Programos Erazmus+ 2023-1-LT01-KA122-SCH-000141269- „Įtraukiojo ugdymo labirintuose: mokytojo ir vaiko sąveika“ mobilumo mokymai

2023 09 25- 2023 09 27 Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“  pedagogai sėkmingai startavo programos Erazmus+ projekte „Įtraukiojo ugdymo labirintuose: mokytojo ir vaiko sąveika“ mobilumo mokymuose.

Pirmieji mobilumo mokymai vyko Rumunijoje, Alba Julija mieste. Šių mokymų metu mokytojai tobulino žinias, gebėjimus įvairiomis temomis – susipažino su dvikalbystės problemomis, romų tautybės integracija į visuomenę. Taip pat domėjosi  darbo specifika, dirbant su nepasiturinčiomis bei stokojančiomis socialinių įgūdžių šeimomis.  Alba Julija mieste lankėsi penkiuose darželiuose: P.P. „Raudonkepuraitė“, Nr,1, Nr.2, Nr.12 ir darželyje dirbančiame pagal   „Step by step“ programą. Dalyvavo įvairiose veiklose, kurias pristatė mokytojai kartu su vaikučiais.

Praktinių užsiėmimų metu mokymų dalyviai dirbo komandose, kurias sudarė skirtingų šalių dalyviai. Bendras darbas suteikė galimybes pasidalinti skirtinga Europos šalių pedagogine praktika ir aptarti tolimesnį projektinį bendradarbiavimą.

Mokymų dalyviai turėjo unikalią galimybę apsilankyti Alba Karolinos citadelėje –  žvaigždės formos tvirtovėje, esančioje Alba Julija mieste.  Jos statyba buvo pradėta 1715 m. lapkričio 4 d., valdant Habsburgams Transilvanijoje ir baigta 1738 m. Ekskursijos metu daugiau sužinojo apie Rumunijos istoriją, kultūrą, paveldą. Svetingumas ir pagarba atvykusiam – išskirtinis Rumunų tautos bruožas.

Projekte dalyvaujančių mokytojų įgyta patirtis bus reikšmingas indėlis įstaigai, siekiant ugdymo turinio atnaujinimo, profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui. Kiekvienas tarptautinis projektas, kitų šalių praktinė patirtis, mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas,  praturtina mokytojų dalykines kompetencijas, atveriant naujas galimybes pokyčių procese.

Parengė:  ikimokyklinio ugdymo mokytoja- metodininkė Violeta Botyrienė ir pavaduotoja ugdymui Audronė Putauskienė.

  • Ekrano kopija 2023-10-08 135822
  • Ekrano kopija 2023-10-08 140007
  • Ekrano kopija 2023-10-08 140107
  • Ekrano kopija 2023-10-08 140313
  • Ekrano kopija 2023-10-08 140426
  • Ekrano kopija 2023-10-08 140556