti sveikatos sąmonę bendruomenėje, bet ir ugdyti ateities kartas su sveika gyvensena ir pozityviu požiūriu į gyvenimą.

Parengė priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Alina Slančiauskienė ir Daiva Brazaitienė.

  • 1
  • 2
  • 3